kaniv.net logo

Веб-камера в центрі Канева


Головна > Новини > Податкова 

Податкова інформує

Інформація Канівської ОДПІ щодо оподаткування подарунків, податкового кредиту, податків на спадщину, податкові соціальні пільги багатодітним платникам податку, загальні соціальні пільги на 2010 рік, декларування доходів за 2009 рік та про звернення громадян у 2009 році.

Внаслідок укладеного договору дарування громадянин Росії отримав в подарунок квартиру. Який порядок оподаткування такого доходу?

Законом України від 22 травня 2003 року №889-ІV ”Про податок з доходів фізичних осіб”, із змінами та доповненнями (далі – Закон) щодо нерезидентів спеціально встановлені ставки для оподаткування доходів, а саме:

 1. доходи, визначені у пп.9.11.1 (зарплата), оподатковується за ставкою згідно з п. 7.1 Закону – 15%;
 2. доходи у вигляді процентів, дивідендів або роялті – за ставкою, встановленою в п. 7.2 Закону – 5%);
 3. будь – які інші доходи – за ставкою згідно з п. 7.3 Закону – 30%.

Враховуючи вищевикладене, фізична особа - нерезидент, який одержав протягом звітного податкового року дохід, у тому числі у вигляді спадщини (подарунку) тощо, зобов'язаний включити таку вартість (суму) до складу загального річного оподатковуваного доходу та сплатити податок за відповідною ставкою з вартості (суми) об'єкту, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Не буде порушенням Закону, якщо нерезидент одразу при одержанні доходу (свідоцтва про право на спадщину (посвідченні договору дарування)) подасть декларацію і сплатить податок, оскільки це спростить для нього процедуру виконання обов'язку щодо сплати податку в Україні.

Звернення громадян – реалізація конституційного права

Всебічний розгляд звернень, задоволення та реалізація їх законних прав та інтересів є пріоритетним напрямком роботи органів державної влади, відповідальним обов’язком службових осіб, фактором забезпечення суспільно-політичної та економічної стабільності в державі. Канівська ОДПІ  приділяє значну увагу цьому напрямку роботи.

Аналіз показав, що за 2009 рік на розгляд до Канівської ОДПІ надійшло 4 письмових звернень. Всі письмові звернення громадян надіслано поштою. Письмові звернення були стосовно відмови від ідентифікаційного індивідуального номера та оподаткування операція з безоплатної передачі об”єктів соціальної інфраструктури, щодо пільг по сплаті податку з власників транспортних засобів та одне звернення надіслано за належністю до територіальної державної інспекції праці в Черкаській області, воно стосувалось питання оплати праці..

Колективних звернень протягом  січня - грудня 2009 року не надходило.

Скарг з початку року не надходило.

Повторних звернень громадян не надходило.

Всі  звернення громадян розглянуто та задоволено без порушення терміну.

На особистий прийом протягом січня-грудня 2009 року звернулась шість  осіб. Звернення стосувалось податку з власників транспортних засобів, податку з доходу фізичних осіб,  по сплаті земельного податку та кадрове питання.

Для особистого прийому громадян в Канівській ОДПІ створена громадська приймальна. Для зручності в здійсненні особистого прийому громадян, громадська приймальна знаходиться на першому поверсі інспекції. Особистий прийом громадян здійснюється посадовими особами інспекції : начальником ОДПІ (Умришем Б.В.) та його заступниками (Верхогляд Н.М. та Сіліцька С.М.) за графіком особистого прийому громадян.     

На упередження зростання звернень громадян в місцеві газети “Віка”, “Дніпрова зірка” та “Час Пік” в поточному  році  надруковано  52 матеріалів з питань податкового законодавства та 27 статтей на сайті www.kaniv.net, проведено 32 семінари з різними категоріями платників податків, проведено 25 “гарячих ліній”, 26 “круглих столів”, 28 зустрічей з трудовими колективами, де розглядались дані питання.

