kaniv.net logo

Веб-камера в центрі Канева
Головна > Офіційно > Влада 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАНЕВА: ЗАБРАЛИ ВЄЛІК У ПРОГНІМАКА І ПОЇХАЛИ В МАЙБУТНЄ?

Історія зі створенням «Агенції розвитку» міста мені особисто нагадує знамениту фразу з монологу Жванецького «Може, щось у консерваторії поміняти?». Особливо, після прочитання статуту створюваної організації. Але вправлятися у гострому слові – не завдання цього викладу.

На 20 вересня призначено сесію міськради, на яку винесено, серед інших, питання «Про створення комунальної установи Канівської міської ради «Агенція розвитку м. Канів».

Якщо хто не в курсі – ця історія почалася з того, що міськрада ще у травні оголосила про ліквідацію двох комунальних підприємств («Туристичний інформаційний центр Канева» та «Канівське госпрозрахункове художньо-виробниче об’єднання») та створення на їх базі згаданої Агенції. Шлях дещо дивний, але, зрештою, ідея такої інституції позитивна у будь-якому випадку. Бо теорія управління однією з ключових складових має стратегічне планування. А це процес, на відміну від щоденної «тєкучкі», не бюрократичний, а радше науковий і навіть творчий. Тому здійснювати його у кабінетних просторах фактично неможливо. Ось чому при великих, особливо державних структурах, є осібні структури, що займаються стратегією розвитку. Але створення таких структур, планування їх діяльності, визначення мети і завдань також мають бути справою небуденною, небюрократичною. До цього мають бути долучені експерти, науковці, фахівці з досвідом.

Громадськість міста вже зробила внесок у цю справу – 16 червня ГО «Родень» на чолі з Юрієм Павлюком провела Форум громадськості Канева «Думаєш про майбутнє Канева? Приходь і дій». Захід був представницьким та змістовним: нечасто можна було побачити за одним столом керівництво міста на чолі з міським головою, практично увесь громадський актив Канева та кількох провідних підприємців міста. Там тема створення Агенції розвитку була однією з чільних, учасники висловили чимало цікавих пропозиції, в тому числі стосовно підходів до її створення.

Але документи про створення Агенції, винесені на розгляд найближчої сесії, справляють просто гнітюче враження. На жаль, статут майбутньої комунальної установи та склад Наглядової ради свідчать, що Каневу світить і далі лишатися провінційним містечком попри його унікальний національний статус. Чому? Пропоную усім зацікавленим самим зробити висновки: далі в тексті я цитую фрагменти з документів та статутів вже діючих в Україні аналогічних структур та базових документів на цю тематику, і для порівняння додаю фрагменти зі статуту комунальної установи «Агенція розвитку м. Канів». Вибачайте, цитати задовгі, але це ж документи не для розваг. Висновки будуть у кінці.

 

Брошура «Економічний розвиток територій. Агенції місцевого розвитку», розробка PPV Knowledge Networks за підтримки ДТЕК, 2013 рік.

«Агенції місцевого розвитку - це той тип інституції, який здатний допомогти громадам почати дивитись на проблеми як на можливості, перекладати їх на мову проектів, оцифровувати проблеми і розуміти бізнес-моделі їх вирішення. Старі звички мають в Україні значну інерцію, тому на сьогодні життєво важливо формулювати нові підходи до управління розвитком територій – зокрема через створення інституцій, здатних підсилити спроможність органів місцевого самоврядування, здійснити перехід з методу «освоєння» та перерозподілу бюджетних коштів до програмного та проектного управління розвитком, налагодити синергію влади, громади та бізнесу у питаннях розвитку».

Сайт «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви»

Стратегія «Біла Церква 2025» містить чотири ключові пріоритети: розвиток і зміцнення громадянського суспільства, сприяння підприємницькій активності, побудова системи сучасного ефективного управління містом та підвищення якості життя.

Стратегія є результатом широкого діалогу та співпраці різних партнерів: жителів міста, громадських активістів, представників влади, ділових кіл, підприємців, освітян, науково-експертного середовища. Загалом – понад 4000 учасників взяли участь у двох стратегічних сесіях та вісьмох тематичних інтерв’ю у фокус-групах.

Наші головні завдання:

  • Реалізація Стратегії розвитку «Біла Церква 2025»
  • Покращення інвестиційної привабливості та розвиток бізнес-клімату у місті;
  • Залучення інвестицій;
  • Розвиток міжнародної діяльності;
  • Налагодження комунікації між громадськістю, владою та бізнесом.

