kaniv.net logo

Веб-камера в центрі Канева
Головна > Офіційно > Влада 

Депутати затвердили бюджет Канівської міської територіальної громади на 2022 рік

В ході останнього засідання сесії Канівської міської ради, 23-24 грудня ц.р., депутати ухвалили рішення «Про бюджет Канівської міської територіальної громади на 2022 рік». За відповідне рішення проголосували 22 депутати.

Проєкт рішення представила виконувач обов’язків начальника фінансового управління Олена Діхтяренко. За її словами, при прогнозуванні дохідної частини бюджету Канівської громади на 2022 рік було використано дані щодо фактичного виконання дохідної частини бюджету за 11 місяців 2021 року та очікувані надходження за грудень 2021 року.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення Канівської міської ради

«Про бюджет Канівської міської територіальної громади на 2022 рік»

 

В основу формування обсягів доходів і витрат проєкту бюджету Канівської міської територіальної громади на 2022 рік покладено вимоги положень Конституції України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

На виконання частини першої статті 75 Бюджетного кодексу України Міністерством фінансів України листом від 12 серпня 2021 року № 05110-14- 6/25339 та листом від 20.09.2021року № 05110-14-6/28755  доведені особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2022 рік.

Проєкт бюджету Канівської міської територіальної громади на 2022 рік сформовано на підставі чинного бюджетного та податкового законодавства.

 

Особливості складання розрахунків під час формування проєкту бюджету

Канівської міської територіальної громади на 2022 рік

 

 1. 1.                          Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022 рік, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від  31 травня 2021 року № 586:

Показники

2022 рік

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), відсотків

106,2

Індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року), відсотків

107,8

Номінальна середньомісячна заробітна плата працівників, брутто, гривень

15 258

Рівень безробіття населення у віці 15—70 років за методологією Міжнародної організації праці, відсотків до робочої сили відповідного віку

8,5

 

 1. 2.                          Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку та підвищення розмірів державних соціальних стандартів:

Показники

2022 рік

Розмір мінімальної заробітної плати:

                 з 1 січня року (гривні)

                 з 1 жовтня року (гривні)

 

6 500

6 700

Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

                  з 1 січня року (гривні)

                  з 1 жовтня року (гривні)

 

 

2 893

2 982

 

Розмір прожитковий мінімум:

Показники

2022 рік

З розрахунку на одну особу:

-         з 1 січня року (гривні)

-         з 1 липня року (гривні)

-         з 1 грудня року (гривні)

 

2 393

2 508

2 589

(гривні)

Категорія осіб

2022 рік

з 1 січня

з 1 липня

з 1 грудня

Дітей віком до 6 років

2 100

2 201

2 272

Дітей віком від 6 до 18 років

2 618

2 744

2 833

Працездатних осіб

2 481

2 600

2 684

Осіб, які втратили працездатність

1 934

2 027

2 093

 

 1. 3.                          Зобов’язання, які виражаються в іноземній валюті, розраховуються в національній валюті виходячи із:

Показники

2022 рік

Обмінний курс гривні до долара США, в середньому за період, гривень за долар США

28,6

Розрахунковий курс гривні до євро, гривень за євро

35,2

 

 1. 4.                 Обсяги міжбюджетних трансфертів на 2022 рік:

Найменування міжбюджетного трансферту

Затверджено у бюджеті Канівської міської ОТГ на 2021 рік (відповідно до ЗУ «Про Державний бюджет України на 2021 рік»), тис.грн.

Відповідно до ЗУ  «Про Державний бюджет України на 2022 рік», тис.грн.

Відхилення

тис.грн.

%

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

62348,0

56712,3

-5635,7

90,96

 

Реверсна дотація

7695,2

8929,1

+1233,9

116,03

 

Інформація про соціально-економічний стан Канівської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року 

і прогноз його розвитку на 2022 рік

 

Протягом поточного року тривала скоординована, системна реалізація заходів, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку Канівської міської територіальної громади. Завдяки спільній співпраці міської влади, підприємств, організацій, громади у звітний період забезпечено стабільне функціонування основних сфер життєдіяльності та першочергові потреби населення громади попри всі труднощі, що є наслідком застосуванням карантинних та протиепідемічних заходів. Завдання з наповнення бюджету міста продовжували реалізовуватися.

Про  життєдіяльність міста свідчать наступні соціально-економічні показники звітного періоду :

–         чисельність наявного населення за статистичними даними в  місті  на 01.05.2021 складала  23 383 осіб (торік – 23 596), постійного  – 23 506 осіб (торік – 23 719). Сільського населення – 3 787. Всього по Канівській міській територіальній громаді загальна чисельність наявного населення – 27 170 осіб.  Загальний приріст (скорочення) міського населення – (-120), торік – (-34). Кількість живонароджених - 42, померлих - 155, природне скорочення – (-113), торік – (-103). Міграційний рух населення у січні-квітні: кількість прибулих – 62, вибулих – 69, міграційне скорочення – (-7), торік – (+69).

–         роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (без ФОП) у I кварталі п.р. склав  104,8 млн.грн., торік – 98,1 млн.грн. (без ФОП), на 1 особу прийшлося 4 459 грн. В структурі  більшість складають непродовольчі товари;

–     обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери нефінансових послуг становив 23,4 млн.грн. (торік – 26,8 млн.грн.), в т.ч. населенню – 12,7 млн.грн. ( торік – 15,5 млн.грн.);

–         кількість зареєстрованих  фізичних осіб – підприємців станом на 01.10.2021   склала 1 448 одиниць (на 01.01.2021 року – 1 439), підприємств малого бізнесу – 128;

–         кількість  зайнятих та найманих працівників на підприємствах міста у 2021 році  – 5 457 осіб;

–         середньомісячна зарплата у II кварталі 2021 по Черкаському району складала 12 318 грн. (I квартал – 11 209 грн.), по області – 12 006 грн.;

–         імпортовано товарів у січні-квітні 2021 на суму 730,1 тис.дол. США (зростання на 52,4% до попереднього року). Експорт склав 294,3 тис.дол.США (зростання на 22,3% до попереднього року). Сальдо  - (- 435,8); коефіцієнт покриття експортом імпорту – 0,40 (торік – 0,46);

–         обсяг виробленої будівельної продукції за січень-травень п.р. склав 114,2 млн.грн. (торік – 40,9 млн.грн.),  69,1% - це роботи з поточного та капітального ремонту, 30,9% - з реконструкції та технічного переоснащення.

–         кількість зареєстрованих безробітних на 01.10.2021 – 227 осіб (зменшення за 3 місяця на 73 особи). Всього забезпечено роботою – 377 осіб, направлено на громадські та тимчасові роботи – 46 осіб, пройшли профнавчання – 12 осіб. Отримують допомогу по безробіттю на 01.10.2021 - 190 осіб (за 3 місяці – зменшення на 47 осіб);

–         за 9 місяців 2021 року  у системі держзакупівель ProZorro було проведено  3 051 тендерних процедури на суму 109,4 млн.грн. (торік – 95,7 млн.грн.). Завдяки дії системи ProZorro бюджет громади за цей період заощадив 3,3 млн. грн. бюджетних коштів (торік – 2,4 млн.грн.).