Насамкінець слід наголосити на тому, що всі громадяни мають право надсилати індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної податкової служби, які, в свою чергу, зобов’язані роз­гля­нути звернення і надати обґрунто­вану відповідь відповідно до ст.40 Кон­сти­туції України. Положення ст. 40 Основного Закону конкрети­зовано в Законі України “Про звер­нення громадян” та Указі Прези­дента Ук­раїни “Про додаткові захо­ди щодо забезпечення реалізації громадя­нами конституційного пра­ва на звернення”.

Податковий кредит

Якщо в 2009 році Вам доводилося витрачати кошти на страхування, саме час згадати про такий чудовий механізм, як податковий кредит.

Податковий кредит дає можливість повернути частину податку, який протягом року утримували з заробітної плати. Але, як і в будь-якій привабливій можливості, тут є деякі нюанси і обмеження, в яких Вам допоможуть розібратися фахівці податкових органів.

Завітайте до податкової інспекції за місцем проживання для подання декларації на податковий кредит!

Якщо Вас це зацікавить, будь-ласка телефонуйте:

0-800-501-007 (безкоштовно - зі стаціонарних телефонів)
3-69-07, 3-20-29 до Канівської ОДПІ.  

Які податки сплачують при отриманні спадщини?

При одержанні об’єктів спадщини (рухомого, нерухомого майна, комерційної власності) спадкоємцями, які є членами сім’ї спадкодавця другого ступеня споріднення, вартість об’єктів успадкованого майна оподатковується податком з доходів за ставкою 5%.
    До членів сім’ї фізичної особи другого ступеня споріднення відносяться баба або дід як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка, брата чи сестри як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка, онуки як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка, інші утриманці такої фізичної особи або її опікуни, визнані такими згідно із законом.
    При отриманні спадщини від спадкодавця – нерезидента застосовується ставка 15%.
При отриманні будь-яких об’єктів спадщини та подарунків нерезидентами, незалежно від ступеня споріднення із спадкодавцем (дарувальником) застосовується ставка 30%.
    Отже, усі спадкоємці, за винятком спадкоємців першого ступеня споріднення, зобов’язані подавати декларацію про отримані доходи у вигляді успадкованого майна.
    Звертаємо увагу, що навіть при сплаті податку під час отримання Свідоцтва про право на спадщину, коли обов’язок платника податку щодо сплати податку вважається виконаним, залишається обов’язок щодо подання податкової декларації.

Про податкову соціальну пільгу багатодітним платникам податку

З 1 січня 2010 року набрав чинності Закон України N 1343 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей" (далі - Закон N 1343).

Цей Закон прийнято з метою посилення соціального захисту багатодітних сімей, поліпшення їх державної підтримки, створення більш сприятливих умов для виховання дітей у таких сім'ях.

Згідно із пунктом 6 Закону N 1343 внесено зміни до статей 6 та 9 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон N 889).

Насамперед, зміни стосуються оподаткування заробітної плати багатодітних працівників, зокрема порядку та розмірів надання їм податкової соціальної пільги.

Так, починаючи з заробітної плати, нарахованої за січень 2010 року, особи, які мають та виховують трьох чи більше дітей віком до 18 років, матимуть право на податкову соціальну пільгу у розмірі 200 % від розміру, визначеного у пп. 6.1.1 ст. 6 Закону N 889, - у розрахунку на кожну таку дитину.
Право на таку пільгу з 2010 року матимуть тільки багатодітні батьки (як мати, так і батько), які не тільки мають (за фактом народження), а й виховують неповнолітніх дітей.

При цьому за кожним з таких багатодітних платників податку продовжить зберігатися право на додатково одержання податкової соціальної пільги, визначеної у пп. 6.1.1 ст. 6 Закону N 889 (100 %).

Також, як і у минулих роках, у одного з багатодітних батьків - платників податку розмір місячного доходу (заробітної плати), що даватиме право на одержання 200 % податкової соціальної пільги буде дорівнювати сумі, визначеній у пп. 6.5.1 ст. 6 Закону N 889, збільшеної кратно кількості виховуваних неповнолітніх дітей.

