kaniv.net logo
Веб-камера в центрі Канева
Головна > Офіційно > З блогів 

Бобрицька ОТГ: рішення першої сесії

Три рішення І сесії VІІ скликання Бобрицької сільської ради

Чисельність населення громади: 2580

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 11 січня 2019 року                                                                           №1-13

село Бобриця 

 

Структура чисельності апарату Бобрицької сільської ради та її виконавчого органу на 2019 рік

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 26 та статті 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні" сільська рада 

                                              

 В И Р І Ш И Л А :

 

  1. Затвердити структуру і штатну чисельність апарату Бобрицької сільської ради об’єднаної територіальної громади та її виконавчого органу на 2019 рік  (додається).
  2. Дана структура і штатна чисельність апарату Бобрицької сільської ради та її виконавчого органу діє  з 11 січня 2019 року при необхідності може змінюватися сільською  радою за поданням сільського голови.
  3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

 

СТРУКТУРА

і штатна чисельність апарату Бобрицької сільської ради

та її виконавчих органів

 

Назва  відділів, управлінь та посад

Чисельність

I. Апарат сільської ради та виконавчого комітету

1.

Керівництво сільської ради і виконавчого комітету

10

1.1

Сільський голова

1

1.2

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів.

2

1.3

Секретар сільської ради та виконавчого комітету

1

1.4

Керуючий справами виконавчого комітету

1

1.5

Староста

5

2.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

4

2.1

Головний бухгалтер

1

2.2

Головний спеціаліст

2

2.3

Спеціаліст І категорії

1

3.

Відділ правового забезпечення та управління персоналом

7

3.1

Начальник відділу

1

3.2.

Головний спеціаліст- юрист

1

3.3.

Головний спеціаліст

1

3.4.

Діловод

4

4

Відділ економіки та земельних відносин

3

4.1

Начальник відділу

1

4.2

Головний спеціаліст

1

4.3.

Спеціаліст І категорії

1

5

Служба господарського забезпечення

6,75

5.1

Прибиральник службового приміщення

3,25

5.2

Двірник

0,5

5.3

Робітник

1

5,4

Опалювач

2

6

Відділ фінансів

4

6.1

Начальник відділу

1

6.2

Головний спеціаліст

2

6.3

Спеціаліст І категорії

1

7

Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів  масової  інформації

               2

7.1

Начальник відділу

1

7.2

Головний спеціаліст

1

8

Відділ у справах дітей та молоді

2

8.1

Начальник відділу

1

8.2.

Спеціаліст І категорії

1

 

Секретар  сільської ради  Л.В.Добровольська

 Сільський голова О.В.Штефан

 


 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 11  січня 2019 року                                                                         №1-16

село Бобриця

 

Про умови оплати праці Бобрицького сільського голови

 

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанов Кабінету Міністрів України від 03.05.1994 № 283 «Про порядок обчислення стажу державної служби» та від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами та доповненнями  сільська рада

 

                    В И Р І Ш И Л А :

 

1. Встановити на 2019 рік Бобрицькому сільському голові  Штефан Олені Василівні:

- посадовий оклад згідно з штатним розписом;

- надбавку за вислугу років у розмірі 15 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи (стаж державної служби понад 5 років);

- надбавку за високі досягнення у праці  у розмірі  50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років посадової особи місцевого самоврядування.

2. Здійснювати преміювання Бобрицькому сільському голові Штефан Олені  Василівні:

- щомісячно за фактично відпрацьований час в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі видатків на утримання виконавчого апарату сільської ради і за рахунок економії фонду оплати праці;

- проводити преміювання до державних і професійних свят та ювілейних дат у межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці (для кожної виплати).

 

3. Здійснювати виплату матеріальної допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки (її частини) у розмірі середньомісячної заробітної плати.

4. Здійснювати виплату матеріальної допомоги для вирішення  соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати.

5. Головному бухгалтеру сільської ради виплату зазначених надбавок, матеріальної допомоги та премії здійснювати в межах затвердженого фонду оплати праці.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів,бюджету та соціально-економічного розвитку.

