kaniv.net logo
Веб-камера в центрі Канева


Головна > Блоґи > Злий 

ГАЛИЧИНА - ЗАРУЧНИЦЯ УРСР

Кожне соціологічне опитування на тему геополітичних переваг громадян України показує, що найбільша кількість українських єврооптимістів проживає на Галичині.

 


 Більша частина галичан переконана, що стратегічна мета України – вступ до Євросоюзу. Але їхня трагедія полягає в тому, що інші українці, більшість, є євроскептиками. 

Чому більшість громадян України не поділяють європейські цінності, у той час як абсолютна більшість галичан є переконаними єврооптимістами? Розібратися у світоглядних розбіжностях галичан-негаличан у питаннях євроінтеграції можна тільки в рамках історико-філософського підходу. Тільки в такий спосіб можна вирватися за межі пропагандистських кліше про "бандеровців" та "совків". 

Більш того, історико-філософський підхід допоможе побудувати більш адекватні російсько-українські стосунки і припинить спекуляції навколо "русофобської Галичини".

 В СРСРбільшовицькі проектувальники (Ленін і політбюро) та комуністичні практики (Сталін) стикнулися з серйозною задачею: потрібно було створити конфедерацію з централізованою системою управління та контролю.  Для цього потрібно було не тільки знищити відцентрові сили, а й створити принципово нове суспільство.

Так з'явився СРСР: 15 вертикально-інтегрованих суб'єктів конфедерації, де влада може здійснювати пряме керування аж до рівня ЖЕКу на китайському кордоні.  Ідеологічно проект називався "розбудовою радянського суспільства" і "формуванням радянської людини".

Фактично Ленін і Сталін пішли шляхом Гогенцоллернів і Бісмарка, котрі створили Німеччину та німців шляхом інтегрування німецьких держав і етносів у Пруссію.  Очевидно, не останню роль у виборі проекту зіграло те, що російська версія марксизму виросла з гегельянства та німецької класичної філософії. 

Концепція "радянського суспільства" така: створення нових етносів (радянські українці, радянські білоруси, радянські казахи, etc), що проживають у межах нових держав, "намертво" інтегрованих у наддержаву СРСР/Росію. 

Для розрізнення назвемо цей проект "надінтеграцією". Цей проект і спеціально організована діяльність з його реалізації мали і свій специфічний продукт інноваційного характеру – людську спільноту – радянський народ.  Головним результатом діяльності проектувальників було створення радянської людини. І тільки потім, з набагато меншим значенням, ця людина була українцем, казахом або білорусом. 

Україна/УРСР була одним із найбільш значимих і успішних прикладів реалізації проекту створення таких суб'єктів СРСР/Росії. Причому, надінтеграція проводилася на багатьох рівнях:  виробничому - весь економічний комплекс України/УРСР був включений у виробничий ланцюжок СРСР/Росії.  Ресурсному: і промисловість, і атомна енергетика, і збройні сили, і житлово-комунальне господарство України/УРСР були створені з тим розрахунком, щоб вони не могли існувати без енергоносіїв, які видобуваються в основному в СРСР/Росії.  Етнічному: і Ленін, і Сталін розуміли, що Україна (у період Російської імперії) завжди буде прагнути суверенітету. Це стало очевидним після виникнення УНР.

Тому, створюючи Україну/УРСР, Ленін і Сталін змішували етнічних українців (Київська, Полтавська, Чернігівська, Катеринославська губернії) з пролетарями (Донецько-Криворізька республіка та Харківська губернія) та з інтернаціональними нащадками переселенців (Новоросія й Одеса). 

Соціальному: після реалізації проектів "індустріалізація" та голодомор, репресії, радянській владі вдалося побудувати соціально монолітне, позакласове суспільство радянських українців.

У результаті реалізації проекту "надінтеграція" була зруйнована можливість створення та розвитку української етнічної ідентичності та створена альтернативна – радянські українці. І нова країна – УРСР. 

