kaniv.net logo

Веб-камера в центрі Канева
Головна > Новини > Статистика 

Соціально-економічне становище Канівського району

ПРОМИСЛОВІСТЬ

За січень-грудень 2014 р. промисловими підприємствами Канівського району  вироблено 193,6 тис.т м’яса свійської птиці свіжого чи охолодженого, 119 т овочів консервованих натуральних, 4,3 тис.т овочів, фруктів, горіхів і грибів консервованих з додаванням оцту.

 За січень-грудень 2014р. промисловими підприємствами реалізовано продукції, робіт, послуг на 4355,4 млн.грн., що становить 12,8% до підсумку по Черкаській області. Підприємствами реалізовується продукція лише переробної промисловості, а саме харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів.

Обсяг реалізованої промислової  продукції на одну особу населення району становить 219,4 тис.грн. (за січень-грудень 2013 р. -169,7 тис.грн)

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

   Канівщина вносить вагомий вклад у виробництво сільськогосподарської продукції, оскільки за обсягом виробництва м’яса займає 1 місце. Сільськогосподарські підприємства за січень-грудень 2014р. збільшили виробництво продукції тваринництва на 3,7% і реалізували 287,5 тис.т. м’яса худоби та птиці.

Надій молока від однієї корови зменшився  на 22,9% та становить 3405 кг.

Обсяг вирощування худоби та птиці за січень-грудень 2014р., в порівнянні з відповідним періодом попереднього року, збільшився на 4,2% і досяг 290,4 тис.т. Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі зросли на 1 грам проти січня-грудня 2013 року,  та становлять 618 грам, свиней зменшились – на  98 грамів (294 грами).

Станом на 1 січня 2015 року сільськогосподарськими підприємствами району утримувалося 129 голів великої рогатої худоби, в тому числі 50 голів корів, 3724 голови свиней та 16,1 млн. голів птиці. Чисельність великої рогатої худоби проти відповідного періоду 2013 року зменшилася в 2,4 раза, в т.ч. корів  – в 3,5 раза;  збільшення свиней – на 9,3%, птиці - на 27,7%.

 

 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

 

За січень-вересень 2014р. підприємствами району освоєно 55,0 млн.грн. капітальних інвестицій.

На кожного мешканця району припало 2751,4 грн. капітальних інвестиції.

        В матеріальні активи вкладено 95,4% капітальних інвестицій,  з них 17,4% (9,6 млн.грн) витрачено на інженерні споруди.    

         Одним із джерел капітальних інвестицій є власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 90,5% загального обсягу. 

 

       

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

 

За січень-вересень 2014 року у районі введено в експлуатацію 8 будівель загальною площею 1208 кв.м., що на 79,8% більше відповідного періоду 2013 року. Все  житло збудовано індивідуальними забудовниками у сільській місцевості. Вартість прийнятого в дію житла 3710 тис.грн.

За характером будівництва обсяги прийнято в експлуатацію житла розподілились таким чином: нове будівництво - 940 кв.м (77,8% від загального обсягу) та розширення існуючого житлового фонду - 191 кв.м. (15,8%)

Загальна площа однієї квартири в середньому по району становила 127,13 кв.м.

 

ТРАНСПОРТ

 

Автомобільним транспортом (за оперативними даними з врахуванням вантаж-них комерційних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні-грудні 2014 р. доставлено замовникам 8,5 тис.тонн вантажів, що на 6,6% менше січня-грудня 2013 р. та виконано вантажооборот в обсязі 1966,3 тис.км, який зріс на 4,8%  проти січня-грудня 2013 р.

 

 

 

РОЗДРІБНА  ТОРГІВЛЯ  ТА РЕСТОРАННЕ

ГОСПОДАРСТВО

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, що здійснюють діяльність з роздрібної  торгівлі та ресторанного  господарства, по Канівському району за січень-вересень 2014р. становив 7,8 млн.грн., що на 3,2% менше обсягу січня-вересня 2013р.

Оборот ресторанного господарства за січень-вересень 2014р. проти січня-вересня 2013р. зменшився на 63,3% і становив 340,6 тис.грн.

В розрахунку на одну особу населення Канівського району загальний обсяг роздрібного товарообороту за січень-вересень 2014р. склав 396,8 грн., у т.ч. ресторанного  господарства – 17,3 грн.

 

ПОСЛУГИ

 

 На території Канівського району працює 5 юридичних осіб та їх структурних підрозділи, основною діяльністю яких є надання послуг споживачам, які за січень -грудень 2014 р. надали послуг на 1381,1 тис.грн., що на 50,4% (у фактичних цінах) менше рівня відповідного періоду попереднього року.

Населенню реалізовано послуг за січень-грудень 2014р. на 585,2 тис.грн., які в загальному обсязі досягають 42,4%. Обсяг послуг реалізованих населенню в розрахунку на одного жителя району за січень-грудень 2014р. склав 30,0 грн.

