kaniv.net logo

Веб-камера в центрі Канева
Головна > Блоґи > святослав 

Дао Нового Русалиму 2021

 

P.S.

 

Ґанна Герман опублікувала Червону Атлантиду, а Канів охарактеризувала як святе місто, порівнявши з Ієрусалимом.*

 

Вікіпедія зібрала перекази, розвинула концепцію: локалізація - Кі-юв, до Канева згодом повернемося.


В історії розвитку теорії виділяється три періоди:

 • XI—XII ст. — розробка та формулювання ідеї київськими книжниками;
 • XVII ст. (період українського бароко) — ідея активно популяризується українськими церковними ієрархами та політичними діячами;
 • XX ст. — ідея виступає як антитеза для революційних історіософських та соціальних доктрин.

Відображена була в творах Йова БорецькогоСильвестра КосоваПетра МогилиФеофана Прокоповича[1].

Схоже, головним теоретиком цієї концепції у часи бароко був Захарія Копистенський, що написав «Палінодію» (1621), а другою чергою —«Густинський літопис»[2]


Виявлений концепт має протилежну сторону медалі: Москва - столиця Імперії лицемірства та гріхів, як визнали самі російські Старообрядці ще від часів Нікона та переконані в цьому зараз.**


Витоки концепції

 

Софійський собор (Київ). Сучасний вигляд.

 
Золоті ворота (Київ). Сучасний вигляд.
 
Реконструкція Золотих воріт Константинополя та фортифікаційних споруд початку XX століття.
 

Містична ідея «Київ — Єрусалим» постала з рефлексій над текстами Старого і Нового Заповіту та християнської тези про зміну царств — Єрусалим Юдейский Старого Заповіту замінює Константинополь, столиця грецького царства Нового заповіту, які є втіленням Небесного Єрусалима на Землі[3].

Докладніше: Небесний ЄрусалимКонцепція «Київ — Другий Єрусалим» у добу середньовіччя

У середньовічній суспільно-релігійній уяві, сформованій на основі Святого Писання та вчення Церкви, древній Єрусалим сприймався як сакральний центр світу. Тому не дивно, що на теренах Русі в церковно-народному середовищі народжується уява про свій край як образ «обітованої землі», «Нового Ізраїлю», а її столицю – Київ, як «Другий Єрусалим». Розробка даної концепції спостерігається уже в Іларіона Русина (XI ст.), де він порівнює князя Володимира з Костянтином Великим і вбачає у новій вірі закономірний акт божественного провидіння («але зробив милість нам Бог, і возсіяло в нас світло розуму»).

Цю ідею розвиває у «Пам’яті і похвалі князеві Володимиру» Яків Мніх словами «Оле чюдо! Яко Другий Єрусалим на землі явися Київ»[4].

Інша пам'ятка давньоруської літератури — «Повість временних літ» обстоює схожі погляди, вкладаючи у вуста апостола Андрія пророчі слова про велич Києва. І прибув він (святий Андрій) до гирла Дніпрового, а звідти вирушив угору по Дніпру. І сталося, що він прибув і зупинився під горами на березі. А ранком, вставши, промовив він до учнів, що були з ним: «Бачите ви гори ці? На горах цих засяє благодать Божа, буде місто велике і багато церков здвигне тут Бог». І піднявся він на гори ці, благословив їх, помолився Богу і зійшов з гори цієї, де пізніше виріс Київ.

Київ уявляється тогочасному русинові як осередок християнського правопорядку, що протистоїть навколишньому хаосу. Відповідно до християнського містицизму, реальний Град Божий на землі — це образ, ікона Вічного небесного граду. Тому і Володимир Великий, і Ярослав Мудрий у розбудові Києва втілювали райський ідеал у земних формах[5]. Саме тому у Києві будується собор Святої Софії, оборонні споруди з Золотими воротами та інші споруди, натхненні спорудами Константинополя-Цареграда, які в свою чергу відтворювали споруди Єрусалима Юдейського. Передбачалось, що в кінці часів Ісус Христос ввійде у Київ через Золоті ворота, як він входив у Єрусалим і благословить Землю руську.[6].

Віра в сакральність Києва простежується і в польського хроніста Галла Аноніма, де він наводить легенду про меч Щербець польського короля Болеслава, який став магічним, коли Болестав общербив його о Золоті ворота[7]. В політико-ідеологічних уявленнях Русі-України Золоті ворота Києва розглядались як брама до царства[8].

