kaniv.net logo

Веб-камера в центрі Канева
Головна > Блоґи > Злий 

ГАЛИЧИНА - ЗАРУЧНИЦЯ УРСР

Кожне соціологічне опитування на тему геополітичних переваг громадян України показує, що найбільша кількість українських єврооптимістів проживає на Галичині.

 


 Більша частина галичан переконана, що стратегічна мета України – вступ до Євросоюзу. Але їхня трагедія полягає в тому, що інші українці, більшість, є євроскептиками. 

Чому більшість громадян України не поділяють європейські цінності, у той час як абсолютна більшість галичан є переконаними єврооптимістами? Розібратися у світоглядних розбіжностях галичан-негаличан у питаннях євроінтеграції можна тільки в рамках історико-філософського підходу. Тільки в такий спосіб можна вирватися за межі пропагандистських кліше про "бандеровців" та "совків". 

Більш того, історико-філософський підхід допоможе побудувати більш адекватні російсько-українські стосунки і припинить спекуляції навколо "русофобської Галичини".

 В СРСРбільшовицькі проектувальники (Ленін і політбюро) та комуністичні практики (Сталін) стикнулися з серйозною задачею: потрібно було створити конфедерацію з централізованою системою управління та контролю.  Для цього потрібно було не тільки знищити відцентрові сили, а й створити принципово нове суспільство.

Так з'явився СРСР: 15 вертикально-інтегрованих суб'єктів конфедерації, де влада може здійснювати пряме керування аж до рівня ЖЕКу на китайському кордоні.  Ідеологічно проект називався "розбудовою радянського суспільства" і "формуванням радянської людини".

Фактично Ленін і Сталін пішли шляхом Гогенцоллернів і Бісмарка, котрі створили Німеччину та німців шляхом інтегрування німецьких держав і етносів у Пруссію.  Очевидно, не останню роль у виборі проекту зіграло те, що російська версія марксизму виросла з гегельянства та німецької класичної філософії. 

Концепція "радянського суспільства" така: створення нових етносів (радянські українці, радянські білоруси, радянські казахи, etc), що проживають у межах нових держав, "намертво" інтегрованих у наддержаву СРСР/Росію. 

Для розрізнення назвемо цей проект "надінтеграцією". Цей проект і спеціально організована діяльність з його реалізації мали і свій специфічний продукт інноваційного характеру – людську спільноту – радянський народ.  Головним результатом діяльності проектувальників було створення радянської людини. І тільки потім, з набагато меншим значенням, ця людина була українцем, казахом або білорусом. 

Україна/УРСР була одним із найбільш значимих і успішних прикладів реалізації проекту створення таких суб'єктів СРСР/Росії. Причому, надінтеграція проводилася на багатьох рівнях:  виробничому - весь економічний комплекс України/УРСР був включений у виробничий ланцюжок СРСР/Росії.  Ресурсному: і промисловість, і атомна енергетика, і збройні сили, і житлово-комунальне господарство України/УРСР були створені з тим розрахунком, щоб вони не могли існувати без енергоносіїв, які видобуваються в основному в СРСР/Росії.  Етнічному: і Ленін, і Сталін розуміли, що Україна (у період Російської імперії) завжди буде прагнути суверенітету. Це стало очевидним після виникнення УНР.

Тому, створюючи Україну/УРСР, Ленін і Сталін змішували етнічних українців (Київська, Полтавська, Чернігівська, Катеринославська губернії) з пролетарями (Донецько-Криворізька республіка та Харківська губернія) та з інтернаціональними нащадками переселенців (Новоросія й Одеса). 

Соціальному: після реалізації проектів "індустріалізація" та голодомор, репресії, радянській владі вдалося побудувати соціально монолітне, позакласове суспільство радянських українців.

У результаті реалізації проекту "надінтеграція" була зруйнована можливість створення та розвитку української етнічної ідентичності та створена альтернативна – радянські українці. І нова країна – УРСР. 

Необхідно віддати належне високій якості проектування. Усі формальні ризики зриву проекту на національному ґрунті були враховані. Українська мова стала другою державною, у школах її обов'язково вивчали всі жителі України/УРСР.