 

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 

Середньомісячна заробітна плата працівників району за січень–вересень 2014р. становила  4108 грн., що на 3,9% більше відповідного періоду попереднього року.

Станом на 1 січня 2015р. підприємства Канівського району виконали зобов’язання перед своїм працівниками щодо виплати заробітної плати. Заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

У січні-грудні 2014 р за субсидіями  для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг по Канівському району звернулося 1101 сім’я, з них призначено субсидій 1051 сім’ї (95,5%) на загальну суму 156,0 тис.грн.

Всього нараховано коштів сім’ям, які отримують субсидії 502,3 тис.грн. У січні-грудні 2014р. організаціям, які надають житлово-комунальні послуги, перераховано, включаючи борги попередніх років, 562,5 тис.грн (109,4% від нарахувань).

У січні-грудні 2014 р. по Канівському району за призначенням субсидій  для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива  звернулося 872 сім’ї, з яких 779 сім’ям (89,3%) призначено субсидії на загальну суму 531,1 тис.грн.    

Станом на 1 січня 2015р. заборгованість населення за житлово-комунальні послуги склала 798,7 тис.грн., що  порівнянні з попереднім місяцем сума боргу зросла на 176,8 тис.грн (на 38,5%).

За січень-грудень 2014р. рівень оплати населенням за житлово-комунальні послуги, включаючи оплату боргів за попередні періоди, становив 95,2%. Середній термін заборгованості по району склав 0,9 місяця.

 

 

РИНОК ПРАЦІ[1]

 

          Стан зареєстрованого ринку праці у районі у січні-грудні 2014р. характеризувався зростанням кількості безробітних.

На обліку державної служби зайнятості протягом січня-грудня 2014р. перебувало 999 незайнятих громадян, які шукали роботу, що на 5,7%  більше, ніж на відповідну дату попереднього року. Протягом грудня кількість безробітних зросла на 11,4%.

 За сприянням державної служби зайнятості у січні-грудні 2014р. працевлаштовано 353 особи, що на 7,6% більше січня-грудня 2013р.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування міста та району впродовж грудня 2014р. становила 861 особа, це 35,4% від загальної кількості тих, що мали статус безробітного. Середній розмір допомоги у грудні становив 1386,76 грн., що на 11,1% більше рівня законодавчо встановленого з 1 грудня 2014 року мінімального рівня заробітної плати.

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

 

За попередніми даними на території Канівського району станом на 1 грудня 2014р. проживає 19,5 тис.осіб постійного населення/

Протягом січня-листопада 2014р. кількість населення району скоротилася на 313 осіб. За рахунок перевищення кількості померлих над кількістю народжених чисельність населення скоротилася на 220 осіб, за рахунок міграції –на 93 особи.     

Протягом січня-листопада 2014р., у порівнянні з січнем-листопадом 2013р., смертність зменшилася на 37 осіб, а народжуваність - зросла на 33 особи. Протягом січня-листопада 2014р. померло 409 осіб, народилося - 189 осіб.  На 1000 осіб населення району в середньому народилося 10,6 осіб, (в січні-листопаді 2013р. - 8,6 осіб),  а померло 22,9 особи (в січні-листопаді 2013р. – 24,5 особи).  

Протягом січня-листопада 2014р. зареєстровано 52 шлюба, що на 5 одиниць менше січня-листопада 2013р.

Рух населення району характеризувався  такими даними:

 

 

Усього, осіб

Січень–листопад

2014 р.

у  %

до січня–листопада

2013р.

січень–листопад

2014р.

січень–листопад

2013р.

Кількість народжених

189

156

121,1

Кількість померлих

409

446

91,7

Природний приріст ( скорочення)

населення

-220

-290

75,9

Кількість прибулих

262

358

73,2

Кількість вибулих

355

360

98,6

Міграційний приріст( скорочення)

-93

-2

в 46,5 раза

 

        На зміну чисельності населення та формування його складу впливають міграційні процеси. У загальному обсязі мігрантів у січні-листопаді 2014р. прибуло до Канівського району 262 особи (в січні-листопаді 2013р. – 358 осіб), вибуло 355 осіб (в січні-листопаді 2013р – 360 осіб).

 

 

ОСВІТА,  КУЛЬТУРА  ТА   ВІДПОЧИНОК

 

         На території Канівського району у 2014 році під час літніх шкільних канікул працювало 25 оздоровчих табора, що на 7 закладів менше, ніж в 2013 році. В оздоровчих  таборах району відпочило 982 дитини (в 2013 році - 1226 дітей).

