kaniv.net logo
Веб-камера в центрі Канева
Головна > Новини > Влада 

Головний фінансовий документ міста на 2019 рік винесено на громадське обговорення

Розпорядженням міського голови від  30.11.2018 № 432 - р  призначено проведення громадських слухань

В суботу 8 грудня 2018 року о 10 годині 00 хвилин в залі засідань будинку рад (за адресою: м. Канів, вул. Олега Кошового, 3) відбудуться громадські слухання з порядком денним:

1) Про бюджет міста Канева на 2019 рік

- Місце проведення – зал засідань будинку рад (вул. Олега Кошового, 3).

- Час проведення – 10 год.00 хв., початок реєстрації учасників з 9 год. 00 хв.

Реєстрація учасників громадських слухань проходитиме з 9 до 10 години.

Для реєстрації, учасникам слухань необхідно мати при собі паспорт!

* * * *

Запрошуємо членів новоствореної об'єднаної територіальної громади

активно долучитись до обговорення головного фінансового документа на 2019 рік

* * * *

КАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ  скликання
(ПРОЕКТ РІШЕННЯ)
 Про бюджет Канівської міської ОТГ на 2019 рік 

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26, пункту 1 статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, статей 76,77 Бюджетного кодексу України, Канівська міська рада вирішила:

Визначити на 2019 рік:

1.1. доходи міського бюджету у сумі 263 141 187,00 гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 260 274 277,00 гривень, доходи спеціального фонду міського бюджету 2 866 910,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

1.2.видатки міського бюджету у сумі 263 141 187,00 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету  255 024 277,00 гривень, видатки спеціального фонду міського бюджету 8 116 910,00 гривень;

1.3. повернення кредитів  до міського бюджету у сумі 8640,00 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету 8 640,00 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення;

1.4. профіцит загального фонду міського бюджету 5 250 000,00 гривень згідно з додатком  2 до цього рішення;

1.5.дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 5 250 000,00 гривень згідно з додатком  2 до цього рішення;

1.6. оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 5000,00 гривень, що становить 0,004 відсотки видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених у пункті 1.2. цього рішення;

1.7. резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 10 000,00 гривень, що становить 0,008 відсотки видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених у пункті 1.2. цього рішення.

Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення. 

3.Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення, в тому числі:

3.1. по загальному фонду:

3.1.1.медична субвенція з державного бюджету Канівському районному бюджету в сумі 17 923 300,00 гривень;

3.1.2. субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань Канівському районному бюджету у сумі 492 220,00 гривень;

3.1.3.субвенція Канівському районному бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров”я за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)  у сумі 723 482,00 гривень;

3.1.4. субвенція з міського бюджету Канівському районному бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування у сумі 4 800 000,00 гривень, в тому числі:

Канівській ЦРЛ у сумі  4 000 000,00 гривень на:

оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 250 000,00 гривень;

матеріально-технічне забезпечення функціонування закладу – 1 510 000,00 гривень;

придбання стоматологічних матеріалів – 20 000,00 гривень;

виконання міської програми «протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2016-2018 роки» - 20 000,00 гривень;

придбання лікарських засобів для поновлення недоторканого резерву  – 30 000,00 гривень;

лікування та покращення перебування хворих в стаціонарних відділеннях – 50 000,00 гривень;

придбання вакцини проти сказу – 20 000,00 гривень;

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування хворих на цукровий діабет – 100 000,00 гривень;

Канівському центру первинної медико-санітарної допомоги – 800 000,0 гривень на:

оплату комунальних послуг та енергоносіїв –600 000,00 гривень;

придбання туберкуліну – 100 000,00 гривень;

оплату інших послуг -100 000,00 гривень.

Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно здодатком 6 до цього рішення. 

Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі _______ гривень згідно з додатком 7 до цього рішення. 

Затвердити перелік природоохоронних об’єктів та заходів, які фінансуються за рахунок екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності у 2019 році згідно з додатком 8 до цього рішення. 

Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду міського бюджету міста Канева належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101, 102, 1032, 1034 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження , визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України.

Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду міського бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 70 Бюджетного кодексу України. 

10. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

– оплату праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв ;

– поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- оплату енергосервісу.

Надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету Канівської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів, відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України. 

Надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету Канівської міської ради отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України. 

Установити, що у 2019 році розпорядники коштів міського бюджету:

1) на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № № 1104/25881, забезпечують: розробку проектів паспортів бюджетних програм і надання їх на затвердження до фінансового управління міської ради протягом 45 днів після набрання чинності цього рішення; внесення в установленому порядку змін до паспортів бюджетних програм протягом бюджетного періоду;

2) відповідно до пункту 7 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України здійснюють управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечують відповідно до частини 5 статті 28 Бюджетного кодексу України доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня року, що настає за звітним;

- оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом міського бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в Канівському управлінні Державної казначейської служби України Черкаської області;

5) забезпечують у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

6) забезпечують в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затверджують ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

7) беруть бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом міського бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду міського бюджету;

8) за наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості;

9) забезпечують укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань;

10) встановлюють жорсткий контроль за дотриманням економного режиму споживання енергоресурсів розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, але не порушуючи Державних санітарних норм та правил знаходження в приміщеннях бюджетних установ, закладів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту тощо;

11) проводять постійну роботу щодо максимального залучення коштів спеціального фонду в частині спрямування власних надходжень бюджетних установ на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги;

12) спрямовують кошти на проведення енергозберігаючих заходів лише за умови їх економічної доцільності та ефективності.

На підставі частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету» (із змінами і доповненнями) делегувати виконавчому комітету Канівської міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування бюджету , фінансів, податків та підприємництва право здійснювати перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів в період між сесіями міської ради з наступним затвердженням цих змін міською радою. 

Надати право фінансовому управлінню на підставі рішення виконавчого комітету Канівської міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування бюджету , фінансів, податків та підприємництва вносити зміни до розпису міського бюджету в частині міжбюджетних трансфертів з наступним затвердженням цих змін міською радою. 

Встановити, що підприємства та організації, які належать до комунальної власності міста, сплачують до загального фонду міського бюджету частину чистого прибутку (доходу).

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до міського бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2019 році у розмірі 15,0 відсотків.

Зазначена частина чистого прибутку сплачується у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств комунальної власності, і зараховується на відповідний рахунок до загального фонду міського бюджету.

Установити, що у випадках, коли виконавчі органи міської ради, депутати міської ради вносять міській раді пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань з міського бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків міського бюджету. 

Рішення набуває чинності з 1 січня 2019 року. 

Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України рішення підлягає публікації у місцевих засобах масової інформації та оприлюдненню на офіційному веб-сайті Канівської міської ради в мережі Інтернет в десятиденний термін з дня його прийняття.

21.Організацію виконання даного рішення покласти на виконуючого обов’язки керуючого справами Святелика В.І. та фінансове управління виконавчого комітету Канівської міської ради (Карпушенко Г.Г.).

22.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету , фінансів, податків та підприємництва (Коржов В.Л.).

 

Міський голова                    І. О. Ренькас


Карпушенко Г. Г.

3 30 56

3 30 57

Джерело: kaniv-rada.gov.ua

 

 

kanivrada5

6 грудня 2018, 16:02

Теги статті:
бюджет   громадські слухання  
Голосів:
1
01

Всього коментарів: 0

Сторінка коментарів: 1

www.kaniv.net не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті користувальницьких рецензій,
оскільки вони висловлюють думку користувачів і не є редакційним матеріалом

Сторінки коментарів:Вхід
Login:
Пароль
Пам'ятати?
Реєстрація
Забули пароль?

Нові теми:

Taras1861

Кінець епохи сорому.

У Лісабоні з'явився пам'ятник Тарасу Шевченку

Молодь за чашкою кави з мером планувала - як покращити місто?

Пора зеплатити!

З початку року на Канівщині піротехніки ДСНС України вилучили та знищили 14 вибухонебезпечних предметів!

Taras1861

У Канівській громаді планують унікальний крок -відмовитися від пластику

Чому собака буває кусача?