Необхідно віддати належне високій якості проектування. Усі формальні ризики зриву проекту на національному ґрунті були враховані. Українська мова стала другою державною, у школах її обов'язково вивчали всі жителі України/УРСР.

Кількість підручників, книг, газет, журналів українською мовою перевершувала теперішню. З появою телебачення був створений україномовний канал, а регіональні студії віщали тільки українською. Етноукраїнська, україномовна еліта була інтегрована в радянську еліту.

Тому житель України легко міг бути українцем за всіма ознаками, але за однієї суттєвої умови – він повинен був бути РАДЯНСЬКИМ українцем. 

"Євроукраїнська" (не радянська) ідентичність 

У 1939 році Галичина раптом опинилася у складі УРСР, і радянська пропаганда називала це "возз'єднанням України". Насправді це була "окупація Галичини Радянським Союзом". Інакше як пояснити партизанську боротьбу галичан проти радянської влади? Так само як організовані радянською владою масові депортації галичан. Радянська пропаганда називала окупацію "боротьбою з буржуазно-націоналістичними елементами". І, потрібно сказати, такий опис багато в чому відповідав дійсності.

Галичина на момент окупації являла собою суспільство західноєвропейського зразка, яке відповідало багатоукладній економіці регіону. Звісно, галичани опиралися поглинанню. Батьки та діди сьогоднішніх галичан боролися не за можливість говорити, читати та писати українською мовою – це все вони мали в рамках України/УРСР. Вони боролися проти "радянізації". Сталін обрав проект повного викорінення ідентичності "євроукраїнця" та перетворення його на "радянського українця". Тому, на відміну від країн Балтії, Галичина не стала окремим суб'єктом СРСР як, наприклад Естонія, Литва, Латвія.

Радянська українська більшість повинна була асимілювати та повністю "перетравити" галичан. Смерть Сталіна у 1953 році привела до того, що проект знищення "євроукраїнської" ідентичності та переформатування Галичини на суспільство радянського типу перейшов у екстенсивну фазу. До середини 70-х радянська влада вирішила, що галичани цілком асимілювалися і, фактично, закрила проект.  

Таким чином, галичанам (як і прибалтам) вдалося зберегти свою ідентичність. А відразу після розвалу СРСР взятися за оновлення суспільства західноєвропейського типу. В Україні/УРСР, навпаки, ніхто не прагнув зруйнувати підвалини радянського суспільства.

Відбулися лише деякі зміни, продиктовані економічними новаціями: колишня компартійна еліта перетворилася на клас великих власників – олігархів. Економічний колапс початку 90-х в Україні/УРСР призвів до перерозподілу власності. А на Галичині криза закінчилася руйнуванням рудиментів радянської промисловості.  

Тепер економіка Галичини не прив'язана до російських енергоносіїв. Галичани, не будучи "радянськими українцями", не відчувають симпатій до "слов'янського братерства", а тим паче – до Володимира Путіна. Євротрагедія Галичини Отже, Галичина, на відміну від України/УРСР, не була надінтегрована в Росію/СРСР. Тому інтегруватися в інший проект, Євросоюз, Галичина може. Але, на жаль, галичани виявилися заручниками волі радянських українців.  

На жаль, нинішня Україна/УРСР не зможе інтегруватися в ЄС з ряду причин:

Економічних: економіка України/УРСР намертво прив'язана до Росії/СРСР і не зможе існувати в межах Євросоюзу.  Тому для вступу до ЄС необхідно докорінно трансформувати економіку країни, на що ніколи не підуть нинішні власники – українські олігархи. 

Ментальних: абсолютна більшість громадян нинішньої України – радянські українці, що бачать майбутнє країни в побудові інтеграційних проектів на пострадянському просторі.

Саме цю ситуацію і демонструють соцопитування та результати виборів. Галичина щоразу виявляється заручником настроїв "радянських українців".  