Кількість підручників, книг, газет, журналів українською мовою перевершувала теперішню. З появою телебачення був створений україномовний канал, а регіональні студії віщали тільки українською. Етноукраїнська, україномовна еліта була інтегрована в радянську еліту.

Тому житель України легко міг бути українцем за всіма ознаками, але за однієї суттєвої умови – він повинен був бути РАДЯНСЬКИМ українцем. 

"Євроукраїнська" (не радянська) ідентичність 

У 1939 році Галичина раптом опинилася у складі УРСР, і радянська пропаганда називала це "возз'єднанням України". Насправді це була "окупація Галичини Радянським Союзом". Інакше як пояснити партизанську боротьбу галичан проти радянської влади? Так само як організовані радянською владою масові депортації галичан. Радянська пропаганда називала окупацію "боротьбою з буржуазно-націоналістичними елементами". І, потрібно сказати, такий опис багато в чому відповідав дійсності.

Галичина на момент окупації являла собою суспільство західноєвропейського зразка, яке відповідало багатоукладній економіці регіону. Звісно, галичани опиралися поглинанню. Батьки та діди сьогоднішніх галичан боролися не за можливість говорити, читати та писати українською мовою – це все вони мали в рамках України/УРСР. Вони боролися проти "радянізації". Сталін обрав проект повного викорінення ідентичності "євроукраїнця" та перетворення його на "радянського українця". Тому, на відміну від країн Балтії, Галичина не стала окремим суб'єктом СРСР як, наприклад Естонія, Литва, Латвія.

Радянська українська більшість повинна була асимілювати та повністю "перетравити" галичан. Смерть Сталіна у 1953 році привела до того, що проект знищення "євроукраїнської" ідентичності та переформатування Галичини на суспільство радянського типу перейшов у екстенсивну фазу. До середини 70-х радянська влада вирішила, що галичани цілком асимілювалися і, фактично, закрила проект.  

Таким чином, галичанам (як і прибалтам) вдалося зберегти свою ідентичність. А відразу після розвалу СРСР взятися за оновлення суспільства західноєвропейського типу. В Україні/УРСР, навпаки, ніхто не прагнув зруйнувати підвалини радянського суспільства.

Відбулися лише деякі зміни, продиктовані економічними новаціями: колишня компартійна еліта перетворилася на клас великих власників – олігархів. Економічний колапс початку 90-х в Україні/УРСР призвів до перерозподілу власності. А на Галичині криза закінчилася руйнуванням рудиментів радянської промисловості.  

Тепер економіка Галичини не прив'язана до російських енергоносіїв. Галичани, не будучи "радянськими українцями", не відчувають симпатій до "слов'янського братерства", а тим паче – до Володимира Путіна. Євротрагедія Галичини Отже, Галичина, на відміну від України/УРСР, не була надінтегрована в Росію/СРСР. Тому інтегруватися в інший проект, Євросоюз, Галичина може. Але, на жаль, галичани виявилися заручниками волі радянських українців.  

На жаль, нинішня Україна/УРСР не зможе інтегруватися в ЄС з ряду причин:

Економічних: економіка України/УРСР намертво прив'язана до Росії/СРСР і не зможе існувати в межах Євросоюзу.  Тому для вступу до ЄС необхідно докорінно трансформувати економіку країни, на що ніколи не підуть нинішні власники – українські олігархи. 

Ментальних: абсолютна більшість громадян нинішньої України – радянські українці, що бачать майбутнє країни в побудові інтеграційних проектів на пострадянському просторі.

Саме цю ситуацію і демонструють соцопитування та результати виборів. Галичина щоразу виявляється заручником настроїв "радянських українців".  

Галичина може (а галичани хочуть) брати участь в інтеграційних проектах у рамках Євросоюзу, але змушена рухатися в рамках стратегії України/УРСР. Центральна влада пострадянської України/УРСР розуміла приреченість Галичини, й у відповідь створила міф про її "історичну місію".

Відповідно до цього міфу, завдання галичан полягає у перетворенні України/УРСР на справді українську Україну.  А галицька еліта, замість того щоб використовувати власні регіональної переваги та боротися за суб’єктність Галичини, зайнялася свідомо нездійсненними культосвітніми задачами. 