Основні проблемні питання:

–         зростання тарифів на енергоносії, житлово-комунальні послуги, витрат на охорону здоров'я;

–         значна чутливість доходної частини бюджету міста до економічних ризиків, суб'єктивних чинників (додаткове навантаження на бюджет в зв'язку зі зростанням витрат на охорону здоров’я відповідно до ускладнення епідеміологічної ситуації);

–         зношеність основних фондів комунальних підприємств, інженерної інфраструктури, житлового фонду, застаріле енерговитратне обладнання;

–         нестача кваліфікованих кадрів, в т.ч. для роботи на високотехнологічних виробництвах;

–         обмеженість власних обігових коштів підприємств для розширення, реконструкції, переобладнання виробництва, складність доступу до інвестиційних коштів та висока вартість кредитних ресурсів,  не достатня готовність до непередбачуваних ситуацій, обмежень, спричинених складною пандеміологічною ситуацією, гальмування в пошуку новітніх форм організації виробництва тощо;

–         невідповідність рівня розвитку туристичної галузі міста наявному потенціалу.

 

Основні показники соціально-економічного розвитку міста Канів і прогнози

на 2021-2022 роки

 

Показник

2020 рік звіт

2021 рік  очікуване

2022 рік прогноз

1

Чисельність наявного населення (середньорічна), тис.осіб

24,0

27,2

27,0

2

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у фактичних цінах, млн.грн.

2 203,7

3100,5

3450,7

3

Обсяг виробленої будівельної продукції експлуатацію житла, млн.грн

674,0

400,0

500,0

4

Середньооблікова чисельність штатних працівників, зайнятих у галузях економіки, чол.

6 061

6 150

6 200

5

Середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки, грн.

13 062

 14 300

15 700

6

Фонд заробітної плати (за статистичними даними чисельності штатних працівників) млн.грн.

950

1 055

1 170

7

Обсяг реалізованих споживачам послуг підприємствами сфери не фінансових послуг, млн.грн.

100,0

120,0

140,0

8

Обсяг послуг, реалізованих населенню, млн.грн.

60,0

65,5

70,2

9

Кількість юридичних осіб, одиниць

573

574

576

10

Кількість підприємств середнього бізнесу, одиниць

5

6

7

11

Кількість малих підприємств, одиниць

122

131

132

10

Кількість зайнятих працівників на підприємствах, осіб

2 300

2 400

2 450

11

Кількість фізичних осіб – підприємців (ФОП), один.

1 439

1 445

1 450

12

Кількість зайнятих працівників у ФОП, осіб

1 700

1 750

1 800

 

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ

В основу формування обсягів доходів і видатків бюджету Канівської міської територіальної громади на 2022 рік покладено вимоги положень Конституції України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

При прогнозуванні дохідної частини бюджету Канівської міської територіальної громади на 2022 рік були враховані статистичні показники, що використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків і зборів, очікувані макропоказники економічного і соціального розвитку міської територіальної громади в 2021 році і прогнозні на 2022 рік, а також фактичне виконання дохідної частини бюджету громади за результатами 2018-2020 років та очікуваного виконання за 2021 рік.

Виконання бюджету міської територіальної громади у 2021 році відбувалося в умовах сповільнення росту економіки країни у зв’язку з проведенням санітарно-епідеміологічних заходів, які передбачають встановлення обмеження трудової діяльності, що негативно впливає на глобальну економічну активність, зменшення обсягів торгівлі, споживчої активності населення, скорочення виробництва та інвестицій.

З урахуванням зазначеного, доходи бюджету Канівської міської територіальної громади на 2022 рік  розраховано у сумі 303 018,239 тис. грн, в тому числі:

загальний фонд -  298 668,769 тис.грн, в т.ч. податки та збори – 235 000,0 тис.грн., міжбюджетні трансферти – 63 668,769 тис.грн.;

спеціальний фонд  4 349,470тис. грн., в т.ч. бюджет розвитку – 880,0 тис.грн.

Структура бюджету  Канівської  міської територіальної громади на 2022 рік аналогічна до бюджету 2021 року, а саме найбільшу питому вагу має загальний фонд бюджету – 98,6 відс..

 

Загальний фонд бюджету Канівської міської територіальної громади

 

Враховуючи фактичні надходження за 2018-2020 років та очікувані за 2021 рік, обсяг доходів загального фонду бюджету Канівської міської територіальної громади без урахування всіх міжбюджетних трансфертів на 2022 рік  розраховано в сумі 235 000,0 тис. грн, що на 13500,0 тис. грн. або на 6,1% більше в порівнянні з очікуваними надходженнями за 2021 рік.

Основними бюджетоформуючими джерелами доходів загального фонду бюджету територіальної громади залишаються податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та плата за землю. Питома вага зазначених платежів в загальному прогнозному обсязі надходжень до загального фонду бюджету громади на 2022 рік складає 89,8%.

Податок на доходи фізичних осіб залишається базовим джерелом наповнення дохідної частини бюджету Канівської міської територіальної громади. Питома вага податку на доходи фізичних осіб в обсязі доходів загального фонду бюджету Канівської міської територіальної громади без урахування міжбюджетних трансфертів на 2022 рік складає 68,6%.

Надходження даного податку прогнозуються в сумі 161 150,0 тис.грн. Розрахунок проведено з урахуванням прогнозного на 2022 року фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також  бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб.

Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб:

 • збільшення нормативу зарахування ПДФО до бюджету територіальної громади на 4% за рахунок відповідного зменшення нормативу зарахування податку на доходи фізичних осіб до державного бюджету;
 • застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 5%; доходів у вигляді дивідендів по акціях та/або інвестиційних сертифікатах, корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб'єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток, оподатковуються за ставкою 9%);
 • підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;

Проєктом Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» передбачено підвищення соціальних стандартів:

-                     мінімальної заробітної плати:

-                      з 01 січня 2022 року - у розмірі 6 500,0 грн на місяць та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 2 893,0 грн.;

-                     з 01 жовтня 2022 року – 6 700,0 грн на місяць  та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 2 982,0 грн.

 • легалізації виплати заробітної плати та інше.

Зарахування частки 13,44% акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування здійснюється з 2017 року (натомість відміненого з 1 січня 2017 року акцизного податку з роздрібної та оптової торгівлі нафтопродуктів та палива). Бюджетним кодексом України порядок зарахування зазначеної частки до бюджетів місцевого самоврядування встановлювався до 1 січня 2020 року, проте Верховною Радою України було продовжено термін на 2021 рік.