Враховуючи зазначені зміні у порядку і розмірі надання податкової соціальної пільги, платникам податку, які матимуть підстави для одержання цієї пільги, слід поновити свої заяви працедавцю щодо одержання податкової соціальної пільги, зазначивши, що вони претендують на податкову соціальну пільгу, передбачену пп. 6.1.3 "е" п. 6.1 ст. 6 Закону 889. Крім заяви слід надати документи, що підтверджують, що платник податку не тільки має, а й виховує своїх неповнолітніх дітей.

Також, Закон N 1343 передбачає, що починаючи з 1 січня 2010 року до оподатковуваного доходу платника податку (батька чи матері), який виховує трьох і більше дітей, не буде включатися цільова благодійна допомога, яка надаватиметься резидентами - юридичними або фізичними особами у будь-якій сумі (вартості).

Право на подання декларації з метою одержання податкового кредиту

Податковий кредит - це сума витрат, понесених платником податку - резидентом у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року.

Які витрати включаються до складу податкового кредиту?

До складу податкового кредиту включаються фактично понесені витрати протягом 2009 року (підтверджені документально), а саме:

 1. частина суми процентів за іпотечним кредитом;
 2. сума коштів або вартість майна, переданих громадянином у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям;
 3. сума коштів, сплачена закладам освіти за навчання як самого громадянина так і члена його сім'ї першого ступеня споріднення;
 4. суми витрат із штучного запліднення;
 5. оплата вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини.

Які є обмеження щодо отримання податкового кредиту?

Законом встановлено обмеження права на нарахування податкового кредиту, а саме: податковий кредит може бути нарахований виключно резидентом, що має індивідуальний ідентифікаційний номер, і загальна сума нарахованого податкового кредиту не може перевищувати суми загального оподатковуваного доходу платника податку, одержаного протягом звітного року як заробітна плата.

Тобто податковий кредит нараховується тільки в межах розміру заробітної плати, одержаної протягом звітного 2009 року. Інші суми доходів (прибутків), одержаних платником податку, в розрахунок для визначення суми податку, що підлягає поверненню у зв'язку з наданням податкового кредиту, не приймаються.

Якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкового кредиту за наслідками звітного податкового року, то таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Для повного та своєчасного проведення розрахунків сум, що підлягають поверненню з бюджету, внаслідок застосування платником податку права на податковий кредит, платникам податку потрібно додатково до декларації надати:

 1. Копії документів, що підтверджують витрати, які включаються до податкового кредиту.
 2. Довідки від працедавця про суми нарахованого загального оподатковуваного доходу за 2009 рік у вигляді заробітної плати та суми утриманого та перерахованого до бюджету податку з доходів фізичних осіб.
 3. Копію договору з навчальним закладом про оплату навчання.
 4. Копію свідоцтва про народження дитини (якщо оплата за навчання проводилась батьками)
 5. Копію паспорта та ідентифікаційного номер платника податку

Податкові органи безоплатно забезпечують платників податку бланками деларацій.

Декларація подається до 1 квітня 2010 року до державної податкової інспекції за адресою: м. Канів, вул. Енергетиків, 16, каб.124, 129.

Увага! Декларування

Ось і розпочалась кампанія з декларування доходів громадян, отриманих ними попереднього року. Для цього потрібно скласти та подати Декларацію про доходи. А тим, хто хоче скористатися правом на податковий кредит, - ще й додатки до неї. Як це правильно зробити й на що звернути увагу.

Терміни подання річної Декларації:

 • До 01 квітня 2010 року;
 • До 10 лютого 2010 року приватні підприємці на загальній системі оподаткування та платники фіксованого податку;
 • Протягом усього року - громадяни, які бажають скористатися правом на податковий кредит із податку з доходів.