Але якщо СССР-УССР не змогли асимілювати Галичину, то ціль, що стоїть перед Галичиною – асимілювати всю радянську Україну – явно нездійсненна. Галичина історично та генетично є частиною іншої системи, що юридично оформлюється зараз у Європейський Союз. А Україна/УРСР до цієї системи не має ніякого відношення.

Тому спроба реформації іншої системи за рахунок надексплуатації своєї європейської ідентичності призводить лише до руйнування цієї ідентичності.  

Політична еліта Галичини змушена або обслуговувати чужі політичні, партійні та бізнеспроекти, перетворюючись на найманих менеджерів, або скачуватися на маргінес. Одночасно з цим галицьку ідентичність цинічно використовують політики, що мімікрують під євроукраїнців. 

Іншими словами, у той час, коли в країні проходила трансформація вчорашніх комуністів на великих власників і модернізація радянського проекту, галицька еліта сподівалася змінити Україну/УРСР і реалізувати проект євроінтеграції для всієї країни. 

До всього іншого, проєвропейські настрої галичан завжди використовувалися центральною владою України/УРСР у період виборів. Найбільш масштабна маніпуляція відбулася в період помаранчевої революції, коли Віктор Ющенко обіцяв галичанам швидкий і гарантований вступ у Євросоюз. 

Після поповнення ЄС Болгарією та Румунією, країнами з рівнем розвитку, аналогічним Галичині, центральноукраїнській еліті буде складно відповісти на запитання галичанина: "Чому Україна не вступила і ніколи не зможе вступити у Євросоюз?"   

А на галицьку еліту, в свою чергу, очікує складний процес постановки власних історичних цілей і співвіднесення цих цілей зі специфікою України/УРСР і Євросоюзу. І розуміння того, що Галичина продовжує залишатися заручником радянської України. Як це було спроектовано ще у 1939 році.

  http://pravda.com.ua/

Злий

15 квітня 2013, 21:09

Теги статті:
Україна   СРСР   Галичина  
Голосів:
7
61

Всього коментарів: 4

Сторінка коментарів: 1
святослав

16 квітня 2013, 19:41

IP: 192.168.1.xxx
Рейтинг: 2
Доброго Здоровля.
Коли це Кубанські та Донські козаки були "пролетаріями"?
"Надексплуатація" - типова для Вавілонської блудниці мовна конструкція.
То Ви, дядя, співпрацюєте з КГБ?
Ви самі хоч раз були у Львові, у Варшаві, Кишиневі?
Злий

16 квітня 2013, 20:44

IP: 176.67.28.xxx
Рейтинг: -3
Твій дядя,хлопче,в яру дрище...
святослав

17 квітня 2013, 10:53

IP: 192.168.1.xxx
Рейтинг: 2
тіпа, кажеш: ЯК ВСЯДУ - ТО НАСРРРУ - НА ЧЕРВОНУ МОСКВУ
святослав

17 квітня 2013, 11:17

IP: 192.168.1.xxx
Рейтинг: 2
мАсковскіє пєдагогі разработалі мєтод: мол, снімай маску (не лицемір)
отже,
мАсква - зривай з себе маску,
за якою ховається Вавілонська розпустниця!

Каста - Пир (Текст песни)

1 куплет:
Великий пир. На троне вавилонский царь.
Всего лишь ложный кумир,
В своих мечтах он держит мир.
В действиях неосторожен,
Ко всему прочему безбожник!
Тысячи золотых лампад сияют,
Освещая его гордое лицо.
Ряды хмельных жрецов,
Драгоценные бокалы в руках,
В них вино. Торжественные речи на устах.
Вдруг оцепенел монарх,
В его глазах все увидели ужас и страх.
Не отрываясь он смотрел вперед на стену,
Гробовая тишина дополняла сцену.
Он наблюдал за движеньем огненной руки,
Что чертила пальцем на стене,
Словно на пребрежном песке,
Загадочные буквы неизвестных слов.
Видение исчезло, указав на них перстом.
Словно гром в ушах раздался звон:
Из рук идола выпала чаша с вином,
Покатившись перед троном,
Оставив на полу пятно алого тона.
В тот же миг царь изрёк свой гневный крик,
Сохранив свой всемогущий облик.
Основы старой тактики -
Никогда не подавать признаков паники.
"Что могло нарушить мой роскошный ужин,
Прервать веселье?" - он уже не мог скрывать,
Что давно отошло похмелье.
Его лицо стало бескровным в одно мгновение,
Кругом сменилось настроение.
Кто-то все ещё не мог поверить глазам,
Кто-то шептал потертую молитву утешения.
Кто же знал, что в этот час не достучаться небесам.