Галичина може (а галичани хочуть) брати участь в інтеграційних проектах у рамках Євросоюзу, але змушена рухатися в рамках стратегії України/УРСР. Центральна влада пострадянської України/УРСР розуміла приреченість Галичини, й у відповідь створила міф про її "історичну місію".

Відповідно до цього міфу, завдання галичан полягає у перетворенні України/УРСР на справді українську Україну.  А галицька еліта, замість того щоб використовувати власні регіональної переваги та боротися за суб’єктність Галичини, зайнялася свідомо нездійсненними культосвітніми задачами. 

Але якщо СССР-УССР не змогли асимілювати Галичину, то ціль, що стоїть перед Галичиною – асимілювати всю радянську Україну – явно нездійсненна. Галичина історично та генетично є частиною іншої системи, що юридично оформлюється зараз у Європейський Союз. А Україна/УРСР до цієї системи не має ніякого відношення.

Тому спроба реформації іншої системи за рахунок надексплуатації своєї європейської ідентичності призводить лише до руйнування цієї ідентичності.  

Політична еліта Галичини змушена або обслуговувати чужі політичні, партійні та бізнеспроекти, перетворюючись на найманих менеджерів, або скачуватися на маргінес. Одночасно з цим галицьку ідентичність цинічно використовують політики, що мімікрують під євроукраїнців. 

Іншими словами, у той час, коли в країні проходила трансформація вчорашніх комуністів на великих власників і модернізація радянського проекту, галицька еліта сподівалася змінити Україну/УРСР і реалізувати проект євроінтеграції для всієї країни. 

До всього іншого, проєвропейські настрої галичан завжди використовувалися центральною владою України/УРСР у період виборів. Найбільш масштабна маніпуляція відбулася в період помаранчевої революції, коли Віктор Ющенко обіцяв галичанам швидкий і гарантований вступ у Євросоюз. 

Після поповнення ЄС Болгарією та Румунією, країнами з рівнем розвитку, аналогічним Галичині, центральноукраїнській еліті буде складно відповісти на запитання галичанина: "Чому Україна не вступила і ніколи не зможе вступити у Євросоюз?"   

А на галицьку еліту, в свою чергу, очікує складний процес постановки власних історичних цілей і співвіднесення цих цілей зі специфікою України/УРСР і Євросоюзу. І розуміння того, що Галичина продовжує залишатися заручником радянської України. Як це було спроектовано ще у 1939 році.

  http://pravda.com.ua/

Злий

15 квітня 2013, 21:09

Теги статті:
Україна   СРСР   Галичина  
Голосів:
7
61

Всього коментарів: 4

Сторінка коментарів: 1
святослав

16 квітня 2013, 19:41

IP: 192.168.1.xxx
Рейтинг: 2
Доброго Здоровля.
Коли це Кубанські та Донські козаки були "пролетаріями"?
"Надексплуатація" - типова для Вавілонської блудниці мовна конструкція.
То Ви, дядя, співпрацюєте з КГБ?
Ви самі хоч раз були у Львові, у Варшаві, Кишиневі?
Злий

16 квітня 2013, 20:44

IP: 176.67.28.xxx
Рейтинг: -3
Твій дядя,хлопче,в яру дрище...
святослав

17 квітня 2013, 10:53

IP: 192.168.1.xxx
Рейтинг: 2
тіпа, кажеш: ЯК ВСЯДУ - ТО НАСРРРУ - НА ЧЕРВОНУ МОСКВУ
святослав

17 квітня 2013, 11:17

IP: 192.168.1.xxx
Рейтинг: 2
мАсковскіє пєдагогі разработалі мєтод: мол, снімай маску (не лицемір)
отже,
мАсква - зривай з себе маску,
за якою ховається Вавілонська розпустниця!