Податкову Декларацію необхідно подавати до Державної податкової інспекції за місцем проживання (реєстрації) фізичні особи. Декларацію можна принести особисто або надіслати на адресу податкового органу поштою з повідомленням про вручення, але не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання (тоді датою її подання вважатимуть дату здійснення поштового відправлення, зазначену на штампі відділення зв'язку.).

Форма Декларації залишається незмінною ще з часів прибуткового податку - згідно з додатком до Інструкції про оподаткування доходів фізичних осіб від заняття підприємницькою діяльністю, затвердженої Наказом Головної державної податкової інспекції України від 21.04.93р. № 12 (наказ ДПАУ від 06.01.09.р. № 1). Податкові органи на місцях повинні безоплатно забезпечити бланками декларації, формами Переліку сум витрат, що включають до податкового кредиту та Розрахунку сум податку з доходів фізичних осіб.

Декларацію зобов'язані подавати особи , які минулого року отримали доходи, з яких при їх нарахуванні чи виплаті податок не утримували, зокрема : - доходи від продажу інвестиційних активів: акцій, інших цінних паперів, корпоративних прав тощо. У декларації відображають лише додатний фін результат за такими операціями:

- страхове відшкодування від страхової компанії за пошкоджене застраховане майно, якщо ці кошти не використали на ремонт, відновлення чи заміну такого майна у встановлені строки;

- виграш у гральних закладах;

- інші доходи, з яких протягом 2009 року податок мали утримувати, але цього не зробили.

Доходи від неподаткових агентів, тобто від звичайних фізосіб (не СПД) :

- спадщина;

- подарунки, у межах, що підлягають оподаткуванню;

- орендна плата від здавання в оренду власної нерухомості іншим фізособам;

- благодійна допомога від фізособи не СПД, яка більша ніж 940 грн або коли отримувач не мав права на податкову соцпільгу.

Іноземні доходи (з-за кордону).

Ті, хто протягом 2009 року отримував доходи виключно від податкових агентів (юр осіб та фізосіб - СПД) податкову декларацію про доходи може не подавати.

Про соціальну пільгу на 2010 рік

Канівська ОДПІ повідомляє, що відповідно до Закону України від 20 жовтня 2009 року №1646-VI "Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати" (далі - Закон №1646), який спрямований на встановлення розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, що забезпечить належний соціальний захист кожного громадянина України у період фінансово-економічної кризи, прожитковий мінімум для працездатних осіб та розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2010 року встановлено на рівні 869 гривень.

Згідно ст. 6 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" фізичні особи мають право на застосування податкової соціальної пільги. Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, отриманого платником податку як заробітна плата протягом звітного податкового місяця, якщо його розмір не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень. Отже право на застосування податкової соціальної пільги з 1 січня поточного року мають фізичні особи-платники податку, граничний розмір заробітної плати яких не перевищує 1220 грн. (869 грн. х 1,4).

Величина податкової соціальної пільги залежить від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року. Станом на 1 січня 2010 року мінімальна заробітна плата складає 869 грн.

Отже з 1 січня 2010 року розмір податкової соціальної пільги становить:

 • для будь-якого платника податку - 434,50 грн.
 • для платника, який є самотньою матір'ю або самотнім батьком - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років - 651,75 грн;
 • для платника, який утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років - 651,75 грн.;
 • для платника, який має трьох чи більше дітей віком до 18 років- у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років - 869,00 грн.;
 • для платника, який є вдівцем або вдовою - 651,75 грн.;
 • для осіб, яких віднесено законом до 1 або 2 категорії осіб, постраждалих внаслідок
  Чорнобильської катастрофи - 651,75 грн.;
 • для платника, який є інвалідом 1 або 2 групи, у тому числі з дитинства - 651,75 грн.

Детальніше ознайомитися з питаннями, які стосуються оподаткування доходів фізичних осіб ви зможете за телефоном 3-69-07 або звернувшись безпосередньо в податкову інспекцію за місцем проживання.