Припев (х2):
Судьба лежит на роковых весах:
На одной чаше свет, на другой - мрак,
Если твоя суть пуста словно прах,
Словно прах, пуста словно прах.

2 куплет:
Вновь возглас: царский трепетный, робкий голос
Велит созвать отцов Иерусалима тотчас.
Поднялись волхвы мудрейшие всей земли,
Все как один мастера научных дисциплин.
Изучали строки халдейские пророки,
Но их силы и знания здесь остались без признания.
Пот на лбах, письмена не раскрыты,
Великие головы с толку сбиты.
Здесь же пала мудрость вавилонских старцев.
Они были бессильны, но не могли признаться.
Вскоре каждый из них осознал факт -
Письмена не раскрыты и внушают страх.
Я могу прочесть это - навстречу трону
Медленно он ступал, хромая, но уверенно.
Пленник предстал царскому взору,
Остановился, затихли на ногах оковы.
Он посмотрел в глаза земному полубогу
Точно видел истину в тех строках(истину).
При свете золотых лампад, с пророчеством во взгляде
Он прочел слова, а утро сделало их явью:
Твоя могила готова, царство закончено!
Ты потеряешь трон и жизнь этой ночью!
Твоя душа темна, образ туманен,
Парадным ложем для тебя станет могильный камень!
Твоя судьба лежит на роковых весах:
На одной чаше свет, на другой - мрак!
Твоя суть пуста словно прах, словно прах,
Ты жив лишь в своих мечтах!

Припев (х2):
Судьба лежит на роковых весах:
На одной чаше свет, на другой - мрак,
Если твоя суть пуста словно прах,
Словно прах, пуста словно прах.

www.kaniv.net не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті користувальницьких рецензій,
оскільки вони висловлюють думку користувачів і не є редакційним матеріалом

Сторінки коментарів:Вхід
Login:
Пароль
Пам'ятати?
Реєстрація
Забули пароль?

Нові теми:

Шварценеггер привітав українську столицю з днем міста

Саакашвили принесет Зеленскому поддержку американских демократов

Поточні дані щодо епідемії

Планові відключення по Канівському РЕМ 01.06.2020

Українські «Тесли», «Віндоуз», смартфони і космічні кораблі. Вони є!

У Каневі у кювет потрапив автомобіль

ЗАСУДЖУЄМО ВОРОЖІ ПРОВОКАЦІЇ, ЯКІ ПРАГНУТЬ ВІДДАЛИТИ НАШІ НАРОДИ

Про канівських депутатів-прогульників

ПРОЕКТ "БАМБУК"

Земельні паї: право власності слід оформити до 2025 року!

Популярні за тиждень:

ЗАСУДЖУЄМО ВОРОЖІ ПРОВОКАЦІЇ, ЯКІ ПРАГНУТЬ ВІДДАЛИТИ НАШІ НАРОДИ [6]

У Каневі вшанували Тараса Шевченка з нагоди 159-ї річниці з дня перепоховання Кобзаря [3]

У Каневі у кювет потрапив автомобіль [3]

Українські «Тесли», «Віндоуз», смартфони і космічні кораблі. Вони є! [1]

Планові відключення по Канівському РЕМ 01.06.2020 [1]

Саакашвили принесет Зеленскому поддержку американских демократов [1]

Земельні паї: право власності слід оформити до 2025 року! [0]

ПРОЕКТ "БАМБУК" [0]

Про канівських депутатів-прогульників [0]

Поточні дані щодо епідемії [0]

Про що зараз спілкуються:

tarnava
Вот только не надо Украине помощь всяких засраных казачков! Этот саакашвили испортит все отношения Украины и США. Хотя они и сейчас напряженные. И потом.. [весь]
Саакашвили принесет Зеленскому поддержку американских демократов [1]