    Всього протягом літніх канікул в різноманітних дитячих закладах Черкаської області відпочило та оздоровилося 1013 дітей Канівського району, з яких 13,0%  діти потерпілі від наслідків аварії на ЧАЕС, 3,4% - сироти та позбавлені батьківського піклування, 23,5% - з малозабезпечених багатодітних та неповних сімей, 1,7% - інваліди. Протягом літа 2014 року оздоровилося 60%  від загальної кількості дітей 7-16 років (в  2013 році - 73%).

 


[1] за даними  Канівського міськрайонного центру зайнятості

WayBe

16 лютого 2015, 10:40

Теги статті:
статистика  економіка  
Голосів:
2
02

Всього коментарів: 9

Сторінка коментарів: 1
Показати коментарі

www.kaniv.net не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті користувальницьких рецензій,
оскільки вони висловлюють думку користувачів і не є редакційним матеріалом
Вхід
Login:
Пароль
Пам'ятати?
Реєстрація
Забули пароль?

Нові теми:

Доки в нашому місті точитимуться політичні інтриги та дрібні містечкові розбірки?

Президент нагородив уродженця Канева орденом Богдана Хмельницького

Колишній кореспондент газети «Дніпрова Зірка», а нині навідник гармати Максим Гайдай б’є ворога на східному фронті

Україна очолила 2022 | Світ попереду 2023 від the Economist & NV

LATEXFAUNA - Черкащина

На території Канівської громади запровадили нові правила риболовлі у зимовий період

У Каневі демонтують пам’ятний знак телеграмі “бідноти до Леніна”

Мурал із Золотоноші

Мировые итоги 2022 года

Канівські гори хочуть внести до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Популярні за тиждень:

Доки в нашому місті точитимуться політичні інтриги та дрібні містечкові розбірки? [0]

Про що зараз спілкуються:

Анті-гоблін
Шановна karina, всі ми ходимо під ніком. І за великим рахунком не в ніку справа, а в інформації, що "несе" цей нік. Це розумне добре, вічне? Я наданої інформації довіряв на 60-70%, а коли побачив .. [весь]
Звернення до депутатів Канівської міської ради [3]

karina
Як же ви всі надоїли громаді! І нічого підписуватися "мешканці канівської громади" чи " рада ветеранів". Ніхто вас не уповноважував говорити за всіх. А виборці нікому не потрібні. І нічого плака.. [весь]
Звернення до депутатів Канівської міської ради [3]

Анті-гоблін
Нікого не збентежило підписувати документ разом із головою ОПЗЖ 15.03.2022 року? І фінальне питання – всіх хвилює, хто їде у Фірзен? Може, якби з'їздили самі, то зараз би тихенько .. [весь]
Звернення до депутатів Канівської міської ради [3]

святослав
2023СУ
З новим 2023 роком! [3]

Олекса
З контрнаступальним Новим роком!
З новим 2023 роком! [3]

slavikf

З новим 2023 роком! [3]

святослав
путін "косплеїть" Саурона і роздає "кільця влади" путін напередодні Нового року подарував президентам неформального саміту країн СНД вісім золотих каблучок. Дев’яту він зал.. [весь]
Розкопки скептика. [1]

Анті-гоблін

Світ ловив мене, та не впіймав © [1]

vlada
А для ЗСУ за скіьки зробите з газових балонів?
Продається буржуйка (фото) [1]

ksundya_85
Вже здали
Здам картиру [1]

Активні оголошення:

Продам
Куплю
Робота
Послуги
Продается дом
Здам квартиру
Послуги
Міняю
Оголошення

Розділи новин:

З блогів
Міські новини
Регіональні новини
Цікавинка
Влада
Податкова
Спорт
Шевченко
Історія
Кримінал
Спортивні новини
Новини
Анонси
Районні новини
Новини району
Вибори
Політика
Флейм
Віка
Космос
www.kaniv.net
Video
Розповіді
Видання
Міські новини, екологія
Нещасний випадок
Статистика
Мистецтво
Долі людські
Транспорт
Війна
Політика, канів
Цікавинка регіональна
Історія, Свято
Обговорення
Дніпрова зірка
Бизнес
Історія, політика
Сміх тай годі!
Наука
Пожежа
Криминал
демократія і авторитаризм
права людини
Обхохочешься блин
Карти
Розваги
Милосердя
Обласні новини
Недільна школа
Міські новини, КУКіМ
Міські новини, зустріч з міським головою
Пенсійний фонд
Новини ринку
Екологія
Торренты
Канівщина,затримано, крадій, ліс
Центр Молодіжних Ініціатив
Телекомунікації
Бізнес
чат, чам
фото

Січень
НдПнВтСрЧтПтСб
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Календар новин     


Правила сайту
Новини
Оголошення
Афіша

© 2006- Рекламна агенція "РЕКЛАМЕРА".
Контакт для розміщення реклами та матеріалів на сайті: (096) 9991699, email: waybester@gmail.com


Інформаційний партнер проекту - "Дніпрова зірка"