 Статут Комунального підприємства «Агентство розвитку м. Кіровограда»

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Основною метою діяльності Підприємства є будь-яка не заборонена чинним законодавством України господарська діяльність в інтересах громади міста спрямована для досягнення економічних і соціальних результатів з метою одержання прибутку, участь у реалізації соціально-економічної політики міста, розробці, реалізації та супроводі інвестиційних програм та проектів, взаємодія з органами державної влади і місцевого самоврядування, органами влади іноземних держав, міжнародними організаціями, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, в тому 3 числі іноземними, іншими суб’єктами інвестиційної діяльності з питань залучення і просування інвестицій на територію міста Кіровограда, у тому числі: 1) участь у реалізації програми розвитку малого підприємництва та програми інвестиційної діяльності міста; 2) участь у підготовці та реалізації державних і регіональних програм, стратегій розвитку інвестиційної, інноваційної, зовнішньоекономічної діяльності, програм і проектів міжнародного співробітництва у сфері інвестиційної діяльності; 3) формування пропозицій, підготовка та сприяння реалізації інвестиційних проектів на засадах державно-приватного партнерства; 4) участь у спільній діяльності з реалізації інвестиційних проектів; 5) проведення досліджень щодо попиту на інвестиції, можливих джерел інвестицій, напрямів та умов інвестування; 6) участь у формуванні програм розвитку інфраструктури для інвестиційної та інноваційної діяльності; 7) участь у формуванні позитивного інвестиційного іміджу міста; 8) організація в межах своєї компетенції технічного, інформаційного та рекламного забезпечення заходів спрямованих на залучення інвестицій; 9) організація та проведення семінарів, симпозіумів, заходів рекламного характеру, виставок, форумів, інших заходів з питань розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності, у тому числі таких, що проводяться за межами України; 10) надання консультаційної та інформаційної підтримки суб’єктам інвестиційної діяльності, підготовка матеріалів та представництво за дорученням інтересів юридичних та фізичних осіб, в тому числі іноземних, в органах державної влади, місцевого самоврядування, установах; 11) здійснення інноваційної діяльності та операцій з об’єктами інтелектуальної власності; 12) управління інвестиційними проектами; 13) підтримка малого та середнього підприємництва шляхом допомоги в розробці бізнес – проектів та супровід таких проектів; 14) сприяння розвитку культури та туризму у місті;…

Статут КП «Інститут розвитку міста Кривого Рогу».

2.1. Підприємство створене з метою задоволення економічних, соціальних, культурних  та інших потреб громади міста без мети одержання прибутку шляхом надання аналітичної,  дослідницької, творчої підтримки у процесі реалізації стратегії розвитку міста.

2.2. Завданнями Підприємства є:

2.2.1. Надання організаційної підтримки і координація зусиль, спрямованих на реалізацію Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу.

2.2.2. Генерування,  розробка і супровід виконання ідей та дій, спрямованих на всебічний розвиток міста з урахуванням його специфіки, можливостей і потреб.

2.2.3. Проведення досліджень, у тому числі соціологічних, для визначення громадської думки, перспектив розвитку міста у цілому та окремих галузей зокрема.

2.2.4. Ініціювання створення перспективних інвестиційних проектів роз-витку міста у відповідності до його потреб та зацікавленості потенційних інвесторів.

2.2.5. Налагодження партнерств з міжнародними організаціями з метою залучення зовнішніх досвіду/знань і коштів для реалізації та фінансування програм Підприємства та інших інвестиційних проектів.

2.2.6.  Сприяння залученню та реалізації у місті Кривому Розі міжнародних проектів матеріальної та технічної допомоги, що мають на меті розвиток економіки, соціальної інфраструктурі, культури міста тощо.

2.2.7. Розвиток та зміцнення економічної, фінансової та матеріально-технічної бази Підприємства.

2.3.  Здійснює комплекс заходів, пов’язаних з подальшим залученням інвесторів:

2.3.1. Формує та надає первинну аналітичну інформацію, необхідну для прийняття рішення про інвестування.

2.3.2. Здійснює первинний підбір площадки у відповідності до потреб інвесторів та інвестиційних проектів.

2.3.3. Розробляє та надає «Дорожні карти» за дозвільними процедурами інвестиційних проектів.

2.3.4.  Надає адміністративну підтримку інвестора.

2.3.5.Забезпечує інвестору консультування та сприяє прискоренню процесу проходження дозвільних процедур.

2.4.     Відповідно до покладених завдань та мети  Підприємство:

2.4.1.  розробляє і реалізує:

- програми та інвестиційні проекти, спрямовані на розвиток міста;

- власні програми розвитку своєї діяльності.