 Р І Ш Е Н Н Я

 

від 11 січня 2019 року                                                                    № 1-18

село Бобриця

 

”Про затвердження положення про  преміювання, виплату надбавок  та  надання матеріальних допомог  працівникам апарату  управління Бобрицького сільської ради  на 2019-2020  рік”

 

 

Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України ст.21”Про службу в органах місцевого самоврядування” постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 363) «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів ті інших органів», та колективного договору з метою заохочення працівників сільської ради за ініціативність, творчість в роботі, добросовісне виконання посадових обов’язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в загальні результати роботи, сесія сільської  ради 

 

                  В И Р І Ш И Л А :

 

1.Затвердити Положення про  преміювання, виплату надбавок  та надання  матеріальних допомог  працівникам апарату  управління Бобрицької  сільської ради на 2019 рік  ( додається ).

       

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про преміювання, виплату надбавок та  надання матеріальних

допомог  працівникам апарату управління Бобрицької

сільської ради  на 2019  рік”.

 

  1. 1.     Загальні положення

       1.1. Положення про преміювання голови, секретаря  та працівників апарату  Бобрицької  сільської ради (далі положення) розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України «Про державну службу», Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в ораганах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 363) «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів ті інших органів» та інших нормативно-правових актів.

       1.2. Голова, секретар та працівники апарату Бобрицької сільської ради (Працівники) преміюються за якісне, своєчасне і в повному обсязі виконання функцій (обов’язків), а також з урахуванням особистого вкладу в загальні результати роботи за підсумками роботи за місяць.

       1.3. За рішенням сільського голови ради та у визначених ним розмірах працівникам може бути виплачена премія з нагоди державних і професійних свят, ювілейних і визначних дат, а також при нагородженні Почесною грамотою Черкаської обласної ради в межах коштів, передбачених у кошторисі витрат на оплату праці та в межах економії фонду оплати праці.

  1. 2.     Визначення фонду преміювання

2.1. Фонд преміювання планується у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів, та економії фонду оплати праці.

2.2. Видатки на преміювання передбачаються у фонді заробітної плати.

  1. 3.     Показники та підстави преміювання

3.1. При преміюванні працівників відповідно до їх особистого вкладу у

          загальні результати роботи за підсумками місяця враховуються такі показники:

- виконання заходів, передбачених планом роботи сільської ради та виконавчого комітету;

- дотримання виконавської дисципліни (своєчасність та якість виконання наказів, розпоряджень, доручень та запитів органів вищого рівня тощо);

- якісне та своєчасне виконання посадових обов’язків, доручень голови, дотриманя трудової дисципліни;

- забезпечення своєчасної та якісної підготовки нормативно-правових актів, прогнозних показників, довідкових та аналітичних матеріалів до проектів нормативно-правових актів для розгляду на засіданнях сесії сільської ради тощо.

3.2. При преміюванні працівників за виконання особливо важливої роботи, особливих доручень сільського голови  враховуються досягнення кінцевих результатів роботи та своєчасність її виконання.

3.3.  У разі застосування до працівника дисциплінарного стягнення або заходу дисциплінарного впливу преміювання не проводиться за місяць, коли таке стягнення було застосовано, якщо інше не зазначено у відповідному розпорядженні.

4. Розмір і порядок преміювання

       4.1.  Головний бухгалтер сільської ради щомісячно (до визначеної дати)

розраховує суму місячного фонду преміювання, що може бути спрямована на преміювання сільського голови  та працівників;

        4.2. Розмір премії визначається за показниками, зазначеними у п.3.1 та залежно від особистго внеску в загальні результати роботи;

        4.3. Сільському голові розмір премії в межах фонду преміювання встановлюється рішеням сесії сільчської ради в межах фонду преміювання, іншим працівникам розмір премії встановлює сільський голова в межах фонду преміювання.