Віра в Київ як «Другий Єрусалим», «священну столицю усіх руських земель», «старейшинствующий во градєх» зберігалася навіть в часи занепаду Київської Русі та її поневолення монголо-татарськими завойовниками. «Розорення Києва, – пише проф. В.Ричка, – було осмислене давньоруськими книжниками як Боже покарання, що здійснилось над стольним градом Русі так само, як колись над Єрусалимом». Проте, зауважує вчений, «незважаючи на державну деструкцію Київської Русі й цезуру монгольського завоювання, її стольний град залишався найвизначнішим осередком політичного й духовного життя… В суспільній свідомості Київ залишався не тільки основним політичним і культурним центром, а й центром сакральним, осередком християнського благочестя… Не буде перебільшенням сказати, що у другій половині ХІІІ-ХІV ст. зберігалася конфесійна єдність всієї території Київської Русі, що живила у масовій свідомості уявлення про неї як про єдине етноконфесійне й політичне утворення»[9][10].


Концепція «Київ — Другий Єрусалим» у ранньомодерний час

Сакралізований погляд на Київ тривалий час зберігався навіть у Московському князівстві. У ХVІ ст. з під пера московських церковних книжників виринає теза про «преславный градъ Москву яко вторый Киевъ»[11], яку згодом заміняє концепція «Москва — Третій Рим».

«Другого дихання» концепція «Київ — Другий Єрусалим» на теренах України-Руси набуває за часів т.зв. «києворуського ренесансу»: відновлення Єрусалимським патріархом Теофаном у Києві в 1620 р. православної ієрархії[12] та у тогочасній релігійній полеміці.

Єрусалимський патріарх поблагословив тоді гетьмана Петра Сагайдачного та українське козацтво на оборону прабатьківської православної віри, передавши їм благословіння від самого Гробу Господнього. Тоді ж патріарх Теофан у своєму окружному посланні за серпень 1620 р. закликав український православний народ і козацтво: «да не отступить ваша пам'ять от святого града Ієрусалима!».

Навернення до києворуської «єрусалимської» спадщини спочатку відбувається в інтелектуальному колі острозьких православних традиціоналістів (Іов КнягиницькийІван ВишенськийЙов ЗалізоВасилій СуразькийДем'ян НаливайкоЄлисей ПлетенецькийІсая Копинський та інші).

Митрополит Київський, Галицький і всієї Руси Йов Борецький свою кафедру прямо називає «новим руським Єрусалимом». У своєму окружному посланні від 15 грудня 1621 року митрополит Йов закликав всіх вірних знову звертатися: «…до богоспасаємого града Києва, другого руського Єрусалиму»[13].

У цьому ж ключі слід розуміти і постанову Київського Православного Собору 1621 року про те, що «святий Андрій Апостол є перший Архієпископ Константинопольський, патріарх вселенський та Руський Апостол, і на Київських Горах ноги його стояли, і Русь очі його бачили, а уста благословили, і насіння віри він у нас насадив», а тому «воістину, Русь нічим не менша від інших східних народів». Цими словами Собор під головуванням митр. Йова (Борецького) стверджував «апостольство Києва, його статус “богохранимого” і богообраного міста» [14].

Коли Богдан Хмельницький 1648 р. в'їжджав у Київ, то патріарх Єрусалимський Паісій, який спеціально прибув до Києва, посвятив Богдана на «государя і гетьмана Руського», оголосивши його «князем Русі» та «новим Мойсеєм»«визволителем руського народу, новим Констянтином-фундатором»[13], проводячи паралель з Константином Великим, що розбудував Константинополь і Єрусалим.

Про Київ, як містичний Богообранний Град пізніше пише Петро Могила та постмогилянці. Концепція «Київ — Другий Єрусалим затрималась у вжитку аж до Феофана Прокоповича[15].