Статут «Агенція розвитку м. Канів»

3. Мета, завдання та напрями діяльності «Агенції розвитку»

3.1. «Агенція розвитку» створена з метою сприяння реалізації стратегії розвитку міста, напрацювання та організації підготовки інвестиційних проектів розвитку, проведення тренінгів і надання аналітичної підтримки у процесі створення та реалізації стратегії розвитку міста.

3.2. Завданнями «Агенції розвитку» є:

-          Бронювання засобів розміщення реклами.

-          Видавничо - поліграфічна діяльність.

-          Діяльність у сфері інформатизації та впровадження smart/IT технологій.

-          Залучення зовнішнього досвіду, знань і коштів для фінансування програм «Агенції розвитку» та інших інвестиційних проектів.

-          Запровадження заходів щодо підвищення попиту на туристичні послуги міста шляхом створення/вдосконалення туристично-інформаційного порталу, надання можливості попереднього бронювання туристичних та супутніх послуг, запровадження гнучкої системи знижок, тощо.

-          Здійснення навчальних подорожей для представників туристичних підприємств, пов’язаних з туристичною галуззю міста.

-          Інформування туристів щодо історико-культурного потенціалу м. Канева. Інформування туристів щодо транспортної системи міста.

-          Координація діяльності підприємств сфери туризму щодо розробки нових (спільних) туристичних продуктів та підвищення конкурентоспроможності м. Канева.

-          Надання детальної інформації щодо можливостей розміщення гостей міста в готельних закладах та про заклади харчування.

-          Надання допомоги щодо організації та проведення культурно-масових (ярмарок, виставок, фестивалів), театральних, музичних та мистецьких подій в м. Каневі, розповсюдження інформації щодо запланованих заходів.

-          Надання інформації щодо закладів культури – музеїв, галерей, кінотеатрів, театрів тощо.

-           Надання інформації щодо рекреаційної інфраструктури міста.

-          Надання інформації щодо спортивних, культурних подій, ярмарок, виставок, фестивалів тощо.

-           Надання консультативних послуг, організація та проведення навчання та тренінгів для підприємств туристичної галузі та гідів-екскурсоводів.

-          Надання організаційної підтримки і координації зусиль, спрямованих на затвердження і реалізацію стратегії розвитку міста.

-          Надання послуг з організації та забезпечення проведення конференцій, презентацій та інших громадських заходів.

-          Надання послуг перекладу.

-          Налагодження партнерських контактів з міжнародними організаціями з метою залучення зовнішнього досвіду, знань та коштів для реалізації та фінансування програм «Агенції розвитку» та інших інвестиційних проектів.

-          Організація навчання для безробітних у сфері туристичної, екскурсійної та готельної діяльності.

-           Організація та проведення екскурсій містом та передмістям.

-          Послуги з розповсюдження та бронювання квитків на культурні та спортивні події, до музеїв.

-          Представлення міста на симпозіумах, конференціях, виставках, семінарах в Україні та за кордоном.

-          Проведення досліджень, у тому числі маркетингових, соціологічних, для визначення громадської думки, перспектив розвитку міста у цілому та окремих галузей.

-          Проведення маркетингових досліджень щодо визначення зацікавленості мешканців  та гостей міста у проведенні різноманітних заходів.

-          Проведення моніторингу та досліджень у сфері внутрішнього та зовнішнього туризму з метою вивчення попиту та пропозиції туристичних послуг м. Канева з метою підвищення конкурентоспроможності.

-          Реалізація сувенірної продукції, поліграфічних та інших виробів пов’язаних з туристичною галуззю.

-          Рекламна діяльність.

-          Розробка анкет, збір та аналіз побажань та скарг туристів і підготовка на їх основі переліку заходів для покращення туристичної інфраструктури міста та якості надання послуг.

-          Розробка інтернет сайтів, 3D віртуальних турів та екскурсій.

-          Розробка та впровадження методичних рекомендацій розвитку Канівської міської ради, її виконавчих органів, установ, підприємств та організацій комунальної форми власності.

-          Розробка та здійснення комплексу заходів інвестиційного характеру.

-          Розробка, виготовлення та поширення інформаційної та поліграфічної продукції і видань (брошур, буклетів, путівників, карт, компакт дисків, DVD, інших мультимедійних продуктів, літератури з важливої місцевої тематики, листівок, значків, характерних місцевих продуктів) з метою реклами та просування туристичної діяльності в м. Каневі.

-          Сприяння розвитку малого підприємництва в м. Канів шляхом поширення виробів сувенірної продукції.