Анті-гоблін
Я щось розгубився - це аварійне відключення чи спланована аварія? Повідомили 1 червня 2020, 11:23, а події відбулися початок кінець 27.05.2020 9:00 15:4.. [весь]
Планові відключення по Канівському РЕМ 01.06.2020 [1]

ks09822
на базі орса щось подібне вчора 31 травня було
У Каневі у кювет потрапив автомобіль [3]

ks09822
на базі ОРСа
У Каневі у кювет потрапив автомобіль [3]

slavikf
Знову Довжик?
У Каневі у кювет потрапив автомобіль [3]

Анті-гоблін
Як сказав колишній киянин - «Не тратьте, куме, сили, спускайтеся на дно». Але всьому є альтернатива. Можна іронізувати на тему наших ракет і технологій. Це допустимо. А можна їх і.. [весь]
Українські «Тесли», «Віндоуз», смартфони і космічні кораблі. Вони є! [1]

Анті-гоблін
Знайшов в своєму попередньому коменті неточності, тому спробую виправити: Чим займаються "секретні лабораторії США" в Україні" Це не про нас - у нас корупціонери в пошані. "Искусство ос.. [весь]
ЗАСУДЖУЄМО ВОРОЖІ ПРОВОКАЦІЇ, ЯКІ ПРАГНУТЬ ВІДДАЛИТИ НАШІ НАРОДИ [6]

Анті-гоблін
Вах-вах-вах... Так в чому винні Сполучені Штати? Тарнава - "По-перше - роззброїли нас--ліквідували ядерну зброю, ліквідували найпотужніші авіаційні, бронетанкові морські десантні формування." .. [весь]
ЗАСУДЖУЄМО ВОРОЖІ ПРОВОКАЦІЇ, ЯКІ ПРАГНУТЬ ВІДДАЛИТИ НАШІ НАРОДИ [6]

tarnava
І чого гвалт підняли? Маючи таких друзів (США) і ворогів не треба. Коли Україна одержала незалежність, хто більше всіх бідкувався за її майбутнє. США. Ми вам до.. [весь]
ЗАСУДЖУЄМО ВОРОЖІ ПРОВОКАЦІЇ, ЯКІ ПРАГНУТЬ ВІДДАЛИТИ НАШІ НАРОДИ [6]

Анті-гоблін
Трошки розімну руки - залишу тут комент. Не буду ходити навкруги, а перейду до справи. Український депутат Андрій Деркач представив записи телефонних переговорів, на яких «чути голоси».. [весь]
ЗАСУДЖУЄМО ВОРОЖІ ПРОВОКАЦІЇ, ЯКІ ПРАГНУТЬ ВІДДАЛИТИ НАШІ НАРОДИ [6]

Активні оголошення:

Продам
Куплю
Робота
Послуги
Продается дом
Здам квартиру
Послуги
Міняю
Оголошення

Розділи новин:

З блогів
Міські новини
Регіональні новини
Цікавинка
Влада
Податкова
Спорт
Шевченко
Історія
Кримінал
Спортивні новини
Новини
Анонси
Районні новини
Новини району
Вибори
Політика
Флейм
Віка
Космос
www.kaniv.net
Video
Розповіді
Видання
Міські новини, екологія
Нещасний випадок
Статистика
Мистецтво
Долі людські
Транспорт
Війна
Політика, канів
Цікавинка регіональна
Історія, Свято
Обговорення
Дніпрова зірка
Бизнес
Історія, політика
Сміх тай годі!
Наука
Пожежа
Криминал
демократія і авторитаризм
права людини
Обхохочешься блин
Карти
Розваги
Милосердя
Обласні новини
Недільна школа
Міські новини, КУКіМ
Міські новини, зустріч з міським головою
Пенсійний фонд
Новини ринку
Екологія
Торренты
Канівщина,затримано, крадій, ліс
Центр Молодіжних Ініціатив
Телекомунікації
Бізнес
чат, чам
фото

Червень
НдПнВтСрЧтПтСб
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Календар новин     


Правила сайту
Новини
Оголошення
Афіша

© 2006-2019 Рекламна агенція "РЕКЛАМЕРА".
Контакт для розміщення реклами та матеріалів на сайті: (096) 9991699, email: waybester@gmail.com


Інформаційний партнер проекту - "Дніпрова зірка"