 

Концепція «Київ — Другий Єрусалим» у 1620-1640-ві роки — основні ідеї

Основні ідеї концепції викладені, як конспект статті Яковенко Н. Символ «Богохранимого града» у пам'ятках київського кола (1620—1640-ві роки)[16]

 • Києвоцентризм перебігу історії.
 • Закріплення за Києвом статусу — Другого (руського) Єрусалима, що Божим промислом, як і Єрусалим Юдейський, за «терпіння» вистояв серед іновірців.
 • Долю Руси-України, згідно з Божим приреченням, вручено Руській (староукраїнській) православній церкві.
 • Заяви щодо богообраності руського (православного) народу, якому дано пізнати таємниці Царства Божого в кінці віків.
 • Проголошення переваги старої руської (православної) віри над латинською (католицизмом).
 • Доведення тяглості та безперервності історії між руською старовиною і новими часами (VII ст.) в тогочасний спосіб (через генеалогію): від Володимира Великого до короля Данила Романовича, а через нього до князів Острозьких і молодшої гілки — Заславських.
 • Обстоюється ідея добровільного входження Русі до Великого князівства Литовського і Корони Польської.
 • Проголошення православної шляхти оборонцями руського православ'я.

Концепція у XIX — XX ст.

Навіть у XIX ст., коли землі України-Руси входили до Російської імперії Київ був чи не найбільшим центром паломництва в Російській імперії[17], залишаючись у свідомості вірян Божим Градом.

 Ґанна Герман переживала в Каневі древність Успенського Собору, заповітність Кобзаревої гори, відлуння культури пращурів, де Київ - родоначальник міст Руських, Родень - предків рада: княжа гора багата філософією архітектури, висока культура, яка не поступається кращим зразкам не лише серед русичів, а інших країн свого часу. Археологічні знахідки свідчать про майстерність у ремеслах: ковальського, ливарного, ювелірного, гончарного, кісткорізного, каменерізного, аграрного, торгового. Антропологічно розглядається історичний, етнографічний та теологічний аспекти.

"Є підстави вважати Родень давнім племінним центром русів, та центром культу давньослав'янського верховного бога Рода — бога неба та всесвіту.

На думку академіка Б. Рибакова, Родень — це і є загадкова Артанія східних авторів."

- Давньоруське місто Родень: Княжа гора

2012 - 2021

 Т. Шевченко. Церква всіх святих у Києво-Печерській лаврі (1846) Сепія

***

Пізніше цей же комплекс ідей буде висловлено автором «Кобзаря» Тарасом Шевченком:
«Мов на небі висить
Святий Київ наш великий.
Святим дивом сяють
Храми Божі, ніби з самим
Богом розмовляють.
Дивлюся я, а сам млію.
Тихо задзвонили
У Києві, мов на небі…»


 

 

 

 Блоґ створено завдяки: 1) сторінка Вікі Київ — Другий Єрусалим 

2)

Стаття блаженнішого митрополита Володимира про Київ - ікону Нового Єрусалиму 

 Блаженніший Митрополит Володимир. ПАМ'ЯТЬ ПРО НОВИЙ ЄРУСАЛИМ: КИЇВСЬКА ТРАДИЦІЯ 

 * 3)

Lb: «Шевченко – это украинская икона, а Канев – это украинский Иерусалим» © Ганна Герман, 2011

LB.ua 
 
#Т.Г.Шевченко. Варнак. [Орська кріпость 1848] — [С.-Петербург (?) 1858]
Давидові псалми в перекладі Кобзаря Шевченка

** Протилежна сторона медалі: 
Сучасний Старообрядець, коротко та конкретно:
 
 
 
 P.S. перепрошую, посилання до коменту, там не відредагую, тому тут
Defender від "defend" - оберіг
 

Меж царями-судіями

На раді великій

Став земних владик судити

Небесний Владика.

«Доколи будете стяжати

І кров невинну розливать

Людей убогих? а багатим

Судом лукавим помагать?

Вдові убогій поможіте,

Не осудіте сироти

І виведіть із тісноти

На волю тихих, заступіте

Од рук неситих». Не хотять

Познать, розбити тьму неволі,

І всує Господа глаголи,

І всує плачеться земля.

Царі, раби — однакові

Сини перед Богом,

І ви вмрете, як і князь ваш

І ваш раб убогий.

Встань же, Боже, суди землю

І судей лукавих.

На всім світі Твоя правда.

І воля, і слава/362/

 

 

93

Господь Бог лихих карає —

Душа моя знає.

Встань же, Боже, Твою славу

Гордий зневажає.

Вознесися над землею

Високо, високо,

Закрий славою Своєю

Сліпе горде око.

Доки, Господи, лукаві

Хваляться, доколи

Неправдою? Твої люди

Во тьмі і неволі

Закували... Добро Твоє

Кров’ю потопили,

Зарізали прохожого,

Вдову задавили

І сказали: «Не зрить Господь,

Ніже теє знає».