-          Сприяння створенню соціально-економічних, організаційно-правових умов для ефективного відтворення, розвитку і використання науково-технічного потенціалу м. Канів, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго та ресурсозберігаючих технологій, виробництва і реалізації нових видів конкурентоздатної продукції, розвитку економіки м. Канів.

-          Проведення досліджень, у тому числі маркетинговтх, соціологічних, для визначення громадської думки, перспектив розвитку міста у цілому та окремих галузей.

-          Сприяння створенню сучасної інфраструктури у м. Канів, організація відбору проектів для впровадження їх на підприємствах, в установах та організаціях комунальної власності м. Канів, здійснення фінансової підтримки цих проектів та грантових програм.

-          Залучення зовнішніх досвіду/знань і коштів для фінансування програм Агенціїї розвитку та інших інвенстиційних проектів.

-          Розробка та здійснення комплексу заходів інвестиційного характеру.

-          Створення координаційного фестивального центру для формування календаря фестивалів, проведення досліджень, вивчення ринку, створення ідей та концепцій, координації проведення фестивалів у місті Каневі.

-          Створення та запровадження системи якості на об`єктах туристичної інфраструктури.

-           Участь у розробці та здійсненні комплексу заходів організаційного, фінансового, економічного і правового характеру з метою забезпечення розвитку підприємництва, підтримки малого та середнього бізнесу в інноваційній діяльності.

-          Формування та просування комплексних туристичних продуктів (програм, спеціальних пакетів), включаючи екскурсійні, готельні, рекреаційні, транспортні та інші послуги.

 

І ще трошки. На згаданому Форумі активних містян прозвучала пропозиція створити Наглядову раду Агенції. Розробники пропозицію почули, але… краще б пропустили повз вуха. Бо у їхньому викладі пропозиція точно нагадує російську приказку «Закажи мужику Богу молиться – так он и лоб разобьет!». На підтвердження цитата з проекту рішення міськради про створення Агенції:

8. Делегувати повноваження виконавчого комітету Канівської міської ради, як уповноваженому органу, здійснювати наглядову функцію за діяльністю створеної комунальної установи Канівської міської ради «Агенція розвитку м. Канів».

9. Створити Наглядову раду комунальної установи Канівської міської ради «Агенція розвитку м. Канів»…

            А до складу Наглядової ради у рішенні запропоновано включити виключно посадових осіб тієї ж міськради, які і так мають виконувати свої посадові функції! Ось перелік посад без прізвищ: начальник управління містобудування, начальник відділу комунального майна, начальник управління економічного розвитку, начальник фінансового управління, голова постійної комісії міської ради, депутат міської ради, заступник міського голови, секретар і т.п.

            Де ж експерти, громада, активісти? Де громадський контроль, де співпраця з наукою?

             Висновок. Очевидно, що міськрада просто не розуміє, якою має бути Агенція, і для чого вона потрібна. Їй просто треба вийти з незручної ситуації, закладеної бездумною ліквідацією двох КП. Навіть назва - «Агенція розвитку м. Канів» - це канцелярський покруч, де назва міста стоїть у називному відмінку і з цим застарілим «м.», як звикли ще писати ще за совка.

             Відтак, єдине розумне рішення для канівських депутатів, що мислять категоріями ХХІ століття – не підтримати дане рішення і вимагати розробки Агенції розвитку Канева, яка відповідає усім сучасним викликам та вимогам. А для цього треба взятися за активну роботу – залучити експертів та громадськість, з’їздити за досвідом хоча б у Білу Церкву, провести представницьку конференцію, запитати поради у муніципалітетів міст-побратимів. Одним словом – добре і якісно попрацювати.

 

Дмитро Іванов

Виконавчий директор та голова Канівського підрозділу

Національного екологічного центру України

Batura

12 вересня 2018, 15:04

Теги статті:
Канівська міська рада   стратегічний розвиток   громада  
Голосів:
2
02

Всього коментарів: 33

Сторінка коментарів: 1
luka
12 вересня 2018, 15:12

IP: 37.53.241.xxx
Рейтинг: 0

luka
12 вересня 2018, 15:14

IP: 37.53.241.xxx
Рейтинг: 0

luka
12 вересня 2018, 15:14

IP: 37.53.241.xxx
Рейтинг: 0

luka
12 вересня 2018, 15:15

IP: 37.53.241.xxx
Рейтинг: 0

luka
12 вересня 2018, 15:15

IP: 37.53.241.xxx
Рейтинг: 0

luka
12 вересня 2018, 15:17

IP: 37.53.241.xxx
Рейтинг: 0

luka
12 вересня 2018, 15:17

IP: 37.53.241.xxx
Рейтинг: 2

WayBe

12 вересня 2018, 15:25

IP: 81.21.11.xxx
Рейтинг: 0

luka, перестань спамити пікчами

luka
12 вересня 2018, 15:29

IP: 37.53.241.xxx
Рейтинг: 0

***

Канёв

160 тис.грн. - ремонт дороги 350 метрів.