Зусиллями Асоціації міст України надходження від акцизу з пального до місцевих бюджетів закріплено на постійній основі у Бюджетному кодексі України

Окремою постановою КМУ на кожне півріччя бюджетного року встановлюється відповідний коефіцієнт зарахування коштів від обсягу реалізованого пального.

На 2022 рік заплановані надходження частки акцизу на пальне в сумі 11 000,0 тис.грн., в тому числі: пальне (вироблене в Україні) – 2 500,0 тис.грн. (22,7% від загального обсягу); пальне (ввезене на митну територію України) – 8 500,0 тис.грн. (77,3%).

Прогнозний показник надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання підакцизних товарів до міського бюджету розраховано в сумі 4 800,0 тис.грн., що становить 2,0% у загальному обсязі надходжень загального фонду міського бюджету. Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів визначені до  діючого законодавства.

Розрахунок податку на майно, зокрема, плати за землю на 2022 рік проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб за видами  земельного податку та орендної плати за земельні ділянки.

Прогнозний показник податку на майно (в частині плати за землю) до бюджету міської територіальної громади на 2022 рік прогнозується в сумі 21 200,0 тис. грн. Питома вага в загальному обсязі надходжень – 9,1%.

В 2022 році очікуються втрати від звільнення від сплати земельного податку закладів та установ, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевого, районного, обласного та державного бюджетів, а також комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я за земельні ділянки, розташовані в адміністративних межах територіальної громади Канева у сумі 806,3 тис.грн.

Розрахунок показника суми податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) на 2022 рік проведено у розрізі об’єктів житлової та нежитлової нерухомостей, юридичних та фізичних осіб, а також з урахуванням площі об’єктів, і становить 2 900,0 тис. грн., питома вага в загальному обсязі надходжень – 1,2%.

Прогнозна сума єдиного податку на 2022 рік становить  28 600,0 тис.грн. Питома вага в загальному обсязі надходжень – 12,2%. Прогнозний показник розраховано, виходячи з динаміки надходжень даного податку у 2021 році, збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб  для платників I групи, зростання мінімальної заробітної плати на 8,3% для платників II групи, індексу споживчих цін на 2022 рік ( 107,2 відс.) для платників III групи, зміни складу платників податків.

Відповідно до розрахунків ГУ ДПС у Черкаській області прогнозний показник надходжень по транспортному податку з фізичних осіб становить 25,0 тис.грн.

Прогнозний показник по туристичному збору становить 130,0 тис.грн. Розрахунок прогнозу надходжень по туристичному збору здійснено на підставі розрахунків ГУ ДПС в Черкаській області та динаміки надходжень за попередні роки.

  Прогнозні обсяги надходжень податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  та частини чистого прибутку комунальних підприємств та їх об’єднань заплановано у сумі, відповідно, 535,5 тис.грн. та 412,0 тис.грн. Планування податків здійснювалося виходячи з інформації Головного управління Державної податкової служби в Черкаській області.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  прогнозуються в сумі 1 000,0 тис.грн. Доходи прогнозуються на підставі наданих в оренду площ комунального майна.

Крім цього, в дохідній частині  бюджету на 2022 рік враховано 3247,5 тис.грн. наступних платежів:

 • рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  – 17,5 тис.грн.;
 • рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) – 290,0  тис.грн.;
 • рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення – 25,0 тис.грн.;
 • адміністративні штрафи та інші санкції – 820,0 тис.грн.;
 • адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 52,0 тис.грн.;
 • адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – 80,0 тис.грн.;
 • плата за надання інших адміністративних послуг – 1400,0 тис.грн.;
 • адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 250,0 тис.грн.;
 • державне мито – 160,0 тис.грн.;
 • інші надходження -153,0 тис.грн.

 

Спеціальний фонд бюджету Канівської міської територіальної громади

Відповідно до статті 69Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, а також інших чинних нормативно – правових актів, доходи спеціального фонду бюджету  Канівської міської територіальної громади на 2022 рік прогнозуються в сумі 4 349,470 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку  - 880,0 тис.грн.

Основним джерелом наповнення спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, прогнозна сума на 2022 рік яких становить 3178,470 тис.грн. Обсяг власних надходжень бюджетних установ, що фінансуються з бюджету територіальної громади, визначено на основі бюджетних запитів головних розпорядників коштів.

Прогнозна сума екологічного податку становить 120,0 тис.грн. на рівні очікуваних надходжень 2021 року.

На 2022 рік прогнозуються надходження грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища у сумі 170,0 тис.грн.

Прогнозні показники надходження платежів до бюджету розвитку у  2022 році визначені у сумі 880,0 тис.грн. У відповідності до наданої інформації відповідних структурних підрозділів Канівської міської ради очікуються наступні надходження:

- коштів від продажу землі  - 380,0 тис.грн.;

- коштів від відчуження майна  - 500,0 тис.грн.;

Прогнозна сума надходжень до цільового фонду на 2022 рік становить 1,0 тис.грн.

Розрахунки по джерелах надходжень до спеціального фонду здійснені профільними управліннями та відділами міської ради.

 

Офіційні трансферти

Офіційні трансферти в бюджеті Канівської міської територіальної громади  враховані в сумі 63 668,769 тис.грн, у тому числі до:

загального фонду бюджету – 63 668,769 тис.грн.:

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти і охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1 470,6 тис.грн.;

–  освітня субвенція з державного бюджету  у розмірі  56 712,3 тис. грн., передбачена Законом України « Про Державний бюджет на 2022 рік»;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 2 192,320 тис.грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 771,107 тис.грн.;

- інші субвенції з місцевого бюджету – 2 522,442 тис.грн., з них:

відшкодування витрат на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 1 903,187 тис.грн.;

виплату щомісячної фінансової допомоги (стипендії) політичним в’язням і репресованим, які проживають на території області – 120,0 тис.грн.;

компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне ослуговування – 35,269 тис.грн.;

поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 12,978 тис.грн.;

встановлення телефонів особам з інвалідністю I  і II групп – 1,008 тис.грн.;

забезпечення функціонування Шевченківського культурного центру у м.Каневі – 450,0 тис.грн.

ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

             

Загальний обсяг видатків бюджету Канівської міської територіальної громади на 2022 рік визначено в сумі 299 245,1 тис.грн., з яких 285 895,6тис.грн., – видатки загального фонду, 13 349,5 тис.грн. – видатки спеціального фонду.