Каста - Пир (Текст песни)

1 куплет:
Великий пир. На троне вавилонский царь.
Всего лишь ложный кумир,
В своих мечтах он держит мир.
В действиях неосторожен,
Ко всему прочему безбожник!
Тысячи золотых лампад сияют,
Освещая его гордое лицо.
Ряды хмельных жрецов,
Драгоценные бокалы в руках,
В них вино. Торжественные речи на устах.
Вдруг оцепенел монарх,
В его глазах все увидели ужас и страх.
Не отрываясь он смотрел вперед на стену,
Гробовая тишина дополняла сцену.
Он наблюдал за движеньем огненной руки,
Что чертила пальцем на стене,
Словно на пребрежном песке,
Загадочные буквы неизвестных слов.
Видение исчезло, указав на них перстом.
Словно гром в ушах раздался звон:
Из рук идола выпала чаша с вином,
Покатившись перед троном,
Оставив на полу пятно алого тона.
В тот же миг царь изрёк свой гневный крик,
Сохранив свой всемогущий облик.
Основы старой тактики -
Никогда не подавать признаков паники.
"Что могло нарушить мой роскошный ужин,
Прервать веселье?" - он уже не мог скрывать,
Что давно отошло похмелье.
Его лицо стало бескровным в одно мгновение,
Кругом сменилось настроение.
Кто-то все ещё не мог поверить глазам,
Кто-то шептал потертую молитву утешения.
Кто же знал, что в этот час не достучаться небесам.

Припев (х2):
Судьба лежит на роковых весах:
На одной чаше свет, на другой - мрак,
Если твоя суть пуста словно прах,
Словно прах, пуста словно прах.

2 куплет:
Вновь возглас: царский трепетный, робкий голос
Велит созвать отцов Иерусалима тотчас.
Поднялись волхвы мудрейшие всей земли,
Все как один мастера научных дисциплин.
Изучали строки халдейские пророки,
Но их силы и знания здесь остались без признания.
Пот на лбах, письмена не раскрыты,
Великие головы с толку сбиты.
Здесь же пала мудрость вавилонских старцев.
Они были бессильны, но не могли признаться.
Вскоре каждый из них осознал факт -
Письмена не раскрыты и внушают страх.
Я могу прочесть это - навстречу трону
Медленно он ступал, хромая, но уверенно.
Пленник предстал царскому взору,
Остановился, затихли на ногах оковы.
Он посмотрел в глаза земному полубогу
Точно видел истину в тех строках(истину).
При свете золотых лампад, с пророчеством во взгляде
Он прочел слова, а утро сделало их явью:
Твоя могила готова, царство закончено!
Ты потеряешь трон и жизнь этой ночью!
Твоя душа темна, образ туманен,
Парадным ложем для тебя станет могильный камень!
Твоя судьба лежит на роковых весах:
На одной чаше свет, на другой - мрак!
Твоя суть пуста словно прах, словно прах,
Ты жив лишь в своих мечтах!

Припев (х2):
Судьба лежит на роковых весах:
На одной чаше свет, на другой - мрак,
Если твоя суть пуста словно прах,
Словно прах, пуста словно прах.

www.kaniv.net не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті користувальницьких рецензій,
оскільки вони висловлюють думку користувачів і не є редакційним матеріалом

Сторінки коментарів:Вхід
Login:
Пароль
Пам'ятати?
Реєстрація
Забули пароль?

Нові теми:

Уперше за 300 років у Курилівці відзначили День села

"Истинные украинцы": во Львове неизвестные расклеивают листовки об отделении от Украины

Дніпро втрачує воду. Фото з висоти пташиного польоту

Канівський школяр — срібний призер чемпіонату України

Загублено документи

Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав золото

За громадський бюджет боротиметься 21 проект

ДТП у районі: трьох осіб госпіталізували

Вночі зафіксовано заморозки до трьох градусів

Дядько Сем рішає проблеми

Популярні за тиждень:

Дніпро втрачує воду. Фото з висоти пташиного польоту [5]