Ренькас щаслив.

Я вже не кажу - наскільки щасливий Гамалій.

WayBe

12 вересня 2018, 15:34

IP: 81.21.11.xxx
Рейтинг: 0

luka, ща за офтоп на неділю отримаєш, перестань

luka
12 вересня 2018, 15:37

IP: 37.53.241.xxx
Рейтинг: 0

***

luka
12 вересня 2018, 15:38

IP: 37.53.241.xxx
Рейтинг: -1

PEOPLE

12 вересня 2018, 15:44

IP: 176.67.29.xxx
Рейтинг: 0

ЦІКАВО!!!!! А прокурори читають інформації про корупції чиновників Канівської міської влади, чи публічна інформація не стосується ознак криміналу, Та тільки по цій статті можна відкривати як мінімум 3 справи за ознаками криміналу

WayBe

12 вересня 2018, 15:46

IP: 81.21.11.xxx
Рейтинг: 2

Перелік послуг агенції просто ВРАЖАЄ.

Це ж скільки там народу повинно працювати, і скільки - ФАХІВЦІВ?

"Розробка та впровадження методичних рекомендацій розвитку Канівської міської ради, її виконавчих органів, установ, підприємств та організацій комунальної форми власності"

це що взагалі значить? Агенція буде розробляти рекомендаціх розвитку міської ради та ін. ?

"- Реалізація сувенірної продукції, поліграфічних та інших виробів пов’язаних з туристичною галуззю.

- Сприяння розвитку малого підприємництва в м. Канів шляхом поширення виробів сувенірної продукції."

Тобто теперь сувенірку усі братимуть у агенції розвитку суверіки в Каневі? :)

Про "бронювання засобів реклами" я зовсім мовчу, це точно для агенції розвитку міста, це обов'язково їх, перед виборами це якраз те що потрібно.

Короче - агенція суперменів! На всі руки майстри!

Провели екскурсію, дослідили соціологію там же, увечері творять сайти поки телефон не розривають по замовленням бігборів - а вранці летіти представляти Канів!! А ще ж не зібрано чумадан з сувеніркою, вона ж по підприємцям вся, розвиває мєлкий бізнес...

А що буде робити міська рада у разі відсутності агентів Агенція - я прямо не знаю. Тут реально треба smart/IT технології впроваждувати, саме через агенцію.

Надана програма - це програма розвитку Агенції, а не розвитку Міста.

TOXA

12 вересня 2018, 23:36

IP: 212.55.94.xxx
Рейтинг: 1

Анті-гоблін

13 вересня 2018, 15:50

IP: 212.55.94.xxx
Рейтинг: 1

Шановний WayBe, рефрени шановного luka нагадують висловлюваннє римського сенатора, який будь-яку свою промову закінчував словами «Карфаген потрібно зруйнувати».

Чим все закінчилося ми знаємо.

Залишилося тільки поспівчувати карфагенцям ( або карфагенянам).

Стародавній Рим

Але що саме дивніше в цій істолрії, так те, що того сенатоа жодного разу не забанили!

Анті-гоблін

13 вересня 2018, 16:18

IP: 212.55.94.xxx
Рейтинг: 2

Яка закономірніть, все, що не зроблять люди з кабінетів, все складається в Радянський Союз!

Так і тут - самі роблять, самі перед собою звітуються, самі скажуть про ****( кожен вільний вставити найбільш підходяще слівце для цього, наскільки йому підказує внутрішнє Я) результати, самі стверджують, що альтернативи цьому не було і нема.

Якщо дійсно є інтерес в результаті, а не в процесі, то бажано ввести більш-менш сторонніх (повністю відсторонені в місті не мешкають) осіб. Наприклад, від тієї партиї Свобода - їх все рівно звинуватять в бездіяльністі, не в тій діяльності, в ангажованості... А так хоча буде за що...

І з цього приводу виплив ось такий анекдот:

- Так ти дійсно справжня домогосподарка?

- Так

- О-о-о.. це круто. А скажи щось домогосподарською.

- Рот закрий і жери, що дали!