Розрахунок прогнозного обсягу видатків бюджету здійснено з урахуванням встановлення:

-        мінімальної заробітної плати з 01 січня 2022 року у розмірі 6 500 гривень на місяць, з 01 жовтня 2022 року у розмірі 6 700 гривень;

-        посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня 2022 року у розмірі 2 893 гривні, з 01 жовтня 2022 року у розмірі 2 982 гривні.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, встановлений законом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров'я та освіти. Прожитковий мінімум на 2022 рік становитиме:

-        для працездатних осіб – з 1 січня 2022 року – 2 481 грн., з 1 липня 2022 року – 2 600 грн., з 1 грудня 2022 року – 2 684 грн.;

-        для осіб, які втратили працездатність - з 1 січня 2022 року – 1 934 грн., з 1 липня 2022 року – 2 027 грн., з 1 грудня 2022 року – 2 093 грн.;

-        розрахунок потреби на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведено виходячи із очікуваного споживання на 2021 рік у натуральному виразі з урахуванням коефіцієнтів підвищення.

Обсяг освітньої субвенції з державного бюджету у 2022- 2024 роки визначатиметься відповідно до зростання соціальних стандартів та з урахуванням необхідності виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами» щодо перегляду раз на три роки значень коефіцієнтів приведення розрахункової наповнюваності класів. Кошти освітньої субвенції спрямовуватимуться виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

З урахуванням вимог п. 2 частини другої статті 71 Бюджетного кодексу України капітальні видатки бюджетних установ віднесено до витрат бюджету розвитку, у зв’язку з чим по загальному фонду такі видатки не плануються.

 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ

Враховуючи вимоги п. 4 статті 77 Бюджетного кодексу України, виходячи із фінансових можливостей у першочерговому порядку враховано потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Розрахунки здійснено з урахуванням показників Прогнозу економічного і соціального розвитку Канівської міської територіальної громади на 2022.

Видатки на інші статті розраховані виходячи з фінансових можливостей бюджету громади, враховуючи мінімальну потребу галузей та умови укладених договорів по оплаті послуг.

У складі видатків по галузях передбачені кошти на реалізацію окремих програм і заходів, затверджених рішеннями міської ради та розпорядженнями міського голови. Фінансування цих програм в плановому бюджетному періоді буде здійснюватися в межах асигнувань по відповідній галузі.

На фінансування заходів програм та утримання закладів Канівської міської територіальної громади без врахування міжбюджетних трансфертів по галузі освіти передбачено 100 041,2 тис.грн., охорони здоров’я – 13 810 тис.грн., соціального захисту та соціального забезпечення – 19 893,7 тис.грн., культури і мистецтва – 9 693,0 тис.грн., фізичної культури і спорту – 3 820,0 тис.грн., державне управління – 36 823,0 тис.грн., житлово-комунального господарства – 25 516,8 тис.грн., економічна діяльність – 14 902,85 тис.грн. (в тому числі ремонт та утримання доріг – 11500,0 тис.грн.), інша діяльність – 1 440,0 тис.грн., обслуговування місцевого боргу – 272,45 тис.грн., резервний фонд 10 тис.грн.

1.1.        «Державне управління»

Видатки на утримання управлінь і відділів виконавчого комітету Канівської міської ради визначені у сумі 36 493,0 тис.грн., на здійснення заходів у сфері державного управління у сумі 300 тис.грн.

В загальному обсязі асигнувань враховані видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями, на оплату енергоносіїв та видатки на іншу діяльність у сфері державного управління, проведення загальноміських заходів та заходів державного значення.

Спеціальний фонд затверджений по відділу комунального майна та земельних ресурсів у сумі 30,0 тис.грн., кошти отримають від здачі в оренду нежитлових приміщень комунального майна, які знаходяться на балансі бюджетних установ громади. Кошти планують використати на забезпечення процедури здачі в оренду нежилих приміщень: на придбання канцелярських товарів – 15,0 тис.грн., на оплату послуг (крім комунальних) – 15,0 тис.грн.

 

1.2.        «Освіта»

Видатки визначені у сумі 160 317,0 тис.грн., з них 157 865,7 тис.грн. кошти загального фонду, 2 451,3 тис.грн. – кошти спеціального фонду.

З державного бюджету передбачено кошти освітньої субвенції у сумі 56 712,3 тис.грн на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх закладів, з обласного бюджету кошти дотації у сумі 600,0 тис.грн на здійснення видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, субвенції на здійснення видатків у сфері освіти у сумі 2 192,320 тис.грн. на виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів, субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) у сумі 574,781 тис.грн. та на придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку у сумі 196,326 тис.грн.

По галузі «Освіта» в 2022 році заплановані видатки на утримання восьми дошкільних закладів міста та одного дошкільного закладу села Межиріч, п’ятьох загальноосвітніх навчальних закладів міста, ліцеїв села Межиріч та села Хмільна, навчально-виховного комплексу у селі Яблунів, двох позашкільних закладів освіти, школи естетичного виховання, інших закладів освіти (централізована бухгалтерія, група централізованого господарського обслуговування), інклюзивно-ресурсного центру та центру професійного розвитку педагогічних працівників.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями розраховані відповідно до фактичної чисельності працюючих, з урахуванням встановленої на 2022 рік мінімальної заробітної плати на місяць та посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС.

Кількість дітей у дошкільних навчальних закладах громади на 01.09.2021 року складає 1083 особи.

Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах на 2021-2022 навчальний період складає 2 565 осіб. Середня наповнюваність класів складає 21,2 учні.

Штатна чисельність працівників галузі станом на 01.09.2021 складає 878,24 ставки, в тому числі 43,5 ставки по дитячій школі мистецтв.

В загальному обсязі асигнувань враховані видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями, враховані видатки на проведення виплат: по окладах з підвищенням, надбавок за вислугу років, підвищення заробітної плати працівникам шкільних бібліотек по постанові Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1073, надбавка вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів по постанові Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373, надбавок за вислугу років медперсоналу, допомоги на оздоровлення педперсоналу при наданні щорічної відпустки відповідно до статті 57 (абзац восьмий, дев'ятий, десятий) Закону України „Про освіту". Передбачені виплати за шкідливі умови праці, нічні, святкові та заміну, індексацію заробітної плати, за класне керівництво, перевірку зошитів та завідування кабінетами, майстернями, класність водію та завідувачу відділенням, доплата до мінімальної заробітної плати, щорічна грошова винагорода за сумлінну працю педагогічним працівникам, інші стимулюючі виплати.

Передбачено кошти на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, придбання медикаментів, продукти харчування та інші видатки пов’язані з забезпеченням навчального та виховного процесу.

На покращення спортивної матеріально-технічної бази загальноосвітніх шкіл громади передбачено кошти на поновлення інвентарю у сумі 140,0 тис.грн.

По спеціальному фонду заплановані видатки у сумі 2451,3 тис.грн., в тому числі 306,0 тис.грн. по дитячій школі мистецтв.

 

1.3.         «Охорона здоров’я»

Видатки на медичну допомогу, програми і заходи у сфері охорони здоров’я визначені у сумі 14 680,6 тис.грн., з них 10 480,6 тис.грн. по загальному фонду, 4 200,0 тис.грн. по спеціальному фонду. З обласного бюджету передбачено на здійснення видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я кошти дотації у сумі 870,6 тис.грн.