За громадський бюджет боротиметься 21 проект [3]

"Истинные украинцы": во Львове неизвестные расклеивают листовки об отделении от Украины [3]

Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги отримав золото [0]

Загублено документи [0]

Канівський школяр — срібний призер чемпіонату України [0]

Уперше за 300 років у Курилівці відзначили День села [0]

Про що зараз спілкуються:

vogel
В Канівське водосховище випустили 40 тисяч мальків товстолобика.І ще планують.bigkiev.com.ua.
Дніпро втрачує воду. Фото з висоти пташиного польоту [5]

WayBe
Bomba_ukr, дякую за інфу! а фото - гарні
Дніпро втрачує воду. Фото з висоти пташиного польоту [5]

WayBe
треба
"Истинные украинцы": во Львове неизвестные расклеивают листовки об отделении от Украины [3]

Bomba_ukr
Здається, когось тут треба збанить...
"Истинные украинцы": во Львове неизвестные расклеивают листовки об отделении от Украины [3]

Bomba_ukr
На фото зображено стан Дніпра на час початку осінньої межені. Докладніше за посиланням. До чого тут розмови про втрати води?
Дніпро втрачує воду. Фото з висоти пташиного польоту [5]

ilapnin
Ще в серпні 2019 року було офіційне звернення Укргідроенерго до НКРЕКП щодо дій диспетчерів Укренерго (після запуску нової моделі енергоргоринку) які призвели до порушення рівнів Київського та Кременчуцького водосховищ.
Дніпро втрачує воду. Фото з висоти пташиного польоту [5]

slavikf
Наноси піску не мають відношення до втрати води. Втрати чітко контролюються об'єктивними засобами, а не дитячими іграшками
Дніпро втрачує воду. Фото з висоти пташиного польоту [5]

святослав
Передражню тут провокатора, перефразовуючи агітаційний заголовок його пукінпропаганди: "Щирі москалі" розповсюджують у кремлі файли про відокремлення Червоної площі від планети в напрямку пекла, Во.. [весь]
Дядько Сем рішає проблеми [3]

TOXA
А теперь еще и по всему интернету расклеили вашими стараниями
"Истинные украинцы": во Львове неизвестные расклеивают листовки об отделении от Украины [3]

святослав

Дядько Сем рішає проблеми [3]

Активні оголошення:

Продам
Куплю
Робота
Послуги
Продается дом
Здам квартиру
Послуги
Міняю
Оголошення

Розділи новин:

З блогів
Міські новини
Регіональні новини
Цікавинка
Влада
Податкова
Спорт
Шевченко
Історія
Кримінал
Спортивні новини
Новини
Анонси
Районні новини
Новини району
Вибори
Політика
Флейм
Віка
Космос
www.kaniv.net
Video
Розповіді
Видання
Міські новини, екологія
Нещасний випадок
Статистика
Мистецтво
Долі людські
Транспорт
Війна
Політика, канів
Цікавинка регіональна
Історія, Свято
Обговорення
Дніпрова зірка
Бизнес
Історія, політика
Сміх тай годі!
Наука
Пожежа
Криминал
демократія і авторитаризм
права людини
Обхохочешься блин
Карти
Розваги
Милосердя
Обласні новини
Недільна школа
Міські новини, КУКіМ
Міські новини, зустріч з міським головою
Пенсійний фонд
Новини ринку
Екологія
Торренты
Канівщина,затримано, крадій, ліс
Центр Молодіжних Ініціатив
Телекомунікації
Бізнес
чат, чам
фото

Жовтень
НдПнВтСрЧтПтСб
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Календар новин     


Правила сайту
Новини
Оголошення
Афіша

© 2006-2019 Рекламна агенція "РЕКЛАМЕРА".
Контакт для розміщення реклами та матеріалів на сайті: (096) 9991699, email: waybester@gmail.com


Інформаційний партнер проекту - "Дніпрова зірка"