Так ось, нам що, потрібно, як зазвичай, сісти за стіл та мовчки з'їсти те, що приготували домогосподарки?

Чи щось спробуємо змінити ?

Карлсон та фрекен Бок

luka
14 вересня 2018, 06:25

IP: 37.53.241.xxx
Рейтинг: 0

Святелик, напевно, малював текста - дух регіоналів чутно щиро.

***

Шановні, ви чи то не хочете, чи то не здатні - дивитися у корін.

То я вам трохи розтлумачу.

luka
14 вересня 2018, 07:04

IP: 37.55.103.xxx
Рейтинг: 1

Сучасний вільний світ розвивається шаленими темпами - лише за рахунок конкуренції.

***

Місцеві, канівські посередності, які досить легко отримали різноманітні посади, чудово розуміють, що у сучасному світі вони дуже швидко залишаться без цих посад та взагалі роботи - не витримають конкуренції, бо на великий рахунок - вони нічого зовсім не вміють та майже нічого не знають .

***

Тому, талановитий Ренькас і призначає на посади директорів комунальних підприємств - не менш талановитих так званих кризових менеджерів, - щоб на їх тлі не виглядати занадто убогим - відчувати себе більш-менш затишно та спокійно.

Чхати цей талановитий так званий менеджер хотів на Канів та його розвиток - пенсія та заробітна плата його турбує та власний затишок.

***

Саме тому, талановитий Ренькас публічно заявляв, що не вірить у вирішення питань на конкурсній основі - у контексті тендерів, які стосуються витрачання бюджетних грошей.

І саме тому бюджет міста пиляють його товариші по життю - бо їм конкуренція не потрібна - бо за таких умов швидко буде зрозуміло, що громада міста не потребує таких талановитих так званих менеджерів.

***

І текст цієї агенції - це керівництво - як знищити конкуренцію у цьому забутому бого місті Канів.

Як підмяти під себе - контролювати .

Бо бояться місцеві посередності - конкуренції - на тлі якої буде досить швидко очевидним які вони убогі та наскільки вони не потрібні громаді та наскільки вони гальмують розвиток міста.

***

То, вам про перспективи Канева продовжувати розповідати ?!Посмішка - про перспективи так званої культурної столиці з небмеженими туристичними можливостями Посмішка- як полюбляють наголошувати деякі шибко обдаровані від народження.

Я вам кажу - ще не одне покоління Українців в Каневі ці талановиті місцеві зганблять, та надія лише на те, що більш-меньш скоріше вони зіграють у ящики, та на зміну їм прийдуть люди більш-меньш відповідальні, з клепкою у голові люди, які будуть повязувати свою діляність з розвитком у місті конкурентного середовища - як основу для будь-якого розвитку (це і питання корупції, це і питання прозорості, це і питання конкурсної основи у будь-яких питання - у тому числі посад і т.д. і т.п. ).

***

Так зване керівництво Ренькаса та компанія - це ще десятеліття буде негативно впливати на місто - вже після того, як ми від нього здихаємося.

Це ви вже повірте.

***

luka
14 вересня 2018, 07:33

IP: 37.55.103.xxx
Рейтинг: 1

Тобто, у Каневі будують рюський мир, хоча і при нагоді - надягають вишиваники та ходять з прапорами.

Які наслідки усього цього ?!

Або Путін почує заклики місцевих талановтих посередностей :

- Путин, помоги, мы - твои дети !!!

И Путин поможет - линия фронта будет проходить в Каневе - от Канева ничего не останется.

***

Або талановиті місцеві посередності приведуть до справжньої Громадянської війни - з не менш жахливим наслідками та знищенням державності України.

***

Десь так - якщо коротко - про перспективи, які для вас та ваших дітей створюють місцеві, талановиті посередності, які піклуються лише про власний спокій, заробітну плату, ордени та пенсії.

***

не нужный человек

14 вересня 2018, 08:13

IP: 176.67.11.xxx
Рейтинг: 0

Лука Ви це ви мабуть Ренькаса довели до інфаркту

luka
14 вересня 2018, 09:24

IP: 37.55.103.xxx
Рейтинг: 1

Та ми, здається, це вже проходили ?!

Нагадати ?!

***

***

грудень 2012 року - відразу після підписання Ніколаєнко незаконного, кримінального рішення щодо надання землі кооперативу Дніпрові сади , вдячні депуатати приймають цікаве рішеня.

***

жовтень 2013 року.

Ніколаєнко :

- Я УСТАЛ, Я УХОЖУ...