Кошти заплановано на:

багатопрофільну стаціонарну медичну допомогу населенню у сумі 11 070,6 тис.грн.;

первинну медичну допомогу населенню передбачено 3 600 тис.грн.;

програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом – 10 тис.грн.

 

1.4.        «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

На утримання установ соціального захисту та реалізацію окремих  програм і заходів передбачені асигнування у сумі 21 966,164 тис.грн., з них 21 405,942 тис.грн. кошти загального фонду, 560,222 тис.грн. – спеціального фонду.

З обласного бюджету передбачено кошти субвенцій на відшкодування витрат на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 1 903,187 тис.грн., на виплату щомісячної фінансової допомоги (стипендії) політичним в’язням і репресованим, які проживають на території області у сумі 120,0 тис.грн., компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування, поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп у сумі 49,255 тис.грн.

На утримання територіального центру передбачено 8 360,2 тис.грн., з них 7 800,0 тис.грн. кошти загального фонду, 560,2 тис.грн. – спеціального фонду. В загальному обсязі асигнувань враховані видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплата енергоносіїв та інші послуги. Розрахунок заробітної плати проведено з урахуванням 41 фактично зайнятих посад. Видатки по загальному фонду на виплату заробітної плати заплановані на проведення виплат по окладах, надбавки за вислугу років, врахована надбавка лікарям за вислугу років по постанові КМУ від 29.12.2009 № 1418 та соціальному працівнику по постанові КМУ від 11.05.2011 № 524, вчителям та вихователям надбавка по постанові КМУ від 23.03.2011 № 373, обов’язкова доплата по постанові КМУ від 29.04.2020 № 375 на період карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, обов’язкова доплата за шкідливі умови праці та класність водіям, індексація, матеріальна допомога на оздоровлення, стимулюючі видатки за напружену працю та премії працівникам.

По спеціальному фонду заплановано кошти у сумі 560,2 тис.грн., з них на заробітну плату з нарахуваннями соціальним робітникам від сплати соціальних послуг, кошти плануються прямо пропорційно отриманим працівниками послуг, на медикаменти та перев’язувальні матеріали, на вручення продуктових наборів людям похилого віку та на інші виплати населенню.

На утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб передбачено 1 780,0 тис.грн. Розрахунок проведено під штатну чисельність працівників установи вісім одиниць, з них п’ять фахівців із соціальної роботи. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановані на проведення виплат по окладах, надбавки за вислугу років, стимулюючої надбавки фахівцям із соціальної роботи, врахована матеріальна допомога на оздоровлення та премія.

Розрахунок потреби на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проводився з урахуванням розрахункових натуральних показників споживання на 2021 рік з урахуванням коефіцієнтів підвищення в залежності від виду енергоносіїв.

В складі асигнувань на соціальний захист передбачені видатки на:

 • виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, по догляду за громадянами похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (постанови КМУ від 29.04.2004 №558 та від 23.09.2020 № 859) – 712,5 тис.грн. (розрахункова кількість отримувачів компенсації складає 51 особа);
 • виплату пільг, що надаються населенню на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу – 166,0 тис.грн.;
 • поховання безрідних та безробітних, які не стоять на обліку в центрі зайнятості населення (постанова КМУ від 31.01.2007 №99) - 50,0 тис.грн.;
 • одноразову матеріальну допомогу учасникам антитерористичної операції – 7,0 тис.грн. (розрахункова кількість отримувачів допомоги складає 14 осіб по 500 грн.);
 • допомогу на зубопротезування учасників ВВВ та антитерористичної операції – 90,0 тис.грн. (розрахункова кількість отримувачів допомоги складає 15 осіб);
 • допомогу на санаторно-курортне лікування учасників антитерористичної операції та особи з інвалідністю – 80,0 тис.грн. (розрахункова кількість отримувачів допомоги складає 8 осіб по 10000 грн.);
 • одноразову фінансову допомогу по контракту – 250,0 тис.грн. (розрахункова кількість отримувачів допомоги складає 25 осіб);
 • виплати стипендії громадянам яким виповнилось 90 і більше років – 234,0 тис.грн. (розрахункова кількість отримувачів допомоги складає 65 особи, розмір допомоги – 300 грн.);
 • оплату житлово – комунальних послуг інвалідам зору та учасникам антитерористичної операції – 8,0 тис.грн. (розрахункова кількість отримувачів допомоги складає 20 осіб);
 • поштовий збір – 4,0 тис.грн.;
 • виплату стипендій інвалідам війни та учасникам бойових дій - 72,0 тис.грн. (розрахункова кількість отримувачів допомоги складає 6 осіб);
 • відшкодування за безкоштовний відпуск ліків окремих груп населення – 1 800,0 тис.грн. (відповідно до Постанови КМУ від 17 серпня 1998р. №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», рішення виконавчого комітету Канівської міської ради від 24.02.2021р. №63 «Про затвердження Порядку забезпечення лікарськими засобами за безкоштовними рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань жителів Канівської міської територіальної громади» та змін до нього: рішення виконавчого комітету Канівської міської ради від 18.08.2021р. № 291 та рішення сесії Канівської міської ради від 25.11.2021р. № 7-147);
 • одноразову матеріальну допомогу учасникам антитерористичної операції з нагоди відзначення дня Захисника України (14 жовтня) у сумі 160,0 тис.грн.;
 • одноразову матеріальну допомогу малозабезпеченим верствам населення для проведення лікування та реабілітації по програмі «Турбота» у сумі 940,0 тис.грн. (розрахункова кількість отримувачів допомоги складає 250 осіб);
 • відшкодування вартості проїзду хворих з хронічною нирковою недостатністю для отримання курсу програмного гемодіалізу у сумі 93,0 тис.грн.;
 • виплати стипендій матерям загиблих у сумі 48,0 тис.грн. (розрахункова кількість складає 4 особи по 1000 грн. щомісячно);
 • одноразову матеріальну допомогу учасникам бойових дій періоду Другої світової війни до Дня Перемоги - 9,0 тис.грн.;
 • виплату матеріальних допомог по програмі «Депутатський фонд» у сумі 260,0 тис.грн.;
 • інші пільги окремим категоріям громадян відповідно до законодавства у сумі 250,0 тис.грн. (відшкодовується проїзд до санаторію ветеранам війни та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи відповідно до Закону України від 22.10.1993р. №3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України від 28.02.1991р. №796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);
 • пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку у сумі 670,0 тис.грн. (відшкодовуються пільги на телекомунікаційні послуги відповідно до Закону України від 22.10.1993р. №3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України від 28.02.1991р. №796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закону україни від 24.03.1998р. № 203/98-ВР «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист», Закону України від 26.04.2001р. №2402-III «Про охорону дитинства»);
 • компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян визначені у сумі 3 600,0 тис.грн. (відшкодовуються пільги за безоплатний проїзд відповідно до Закону України від 22.10.1993р. №3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України від 28.02.1991р. №796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закону україни від 24.03.1998р. № 203/98-ВР «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист», Закону України від 26.04.2001р. №2402-III «Про охорону дитинства»);
 • видатки на фінансування молодіжних програм, заходів та оздоровлення дітей у сумі 250,0 тис.грн.