        4.4.Сільський голова має право використати частину перевиконання бюджету по доходах та економії фонду заробітної плати на:

- преміювання працівників до ювілейних дат (незалежно від посади, які вони займають) в розмірі середньомісячної заробітної плати: - преміювання працівників з нагоди професійних та державних свят (День Конституції, День Незалежності, День місцевого самоврядування, День професійного свята);

- преміювання працівників з нагоди святкування Дня захисника Вітчизни та Міжнародного жіночого Дня 8 Березня.

        4.5. Працівникам, що мали зауваження щодо неналежного виконання посадових обов’язків, доручень керівництва ради та виконкому або порушення внутрішнього трудового розпорядку розмір премії може бути зменшено або вони можуть бути позбавлені премії.  Повне позбавлення премії фіксується в розпорядженні сільського голови про преміювання із зазначенням причини її позбавлення.

       4.6. Головний бухгалтер сільської ради готує розпорядження про преміювання працівників сільської ради .

       4.7. Премії не виплачуються працівникам за час відпусток, тимчасової непрацездатності, а також в інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати проводяться із розрахунку середньої заробітної плати.

        4.8. Працівникам, які звільнилися з роботи в місяць, за який проводиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров’я або згідно з пунктом 1 статті 40 КЗпП України чи перейшли в порядку переведення на іншу роботу.

                              

5. Надання матеріальних допомог

        5.1.     Матеріальні допомоги на оздоровлення та поліпшення соціально-побутових умов надаються в розмірі середньомісячної заробітної плати з урахуванням всіх надбавок і доплат (надбавки за високі досягнення в праці, ранг, вислугу років) посадовим особам сільської ради, а також на оздоровлення в розмірі посадового окладу  іншим працівникам.

        5.2.     Матеріальні допомоги надаються один раз на рік при наданні відпустки на оздоровлення та на поліпшення соціально-побутових умов.

       5.3     В разі економії фонду оплати праці можуть надаватись матеріальні допомоги працівникам до професійних, державних та релігійних свят.

       

                        6. Прикінцеві положення

        6.1. Премія для працівників бюджетних установ виплачується у строки, що визначені для виплати заробітної плати на підставі розпорядження сільського голови.

        6.2.Усі спори, що виникають при нарахуванні та виплаті премій, вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

        6.3. Дане положення має нормативний характер, його дія  розповсюджується на сільську раду і діє на протязі до прийняття нового.   

        6.4. Будь-які зміни та доповнення до даного положення можуть вноситися тільки на сесії сільської ради.

Wiktor

16 квітня 2019, 18:08

Теги статті:
Влада  Бобриця   ОТГ   рішення  
Голосів:
2
02

Всього коментарів: 2

Сторінка коментарів: 1
Bomba_ukr

17 квітня 2019, 12:20

IP: 82.207.56.xxx
Рейтинг: 0

А сайт ОТГ де?

Alex_M

18 квітня 2019, 09:17

IP: 178.94.173.xxx
Рейтинг: 0

Сайт Бобрицької ОТГ http://bobrycka.gromada.org.ua/

www.kaniv.net не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті користувальницьких рецензій,
оскільки вони висловлюють думку користувачів і не є редакційним матеріалом

Сторінки коментарів:Вхід
Login:
Пароль
Пам'ятати?
Реєстрація
Забули пароль?

Нові теми:

Занепад Дніпра не має повторитися на Дністрі

У КАНЕВІ ВИРОДКИ ЩЕ НЕ ПЕРЕВЕЛИСЯ...

Свежая социология по выборам от Черкаской обласной ГО "Новая Украина"

Де ви, літа молодії?

ДСНС інформує

вибори

Taras1861

Голубь против Скичка или игры мажорчиков

Лицемерию Стоянова от Свободы нет предела.