Цитата

"Після того, як я переніс одну операцію, а потім потрібно було робити другу. Я зрозумів, що я, як міський голова, у звязку з цими операціями випадаю на калька місяців і питав у нього (ред. у Тулуба) поради з цього приводу.... А в цей час потрібно містом керувати.... "

Віка , номер 41, жовтень 2013 р.

***

Чудотворне зцілення через 10 місяців !!!!

***

серпень 2014 року.

Кандидати у депутати до обласної ради - чудесне зцілення Ніколаєнко.

Не може людина не служити людям !!!

***

luka
14 вересня 2018, 10:59

IP: 37.55.103.xxx
Рейтинг: 1

От же, ви би краше не лікарняним Ренькаса переймалися, а наслідками діяльності та бездіяльності місцевих талановитих так званих менеджерів.

Ймовірні наслідки я перелічив.

Втішайтеся.

КОКА

15 вересня 2018, 07:44

IP: 84.52.48.xxx
Рейтинг: 1

luka где-то это работает.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2226142310949095&id=1536845479878785

luka
15 вересня 2018, 09:22

IP: 37.55.103.xxx
Рейтинг: 0

Так я ж теж, періодично напрягаю різні контори з цього приводу - на протязі останніх 3-х років.

Вже і СБУ напрягав, і прокуратуру, і МВС, і депутатів місцевих, і журналістів, і екологів, і особисто Ренькаса зі Святеликом.

Деякі, навіть, почали шевелитися.

Екологи підбадьорилися та почали напрягати Ренькаса з так званими місцевими депутатами.

***

Ренькас з цього приводу написав мені листа - каже, що через 11 місяців після того, як дівчина загинула на причалі Авто-ріки - камери спостереження встановлені, але поки що не працюють, тому - це неподобство, що я публічно виставляю місцевих чиновників у не дуже гарному світі та спотворено.

Але ж, я чудово памятаю, як напередодні візиту дружини Президента України (березень 2017 року), Ренькас та компанія шаленими темпами пандус у четвертій школі робили !!!

Там - 11 місяців Ренькасу та компанія не знадобилося - за два дні встигли.

Бюджетних грошенят Ренькас відвалив за швидківсть, напевно - чимало.

luka
15 вересня 2018, 09:50

IP: 37.55.103.xxx
Рейтинг: 0

Щастя по-канівські - два дні - і пандус стоїть.

Але, обовязкова умова - візит дружини Порошенко та реальна загроза для місцевих чиновників отримати від неї публічну догану з приводу бездіяльності.

***

luka
15 вересня 2018, 10:05

IP: 37.55.103.xxx
Рейтинг: 0

Щоб я так жив....

luka
15 вересня 2018, 11:17

IP: 37.55.103.xxx
Рейтинг: 0

Ну, і на цій оптимістічній ноті та на честь дня міста ...

luka
19 вересня 2018, 09:03

IP: 37.55.103.xxx
Рейтинг: 0

За такі тексти статуту агенції Канева з приводу так званого розвитку - потрібно у повному складі звільняти увесь скалад відділу економічного аналізу та торгівлі.

Сподіваюсь депутати поставлять це питання на голосування - щодо рекомендацій для Ренькаса - звільнити.

MiG
19 вересня 2018, 11:02

IP: 176.67.9.xxx
Рейтинг: 1

Треба разом з Святеликом а то кому потрібен такий в.о.! Ну що депутати приклад вже є - Яблунів!!!

www.kaniv.net не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті користувальницьких рецензій,
оскільки вони висловлюють думку користувачів і не є редакційним матеріалом

Сторінки коментарів:Вхід
Login:
Пароль
Пам'ятати?
Реєстрація
Забули пароль?

Нові теми:

Що робимо/не робимо з вірусом?

Другий етап медичної реформи стартує 1 квітня: що треба знати пацієнтам

Увага! В Україні посилено карантинні заходи — список нових обмежень (відео / інфографіка)

У Черкасах виділять 74 млн грн на покращення матеріально-технічної бази медзакладів14:48

Учасники АТО разом з поліцією патрулюють вулиці Канева під час карантину

Епідеміологи закликали Зеленського розслідувати незаконну діяльність лабораторій

Виконком ухвалив рішення про продовження карантину на канівському ринку

Планові відключення по Канівському РЕМ

лікування

Посилення боротьби з коронавірусом

Популярні за тиждень:

Ось такі в нас смачні пиріжки! [17]

Увага! В Україні посилено карантинні заходи — список нових обмежень (відео / інфографіка) [8]

Посилення боротьби з коронавірусом [4]

лікування [3]

Учасники АТО разом з поліцією патрулюють вулиці Канева під час карантину [1]