 

1.5.        «Культура і мистецтво»

Видатки на утримання установ культури і мистецтва заплановані у сумі 10 143,0 тис.грн., з них 9 956,0 тис.грн. кошти загального фонду, 187,0 тис.грн. – кошти спеціального фонду.

З обласного бюджету передбачено кошти субвенції у сумі 450,0 тис.грн. на забезпечення функціонування Шевченківського культурного центру у м. Каневі.

За рахунок цих коштів будуть утримуватись централізована бібліотека та бібліотеки громади, клуб-музей «Ветеран», будинки культури громади та централізована бухгалтерія відділу культури.

В загальному обсязі асигнувань враховані видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями, а саме видатки на проведення виплат по окладах, надбавки за вислугу років, підвищення заробітної плати працівникам бібліотек по постанові Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1073, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань, обов’язкові доплати за шкідливі умови праці, класність, за звання «народний», виплати за напружену працю та премії працівникам, доплата до мінімальної заробітної плати.

Передбачені в повному обсязі видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

На загальноміські заходи заплановано кошти у сумі 200,0 тис.грн., а саме на:

- святкове весняне музичне шоу – 20,0 тис.грн.;

- заходи з нагоди 208-ї річниці з дня народження – 20,0 тис.грн.

- святковий концерт до Дня матері – 5,0 тис.грн.;

- мітинг з нагоди  Дня пам’яті і примирення – 10,0 тис.грн.;

- день вуличної музики – 5,0 тис.грн.;

- фестиваль людей  з інвалідністю «Дніпрові хвилі» - 5,0 тис.грн.;

- Міжнародний конкурс мистецтв «Штурм» - 10,0 тис.грн.;

- святкові заходи з нагоди Міжнародного Дня захисту дітей – 10,0 тис.грн.;

- фестиваль «Kaniv Beer Fest” – 10,0 тис.грн.;

- заходи з нагоди Дня молоді – 5,0 тис.грн.;

- урочистості та святковий концерт з нагоди Дня Конституції України – 5,0 тис.грн.;

- народно-обрядове свято з нагоди Івана Купала «На Купала нічка мала» - 20,0 тис.грн.;

- святкові заходи з нагоди Дня Незалежності України – 30,0 тис.грн.;

- святкові заходи з нагоди 943-ї річниці Дня міста Канів – 10,0 тис.грн.;

- VII Канівський Міжнародний кінофестиваль імені Юрія Іллєнка – 30,0 тис.грн.;

- заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи – 2,0 тис.грн.;

- мітинг-реквієм з нагоди Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій -3,0 тис.грн.

1.6.        «Фізична культура і спорт»

В цілому видатки на фінансування галузі "Фізична культура і спорт" визначені у сумі 3 820,0 тис.грн. по загальному фонду.

На утримання та діяльність дитячо-юнацької спортивної школи відділу освіти передбачено кошти у сумі 2 300,0 тис.грн. В загальному обсязі асигнувань дитячо-юнацької спортивної школи міського відділу освіти враховані видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями, споживання енергоносіїв та інші видатки.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту і масових заходів з фізичної культури у сумі 300,0 тис.грн.

На фінансову підтримку КП “Міський стадіон” – 1 220,0 тис.грн. В загальному обсязі враховані видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями у сумі 712,5 тис.грн., на споживання енергоносіїв – 291,6 тис.грн.

 

1.7.        «Житлово-комунальне господарство»

Видатки по галузі житлово–комунального господарства передбачені у сумі 25 516,8 тис.грн., з них 22 063,6 тис.грн. - кошти загального фонду, 3 453,2 тис.грн. – кошти спеціального фонду, в тому числі по загальному фонду:

на організацію благоустрою населених пунктів передбачені кошти у сумі 15 386,6 тис.грн., з них для КП «Місто» - 8 900,0 тис.грн., КП «Міськзеленбуд» - 2 200,0 тис.грн., КП «Яблунівське» - 3 200,0 тис.грн. та на інші заходи. Кошти передбачені на прибирання місць загального користування, доріжок та алей, на заробітну плату з нарахуваннями працівникам підприємств, зовнішнє освітлення, поточний ремонт прибудинкових територій, реконструкцію та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення.

на боротьбу з карантинними рослинами за програмою передбачено видатки у сумі 50,0 тис.грн.

на регулювання чисельності безпритульних тварин за програмою передбачено 77,0 тис.грн.

на програму «Фонд на виконання депутатських повноважень» передбачено 5 200,0 тис.грн.

на проведення перевірки фінансової звітності комунальних підприємств незалежним аудитором передбачено 150,0 тис.грн.

на Громадський бюджет Канівської міської територіальної громади передбачені кошти у сумі 900,0 тис.грн.

на іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства передбачено видатки у сумі 300,0 тис.грн. для КП «ЖЕК» на придбання контейнерів для збору сміття для сіл громади.

По спеціальному фонду заплановані видатки у сумі 3 453,15 тис.грн., які прописані в розділі «Бюджет розвитку».

 

1.8.        «Економічна діяльність»

Видатки по галузі економічної діяльності заплановані в сумі 14 902,85 тис.грн., 12 725,0 тис.грн. – по загальному фонду, 2 177,85 тис.грн.- по спеціальному фонду, в тому числі по загальному фонду:

-видатки на здійснення заходів із землеустрою передбачено у сумі 150,0 тис.грн.;

-видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури визначені у сумі 11 500,0 тис.грн.;

-на розвиток малого та середнього підприємництва передбачено кошти у сумі 860,0 тис.грн., а саме 500,0 тис.грн. КП «Агенція розвитку Канівської громади» та 360,0 тис.грн. КП «АВТО-РІКА»;

-на реалізацію програм і заходів в галузі туризму та курортів  передбачено кошти у сумі 160,0 тис.грн.

-на заходи з енергозбереження передбачено кошти у сумі 15,0 тис.грн.

-кошти у сумі 40,0 тис.грн. передбачені на членські внески до асоціацій.

По спеціальному фонду заплановані видатки у сумі 2 177,85 тис.грн., які прописані в розділі «Бюджет розвитку».

 

1.9.     «Інша діяльність»

В цілому по галузі видатки заплановані в сумі 1440,0 тис.грн., 1 150,0 тис.грн. по загальному фонду, 290,0 тис.грн. – по спеціальному фонду.