Джерело : Канівська ОДПІ

WayBe

2 лютого 2010, 16:01

Теги статті:
спадщина  подарунки  податкова  
Голосів:
0
00

Всього коментарів: 7

Сторінка коментарів: 1
qqqqqq
3 лютого 2010, 18:42

IP: 95.132.34.xxx
Рейтинг: 0
Хто буде в податковiй займiть менi чергу.
ОСТАП

4 лютого 2010, 15:37

IP: 94.178.235.xxx
Рейтинг: 0
заплитил налоги - умри спокойно
Паук

4 лютого 2010, 16:56

IP: 195.88.242.xxx
Рейтинг: 0
Или просто умри, например.
Антибиотик

4 лютого 2010, 17:01

IP: 195.88.242.xxx
Рейтинг: 0
А я от не плачу і нічого.
ОСТАП

4 лютого 2010, 17:26

IP: 195.88.242.xxx
Рейтинг: 0
например, вам того же
ОСТАП

4 лютого 2010, 17:28

IP: 195.88.242.xxx
Рейтинг: 0
to Антибиотик: вы должно быть сам алькапоне
Антибиотик

4 лютого 2010, 20:18

IP: 195.88.242.xxx
Рейтинг: 0
Я ещё до съёмок камэо в "Бандитском Петербурге" не платил налоги 20 лет.

www.kaniv.net не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті користувальницьких рецензій,
оскільки вони висловлюють думку користувачів і не є редакційним матеріалом

Сторінки коментарів:Вхід
Login:
Пароль
Пам'ятати?
Реєстрація
Забули пароль?

Нові теми:

Президент вибирає Коломойського, Коломойський вибрав Путіна

Можна перекидати автобуси з пасажирами і надалі, нікому нічого за це не буде? Автор:

До складу Канівської ОТГ входять Межиріч, Кононча і Хмільна

Планові відключення по Канівському РЕМ 13.07.2020

Димова завіса не домогла в Каневі господарям відбитися від наступу “УТК”

«Мамо, я знайшов болото!», або Чому відпочинок на березі Дніпра у спекотні дні канівчани вважають не найкращою ідеєю

ПОЖЕЖА В ЦЕНТРІ МІСТА

Відремонтовано ще одну вулицю – Довженка

Підрядник, який здійснював ремонтні роботи дороги ГЕС, зобов’язується усунути усі пошкодження асфальтового полотна

Як Аваков сам себе оббрехав

Популярні за тиждень:

ПОЖЕЖА В ЦЕНТРІ МІСТА [8]

«Мамо, я знайшов болото!», або Чому відпочинок на березі Дніпра у спекотні дні канівчани вважають не найкращою ідеєю [2]

Можна перекидати автобуси з пасажирами і надалі, нікому нічого за це не буде? Автор: [2]

На в’їзді до Канева сталася смертельна ДТП [1]

Скандальний український фільм став переможцем фестивалю в США [0]

Черкащани збирають допомогу жінці, яка лишилася без чоловіка через аварію на Канівській трасі [0]

Зафіксовано новий випадок захворювання на COVID-19 [0]

Як Аваков сам себе оббрехав [0]

Підрядник, який здійснював ремонтні роботи дороги ГЕС, зобов’язується усунути усі пошкодження асфальтового полотна [0]

Відремонтовано ще одну вулицю – Довженка [0]

Про що зараз спілкуються:

ks09822
Олександр Скорина,Воно все вірно-світ на вуглеродах котиться до швидкої катастрофи.Але ви ,мабуть, не читаєте загальнодержавної преси.Там буквально всі спеціалісти в один голос твердять-в найближчі.. [весь]
На Черкащині працюють 19 сонячних електростанцій [3]

nePEOPLE
Наша країна - як та злощасна маршрутка. Лежить на боку в кюветі і всім пофіг, що далі буде. Ніхто перед пасажирами не вибачається, не пояснює, не бере на себе вину. І є велика таїна в усьому цьому,.. [весь]
Можна перекидати автобуси з пасажирами і надалі, нікому нічого за це не буде? Автор: [2]

tarnava
Як на мене - інформацыя дуже корисна та повчальна для нашого суспільства, та для нашого часу. Людина, де б вона не жила - в Африці, чи в Америці, на Заході.. [весь]
Можна перекидати автобуси з пасажирами і надалі, нікому нічого за це не буде? Автор: [2]