Надзвичайники розпочали дезінфікувати дороги та тротуари [0]

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ ЩОДО ЗАХВОРЮВАННЯ [0]

Другий етап медичної реформи стартує 1 квітня: що треба знати пацієнтам [0]

Поточні дані з ЦРЛ за 27.03.2020 [0]

Про крадіжки - як крадуть інженери та талановиті менеджери з кваліфікованими юристами [0]

Про що зараз спілкуються:

SKI
святослав, коротше: Гiтлер капут!
Увага! В Україні посилено карантинні заходи — список нових обмежень (відео / інфографіка) [8]

святослав
Начало текста Дао Дэ Цзин, высеченное на стене храма Чанчунь (г. Ухань) XXXIII [33] Знающій людей разуменъ, а знающій себя самого прозорливъ. Поб?ждающій другихъ силенъ, а поб?ждающій.. [весь]
Увага! В Україні посилено карантинні заходи — список нових обмежень (відео / інфографіка) [8]

Анті-гоблін
Юристи самі захарастили свою галузь, самі з цього дивуються, але змінювати нічого не збираються.
Увага! В Україні посилено карантинні заходи — список нових обмежень (відео / інфографіка) [8]

Анті-гоблін
Вас не можуть штрафувати за відсутність масок !
Увага! В Україні посилено карантинні заходи — список нових обмежень (відео / інфографіка) [8]

Анті-гоблін

Увага! В Україні посилено карантинні заходи — список нових обмежень (відео / інфографіка) [8]

antykloun
Припускаю, що Юзік два залізничні состави масок припхав з Чехії, треба попит забезпечити, ось міністери й заметушилися.
Увага! В Україні посилено карантинні заходи — список нових обмежень (відео / інфографіка) [8]

TOXA
Забираю свои слова обратно. Кабмин опубликовал разъяснения, среди которых "Обов’язок забезпечення себе масками покладається на відвідувачів." Раскошелься, народ!
Увага! В Україні посилено карантинні заходи — список нових обмежень (відео / інфографіка) [8]

TOXA
Магазины обязаны выдавать маски свои посетителям. Открываем текст постановления №255 и читаем раздел 2, пункт 8: Заборонити до 24 квітня 2020 р.: (...) роботу суб’єктів господарювання (...).. [весь]
Увага! В Україні посилено карантинні заходи — список нових обмежень (відео / інфографіка) [8]

Анті-гоблін
60 хвилин назад Дійсно, всюди тільки політика і рука Фашингтона. А гроші тут ні до чого - у нас посади займають, купляють виключно заради блага народу. А він, народ, дурний цього не розуміє.
Ось такі в нас смачні пиріжки! [17]

aspirin.ua
Де хто вважає, що тут головне питання в виборах??? кожен має право на свої думки та своє бачення ситуації ...але ж кожен сам хазяїн своєї волі, та сам має право обирати своєму майбутнє....коли писа.. [весь]
Ось такі в нас смачні пиріжки! [17]

Активні оголошення:

Продам
Куплю
Робота
Послуги
Продается дом
Здам квартиру
Послуги
Міняю
Оголошення

Розділи новин:

З блогів
Міські новини
Регіональні новини
Цікавинка
Влада
Податкова
Спорт
Шевченко
Історія
Кримінал
Спортивні новини
Новини
Анонси
Районні новини
Новини району
Вибори
Політика
Флейм
Віка
Космос
www.kaniv.net
Video
Розповіді
Видання
Міські новини, екологія
Нещасний випадок
Статистика
Мистецтво
Долі людські
Транспорт
Війна
Політика, канів
Цікавинка регіональна
Історія, Свято
Обговорення
Дніпрова зірка
Бизнес
Історія, політика
Сміх тай годі!
Наука
Пожежа
Криминал
демократія і авторитаризм
права людини
Обхохочешься блин
Карти
Розваги
Милосердя
Обласні новини
Недільна школа
Міські новини, КУКіМ
Міські новини, зустріч з міським головою
Пенсійний фонд
Новини ринку
Екологія
Торренты
Канівщина,затримано, крадій, ліс
Центр Молодіжних Ініціатив
Телекомунікації
Бізнес
чат, чам
фото

Квітень
НдПнВтСрЧтПтСб
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Календар новин     


Правила сайту
Новини
Оголошення
Афіша

© 2006-2019 Рекламна агенція "РЕКЛАМЕРА".
Контакт для розміщення реклами та матеріалів на сайті: (096) 9991699, email: waybester@gmail.com


Інформаційний партнер проекту - "Дніпрова зірка"