По загальному фонду заплановані видатки на:

-запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха визначені у сумі 100,0 тис.грн.,

- заходи з організації рятування на водах передбачені у сумі 50,0 тис.грн.;

-заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення передбачені у сумі 100,0 тис.грн.;

-інші заходи громадського порядку та безпеки у сумі 900,0 тис.грн.

По спеціальному фонду передбачено кошти на охорону та раціональне використання природних ресурсів у сумі 290,0 тис.грн. за рахунок очікуваних надходжень екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності. Планується проводити будівництво, розширення та реконструкцію протиерозійних, гідротехнічних, берегозакріплювальних, протизсувних споруд, заходи від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, проведення заходів щодо хімічної меліорації грунтів, забезпечувати екологічно безпечне збирання, перевезення, зберігання і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, проведення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки.

 

1.10.     «Обслуговування місцевого боргу»

Заплановані видатки на обслуговування місцевого боргу у сумі 272,452 тис.грн. згідно графіка погашення кредиту (погашення відсотків за кредит НЕФКО).

 

1.11.     «Резервний фонд»

Заплановані видатки у сумі 10,0 тис.грн. резервного фонду на заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру та інші непередбачені заходи.

 

1.12.    «Кредитування»

З метою фінансування інвестиційного проекту «Заходи енергоефективності в місті Канів, Україна», керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 16, 74 Бюджетного Кодексу України, п.26 і п.27. ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада в 2020 році здійснила зовнішнє місцеве запозичення шляхом залучення кредиту Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) на загальну суму 14 880 тис.грн.

У 2022 році заплановано повернення кредиту у сумі 3 773,1 тис.грн.

 

1.13. «Міжбюджетні трансферти»

У 2022 році в бюджеті Канівської міської територіальної громади передбачено Степанецькій сільській громаді субвенція з міського бюджету на утримання мешканців Канівської міської територіальної громади у відділенні стаціонарного догляду КЗ «Центр надання соціальних послуг Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаського району Черкаської області» у сумі 424,16 тис.грн.

З бюджету Канівської міської територіальної громади державному бюджету передбачається повернення коштів у сумі 8 929,1 тис.грн. (реверсна дотація).

 

            Спеціальний фонд

Обсяг видатків спеціального фонду бюджету Канівської міської територіальної громади визначено у сумі 4 349,5 тис.грн. В їх складі власні надходження бюджетних установ і організацій – 3 178,5 тис.грн., цільовий фонд міської ради - 1,0 тис.грн., фонд охорони навколишнього природного середовища - 290,0 тис.грн., бюджету розвитку – 880,0 тис.грн.

 

ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Власні надходження бюджетних установ у сумі 3178,5 тис.грн. сформовані за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами та інших джерел власних надходжень.

Заклади освіти планують отримати 2 451,3 тис.грн., соціального захисту – 560,2 тис.грн., культури і мистецтва – 137,0 тис.грн., органів місцевого самоврядування – 30,0 тис.грн.

 

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ

Видатки бюджету розвитку визначені у сумі 9 880,0 тис.грн.

Для фінансування капітальних видатків у 2022 році передбачаються бюджетні призначення по:

головному розпоряднику коштів – виконавчому комітету Канівської міської ради у сумі 8 664,5 тис.грн., а саме:

          по «Охороні здоров’я» планується провести:

-         капітальний ремонт відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії КНП "Канівська Багатопрофільна лікарня" Канівської міської ради Черкаської області, за адресою: вул.Успенська 15- А, м.Канів, Черкаської області у сумі 4000,0 тис.грн.;

-         капітальний ремонт даху головного корпусу Комунального некомерційного підприємства "Канівська Багатопрофільна лікарня" Канівської міської ради Черкаської області, за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Успенська, 15-А у сумі 200,0 тис.грн. (для виготовлення проєктно - кошторисної документації);

по «Житлово-комунальному господарству» планується провести:

-         реконструкцію мереж вуличного освітлення від ТП-168, ТП-169, ТП-493, ТП-495  по вул. Садова, вул. Центральна та вул.Вишнева в с.Кононча, Канівського р-ну, Черкаської обл.  по існуючим опорам Канівського РЕМ у сумі 578,6 тис.грн.;

-         реконструкцію мереж вуличного освітлення від ТП-318 (Л-1) по вул. Центральна в с.Межирич, Канівського району, Черкаської обл. по існуючим опорам Канівської філії ПАТ "Черкасиобленерго" у сумі 122,6 тис.грн.;

-         реконструкцію мереж вуличного освітлення від ТП-319  по вул. Підгайного с.Яблунів, Канівського району, Черкаської обл.  по існуючим опорам Канівського РЕМ у сумі 278,3 тис.грн.;

-         реконструкцію мереж вуличного освітлення від ТП-447 (Л-2) по вул.Канівська в с.Межиріч, Канівського району, Черкаської області по існуючим опорам Канівської філії ПАТ "Черкасиобленерго" у сумі 215,3 тис.грн.;

-         реконструкцію мереж вуличного освітлення від ТП-490 (Л-1, Л-2) по вул.Канівська в с.Межиріч, Канівського району, Черкаської області по існуючим опорам Канівської філії ПАТ "Черкасиобленерго" у сумі 222,4 тис.грн.;

-         будівництво мереж вуличного освітлення від ТП-146, ТП-60 по вул. Хоменківська, вул.Л.Українки та вул. Гутянська в с.Михайлівка, Канівського району, Черкаської області по існуючим опорам Канівського РЕМ у сумі 407,7 тис.грн.;

-         будівництво мереж вуличного освітлення по вул.. Шевченка в с. Пекарі Черкаського району, Черкаської області у сумі 162,8 тис.грн.;

-         придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства у сумі 800,0 тис.грн.;

по «Економічній діяльності» планується на:

-         реконструкцію Канівського міського сміттєзвалища розташованого в адміністративних межах Бобрицької сільської ради Канівського району Черкаської області у сумі 248,0 тис.грн.;

-         виготовлення цифрового векторного топографічного плану масштабу 1:2000 на територію села Гамарня, села Кононча в системі координат UA_UCS_2000/LCS_71 у сумі 100,0 тис.грн.;

-         виготовлення цифрового векторного топографічного плану масштабу 1:2000 на територію села Межиріч, села Луки, села Бабичі в системі координат UA_UCS_2000/LCS_71 у сумі 100,0 тис.грн.;

-         коригування історико-архітектурного опорного плану міста Канева Черкаської області з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів у сумі 28,850 тис.грн.;

-       оновлення (актуалізація) цифрових векторних топографічних планів масштабу 1:2000 на територію м.Канів Черкаської області в системі координат UA_UCS_2000/LCS_71 у сумі 200,0 тис.грн.;

-       розроблення комплексного плану просторового розвитку території Канівської міської територіальної громади у сумі 800,0 тис.грн.;

-       розроблення містобудівної документації по об'єкту: "Генеральний план села Межиріч, села Лука, села Бабичі" у сумі 200,0 тис.грн.