Taras1861

Популярні за тиждень:

Лицемерию Стоянова от Свободы нет предела. [16]

ЗеСкичко - темная лошадка Порошенко? [11]

вибори [9]

Извените. Но, по-моему, Голуб брэхун! [6]

Свежая социология по выборам от Черкаской обласной ГО "Новая Украина" [3]

Taras1861 [2]

У КАНЕВІ ВИРОДКИ ЩЕ НЕ ПЕРЕВЕЛИСЯ... [2]

Taras1861 [0]

В Канівській раді хочуть поступово відмовитися від пластику [0]

З початку року на Канівщині піротехніки ДСНС України вилучили та знищили 12 вибухонебезпечних предметів [0]

Про що зараз спілкуються:

українці
Друзі робимо флеш-моб про Дубенця на прислівя. Добав своє найкраще прислівя. Друкуєм не соромимося.
"Дали дурню скляну іграшку" [39]

українці
Існує ще одне мудре прислівя про дурня. Погнався за зайцем - та коневі голову зламав.
"Дали дурню скляну іграшку" [39]

klimenko_2014
ТИШЕ ТИШЕ КОТ НА КРИШЕ А КОТЯТА ИЩО ВИШЕ---------- ТИШЕ,,,,
ЗеСкичко - темная лошадка Порошенко? [11]

WayBe
дякую за повідомлення. тему поправив
У КАНЕВІ ВИРОДКИ ЩЕ НЕ ПЕРЕВЕЛИСЯ... [2]

valreva
Щось не те "зліпилось"... Деталі тут: [link]
У КАНЕВІ ВИРОДКИ ЩЕ НЕ ПЕРЕВЕЛИСЯ... [2]

WayBe
бан kanivman, причина - політична пропаганда у день тиші. зустрінемось у понеділок вранці
Правила сайта [478]

Анті-гоблін
І таку пораду - не звертайте уваги на рейтинги, голосуйте за своїм розсудом. Сучасна людина живе в стані ілюзії, ніби він знає, чого хоче; тоді як насправді він хоче того, чого повинен хотіти.. [весь]
вибори [9]

Анті-гоблін
Ні, не вразило. Як константувала одна акула капіталізму - "якщо тебе немає в інтернеті, то ти не існуєш" Біл, Біл Гейц. Гуглимо "Вадим Стоянов" і отримуємо результат... Так, є, але...Ні.. [весь]
Лицемерию Стоянова от Свободы нет предела. [16]

GidnUk

Свежая социология по выборам от Черкаской обласной ГО "Новая Украина" [3]

Yatep
Абсолютно брехливі рейтинги. Радикальна партія має більше 5 відсотків, Гриценко близько 4,2. Ясно, хто замовляє..
вибори [9]

Активні оголошення:

Продам
Куплю
Робота
Послуги
Продается дом
Здам квартиру
Послуги
Міняю
Оголошення

Розділи новин:

З блогів
Міські новини
Регіональні новини
Цікавинка
Влада
Податкова
Спорт
Шевченко
Історія
Кримінал
Спортивні новини
Новини
Анонси
Районні новини
Новини району
Вибори
Політика
Флейм
Віка
Космос
www.kaniv.net
Video
Розповіді
Видання
Міські новини, екологія
Нещасний випадок
Статистика
Мистецтво
Долі людські
Транспорт
Війна
Політика, канів
Цікавинка регіональна
Історія, Свято
Обговорення
Дніпрова зірка
Бизнес
Історія, політика
Сміх тай годі!
Наука
Пожежа
Криминал
демократія і авторитаризм
права людини
Обхохочешься блин
Карти
Розваги
Милосердя
Обласні новини
Недільна школа
Міські новини, КУКіМ
Міські новини, зустріч з міським головою
Пенсійний фонд
Новини ринку
Екологія
Торренты
Канівщина,затримано, крадій, ліс
Центр Молодіжних Ініціатив
Телекомунікації
Бізнес
чат, чам
фото

Липень
НдПнВтСрЧтПтСб
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Календар новин     


Правила сайту
Новини
Оголошення
Афіша

© 2006-2019 Рекламна агенція "РЕКЛАМЕРА".
Контакт для розміщення реклами та матеріалів на сайті: (096) 9991699, email: waybester@gmail.com


Інформаційний партнер проекту - "Дніпрова зірка"