Jane Eyre
Господи, та шош тут непонятного, Адміне? Пьопл Перший виступав за права плагіаторів, казав, що нічого страшного, усі так зара роблять. А Пьопл Другий вирішив показати йому, що плагіат - не єсть г.. [весь]
Не переходь межу, навіть коли дуже хочеться популярності і грошей [26]

WayBe
Окей, ще раз, і на цей раз я опишу ситуацію як її бачу я - як адміністратор. Ось початок спілкування, який і привів до всього цього балагану: Що я бачу? Я бачу ДВУХ візуально ОДНАКОВИХ корис.. [весь]
Не переходь межу, навіть коли дуже хочеться популярності і грошей [26]

КОКА
А разве Днепр протекает через Трнопiль.
«Мамо, я знайшов болото!», або Чому відпочинок на березі Дніпра у спекотні дні канівчани вважають не найкращою ідеєю [2]

Vlad999
А ми ще пили воду з Дніпра у 1967 році, не дивлячись на те, що тоді по річці був шалений рух теплоходів, самохідних барж, буксирів із 4-6 баржами, "Ракет" і "Метеорів"а підводних крилах, тисяч кате.. [весь]
«Мамо, я знайшов болото!», або Чому відпочинок на березі Дніпра у спекотні дні канівчани вважають не найкращою ідеєю [2]

WayBe

ПОЖЕЖА В ЦЕНТРІ МІСТА [8]

nePEOPLE
У сусідній країні в авральному порядку перекроїли конституцію на догоду президенту та його друзям. На канівському сайті терміново переписали правила під Адміністратора та його друзів. Вітаю Вас, Во.. [весь]
Не переходь межу, навіть коли дуже хочеться популярності і грошей [26]

chicot
Плюс до всього, то приватна власність, за яку в повній мірі відповідає власник, а не дирекцыя ринку. Відповідно, перед законом, та в першу чергу, перед керівництвом ринку буде відповідати саме влас.. [весь]
ПОЖЕЖА В ЦЕНТРІ МІСТА [8]

Активні оголошення:

Продам
Куплю
Робота
Послуги
Продается дом
Здам квартиру
Послуги
Міняю
Оголошення

Розділи новин:

З блогів
Міські новини
Регіональні новини
Цікавинка
Влада
Податкова
Спорт
Шевченко
Історія
Кримінал
Спортивні новини
Новини
Анонси
Районні новини
Новини району
Вибори
Політика
Флейм
Віка
Космос
www.kaniv.net
Video
Розповіді
Видання
Міські новини, екологія
Нещасний випадок
Статистика
Мистецтво
Долі людські
Транспорт
Війна
Політика, канів
Цікавинка регіональна
Історія, Свято
Обговорення
Дніпрова зірка
Бизнес
Історія, політика
Сміх тай годі!
Наука
Пожежа
Криминал
демократія і авторитаризм
права людини
Обхохочешься блин
Карти
Розваги
Милосердя
Обласні новини
Недільна школа
Міські новини, КУКіМ
Міські новини, зустріч з міським головою
Пенсійний фонд
Новини ринку
Екологія
Торренты
Канівщина,затримано, крадій, ліс
Центр Молодіжних Ініціатив
Телекомунікації
Бізнес
чат, чам
фото

Липень
НдПнВтСрЧтПтСб
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Календар новин     


Правила сайту
Новини
Оголошення
Афіша

© 2006-2020 Рекламна агенція "РЕКЛАМЕРА".
Контакт для розміщення реклами та матеріалів на сайті: (096) 9991699, email: waybester@gmail.com


Інформаційний партнер проекту - "Дніпрова зірка"