головному розпоряднику коштів – управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету Канівської міської ради у сумі 665,46 тис.грн., а саме по «Житлово-комунальному господарству»на:

-       проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у сумі 665,46 тис.грн.

головному розпоряднику коштів – відділу культури виконавчого комітету Канівської міської ради по «Економічній діяльності» планується на:

-       капітальний ремонт будівлі "Клуб-музей ветеранів війни і праці" по вул. Героїв Небесної Сотні 25, м.Канів Черкаської області у сумі 50,0 тис.грн. (для виготовлення проєктно - кошторисної документації);

головному розпоряднику коштів – управлінню містобудування та архітектури виконавчого комітету Канівської міської ради

по «Економічній діяльності» планується:

-       нове будівництво критого басейну по вул. 206 Дивізії в місті Канів, Черкаської області на суму 500,0 тис.грн. (для виготовлення проєктно - кошторисної документації).

 

ПРИРОДООХОРОННІ ЗАХОДИ

На охорону навколишнього природного середовища передбачені видатки на проведення природоохоронних заходів у сумі 290,0 тис.грн. за рахунок очікуваних надходжень екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності. Кошти будуть спрямовані на заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого стану річок, боротьби з шкідливою дією вод та забезпечено екологічне безпечне збирання та захоронення твердих побутових відходів.

ВИДАТКИ ЦІЛЬОВОГО ФОНДУ МІСЬКОЇ РАДИ

Видатки на виконання заходів за рахунок цільового фонду  передбачені у сумі 1,0 тис. грн., видатки споживання.

 

 

Виконувач обов’язків начальника фінансового управління               Олена ДІХТЯРЕНКО

WayBe

11 січня 2022, 08:51

Теги статті:
бюджет  2022  
Голосів:
0
00

Всього коментарів: 0

Сторінка коментарів: 1
Показати коментарі

www.kaniv.net не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті користувальницьких рецензій,
оскільки вони висловлюють думку користувачів і не є редакційним матеріалом
Вхід
Login:
Пароль
Пам'ятати?
Реєстрація
Забули пароль?

Нові теми:

Росія вкрала в Україні родовища на трильйони доларів

Чоловіка, який зрубав клени на території заповідника буде засуджено

Рятувальники допомогли нетверезому канівчанину перепливти Дніпро

Стаціонарний номер реєстратури Канівського ЦПМСД більше не працюватиме

У Каневі розшукують безвісти зниклого працівника музею

Очільник ОВА прокоментував ситуацію із оборудками із закупівлею форми для тероборони Канівщини

газ

Сьогодні у Канівській громаді жителі можуть почути вибухи і стрілянину

Документи, знайдені у Варшаві, підтвердили гіпотезу того, що 395 років тому Канів був гетьманською столицею України

Як це вдалося Південній Кореї? Можливо, справа - у культі швидкості

Популярні за тиждень:

Рятувальники допомогли нетверезому канівчанину перепливти Дніпро [0]

Чоловіка, який зрубав клени на території заповідника буде засуджено [0]

Росія вкрала в Україні родовища на трильйони доларів [0]

Про що зараз спілкуються:

Анті-гоблін
Урок історії та бонус У Нью Йорку на станції метро плакат: «Я думав, що я знаю, що таке хоробрість, поки не побачив Україну» Wall Street subway station in New York
Як це вдалося Південній Кореї? Можливо, справа - у культі швидкості [1]

Natalya1991
Добрий вечір. Пропозиція актуальна?
сдам 1- ком квартиру [1]

ATO
Так, що придумало міністерство енергетики? .. [весь]
газ [4]

Анті-гоблін
Мабуть все зрозуміло, крім однієї дрібнички - навіщо «постачальники» газу, котрі не могли ні фізично постачати газ, ні юридично не мали права це робити, надали квітанції на сплату. А в.. [весь]
газ [4]

karina
Я міркую, що Черкасигаз зарахує ці кошти споживачам в рахунок майбутніх платежів. якщо не передасть Нафтогазу України. Черкасигаз ніхто ж не ліквідовував.
газ [4]

Джанго
круто...це шахрайство...нафтогаз свої проблеми перекинув на користувачів...
газ [4]

Анті-гоблін
Шановний rod, ви написали добре, навіть дуже добре. А якщо врахувати оформлення, то просто на відмінно. У першій частині подробязно росписали, що має бути, а в другий, що є - «...кепоч.. [весь]
Скандал у Каневі. Міська влада закупила для військових неякісну амуніцію [6]

rod
Відносно виробника - кепочки по 1900 грн держзакупівля не визиває підозри? Якщо Україна правова держава - все повинно вирішуватись згідно чинного законодавства, а не так як простіше і "знову зрад.. [весь]
Скандал у Каневі. Міська влада закупила для військових неякісну амуніцію [6]

rod
Так, мабудь всі закони України - це омана... Придбання товару неналежної якості. Права покупця. Покупець має право звернутися до продавця (за місцем купівлі товару), виробника або до підприємст.. [весь]
Скандал у Каневі. Міська влада закупила для військових неякісну амуніцію [6]

slavikf
Фу, як не гарно Не "Завали писок", а "Стули пельку"
Щодо фото Канева зараз [1]

Активні оголошення:

Продам
Куплю
Робота
Послуги
Продается дом
Здам квартиру
Послуги
Міняю
Оголошення

Розділи новин:

З блогів
Міські новини
Регіональні новини
Цікавинка
Влада
Податкова
Спорт
Шевченко
Історія
Кримінал
Спортивні новини
Новини
Анонси
Районні новини
Новини району
Вибори
Політика
Флейм
Віка
Космос
www.kaniv.net
Video
Розповіді
Видання
Міські новини, екологія
Нещасний випадок
Статистика
Мистецтво
Долі людські
Транспорт
Війна
Політика, канів
Цікавинка регіональна
Історія, Свято
Обговорення
Дніпрова зірка
Бизнес
Історія, політика
Сміх тай годі!
Наука
Пожежа
Криминал
демократія і авторитаризм
права людини
Обхохочешься блин
Карти
Розваги
Милосердя
Обласні новини
Недільна школа
Міські новини, КУКіМ
Міські новини, зустріч з міським головою
Пенсійний фонд
Новини ринку
Екологія
Торренты
Канівщина,затримано, крадій, ліс
Центр Молодіжних Ініціатив
Телекомунікації
Бізнес
чат, чам
фото

Серпень
НдПнВтСрЧтПтСб
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Календар новин     


Правила сайту
Новини
Оголошення
Афіша

© 2006- Рекламна агенція "РЕКЛАМЕРА".
Контакт для розміщення реклами та матеріалів на сайті: (096) 9991699, email: waybester@gmail.com


Інформаційний партнер проекту - "Дніпрова зірка"