ЗеСкічко

Популярні за тиждень:

Браконьєри наловили риби на майже півмільйона гривень [2]

ЗеСкічко [2]

Чому собака буває кусача? [2]

Пора зеплатити! [2]

Кінець епохи сорому. [1]

ШКОЛА №2 Гимназия [0]

У Канівській громаді планують унікальний крок -відмовитися від пластику [0]

Taras1861 [0]

З початку року на Канівщині піротехніки ДСНС України вилучили та знищили 14 вибухонебезпечних предметів! [0]

Молодь за чашкою кави з мером планувала - як покращити місто? [0]

Про що зараз спілкуються:

klimenko_2014
ТУРОС------Я РАХУЮ ЩО МИ НЕПОВИННИ ГНОБИТИ ВСЯКИМИ ДОМИСЛАМИ И ВИДУМКАМИ НАШОГО ГАРАНТА, МИ ЗРОБИЛИ ВИБИР, И МИ МУСЕМО НЕСТИ ЦЕЙ ХРЕСТ ДО КИНЦЯ, ЩОСЬ .. [весь]
Кінець епохи сорому. [1]

turoc
А що, власне, не так? Дня не пройшло – міністр закордонних справ Вадим Пристайко: "Формулу Штаймаєра … ми повинні виконувати." Порошенкова ЦВК у відставці, Зе ЦВК вже під дверима .. [весь]
Пора зеплатити! [2]

nnn1
І з чого випливають такі висновки? Чи подавши посилання маєш надію що їх гості сайту полынуються прочитати? Взагалі то розумммні люди повинні вивчити всі пропозиції навіть абсурдні що і робить команда Зеленського.
Пора зеплатити! [2]

WayBe
бан rivleev, п.3.10
Правила сайта [486]

Анті-гоблін
Перефразуємо відомий анекдот, коли у кандидата до депутатів допитуються, чому саме він йде у депутатство. На що то.. [весь]
ЗеСкічко [2]

slavikf
И грабли те же самые приветствуют меня... Єдиний спосіб ефективно боротися з наслідками - усунути причину. Приберіть сміттєві баки і проблема бездомних собак вирішиться вже за кілька тижнів
Чому собака буває кусача? [2]

kanivtourservis
Всеукраїнський марш за права тваринВимагаємо: заборонити використання тварин у цирках і дельфінаріях, заборонити експлуатацію тварин для жебракування і фотопослуг, заборонити створення і функціонув.. [весь]
Чому собака буває кусача? [2]

Анті-гоблін
Про ленд-ліз від аматора - його видає дикція і той непередаваний стиль, який можна віднести до одеського (мені так здалося:-). Історія в умовному способі - а що було би, якщо... Привертає увагу й.. [весь]
Кілька миттєвостей війни [2]

Yatep
А скільки ж пафосу було!!!
ЗеСкічко [2]

WayBe
Aleksandr,трішки дорожче чим на базарі. 4 149,78 грн кіло у середньому
Браконьєри наловили риби на майже півмільйона гривень [2]

Активні оголошення:

Продам
Куплю
Робота
Послуги
Продается дом
Здам квартиру
Послуги
Міняю
Оголошення

Розділи новин:

З блогів
Міські новини
Регіональні новини
Цікавинка
Влада
Податкова
Спорт
Шевченко
Історія
Кримінал
Спортивні новини
Новини
Анонси
Районні новини
Новини району
Вибори
Політика
Флейм
Віка
Космос
www.kaniv.net
Video
Розповіді
Видання
Міські новини, екологія
Нещасний випадок
Статистика
Мистецтво
Долі людські
Транспорт
Війна
Політика, канів
Цікавинка регіональна
Історія, Свято
Обговорення
Дніпрова зірка
Бизнес
Історія, політика
Сміх тай годі!
Наука
Пожежа
Криминал
демократія і авторитаризм
права людини
Обхохочешься блин
Карти
Розваги
Милосердя
Обласні новини
Недільна школа
Міські новини, КУКіМ
Міські новини, зустріч з міським головою
Пенсійний фонд
Новини ринку
Екологія
Торренты
Канівщина,затримано, крадій, ліс
Центр Молодіжних Ініціатив
Телекомунікації
Бізнес
чат, чам
фото

Вересень
НдПнВтСрЧтПтСб
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Календар новин     


Правила сайту
Новини
Оголошення
Афіша

© 2006-2019 Рекламна агенція "РЕКЛАМЕРА".
Контакт для розміщення реклами та матеріалів на сайті: (096) 9991699, email: waybester@gmail.com


Інформаційний партнер проекту - "Дніпрова зірка"