Умудрітесь, немудрії,

Хто світ оглядає,

Той і серце ваше знає

І думи лукаві.

Дивітеся ділам Його,

Його вічній славі.

Благо тому, кого Господь

Карає меж нами,

Не допуска, поки злому

Ізриється яма.

Господь любить свої люди,

Любить, не оставить,

Дожидає, поки правда

Перед ними стане.

Хто б спас мене од лукавих

І діющих злая?

Якби не Бог поміг мені,

То душа б живая

Во тьмі ада потонула,

Проклялась на світі.

Ти, Господи, помагаєш

По землі ходити.

Ти радуєш мою душу

І серце врачуєш, /363/

І пребудет Твоя воля

І труд Твій не всує.

Вловлять душу праведничу,

Кров добру осудять.

Мені Господь пристанище,

Заступником буде,

І воздасть їм за діла їх

Кроваві, лукаві,

Погубить їх, і їх слава

Стане їм в неславу.

 

 

132

Чи є що краще, лучше в світі,

Як укупі жити,

Братам добрим добро певне

Пожить, не ділити?

Яко миро добровонне

З голови честної

На бороду Аароню

Спадає росою

І на шитії омети

Ризи дорогої;

Або роси Єрмонськії

На святії гори

Високії Сіонськії

Спадають і творять

Добро тварям земнородним,

І землі, і людям, —

Отак братів благих своїх

Господь не забуде,

Воцариться в дому тихім,

В сім’ї тій великій,

І пошле їм добру долю

Од віка довіка.

 

 

136

На ріках круг Вавилона,

Під вербами в полі,

Сиділи ми і плакали

В далекій неволі

І на вербах повішали

Органи глухії, /364/

І нам стали сміятися

Едомляне злії:

«Розкажіть нам пісню вашу,

Може, й ми заплачем.

Або нашу заспівайте,

Невольники наші».

Якої ж ми заспіваєм?..

На чужому полі

Не співають веселої

В далекій неволі.

І коли тебе забуду,

Ієрусалиме,

Забвен буду, покинутий

Рабом на чужині.

І язик мій оніміє,

Висохне, лукавий,

Як забуду пом’янути

Тебе, наша славо.

І Господь наш вас пом’яне,

Едомськії діти,

Як кричали ви: «Руйнуйте,

Руйнуйте, паліте

Сіон святий!» Вавилоня

Дщере окаянна!

Блаженний той, хто заплатить

За твої кайдани!

Блажен! блажен! Тебе, злая,

В радості застане

І розіб’є дітей твоїх

О холодний камень.

 

 

149

Псалом новий Господеві

І новую славу

Воспоєм честним собором,

Серцем нелукавим;

Во псалтирі і тимпані

Воспоєм благая,

Яко Бог кара неправих,

Правим помагає.

Преподобнії во славі

І на тихих ложах /365/

Радуються, славословлять,

Хвалять ім’я Боже,

І мечі в руках їх добрі,

Острі обоюду,

На отмщеніє язикам

І в науку людям.

Окують царей неситих

В залізниє пута

І їх славних оковами

Ручними окрутять,

І осудять губителей

Судом своїм правим

І вовіки стане слава,

Преподобним слава. ©

 


2012-2021 роки від Різдва Христова

7521-7530 літа від Сотворення Миру

святослав

13 липня 2021, 11:52

Теги статті:
НовийРусалим   ГорнійРусалим   НебеснийРусалим   #NewRusalim  
Голосів:
0
00

Всього коментарів: 1

Сторінка коментарів: 1
святослав

13 липня 2021, 18:34

IP: 88.155.1.xxx
Рейтинг: 0

Поки gerr Pukin перекладає свою статтю українською, певно, завидує що NATO відкрило свою сторінку солов'їною, союзники переклали своєю рідною про реальну Вісторію, де була Руська столиця, де було Вічє, де була УкРАЙіна-Руса:

The Ukrainians

Greater Ukraine - Wikipedia https://en.m.wikipedia.org/wiki/Greater_Ukraine Greater Ukraine:

Today’s would-be Ukraina irredenta is mainly in the east, on the territory that is now part of Russian Federation:

Starodub region north of Chernihiv the south-eastern parts of Voronezh Belgorod, Kursk and Rostov oblasts Kuban region

www.kaniv.net не несе відповідальності за зміст опублікованих на сайті користувальницьких рецензій,
оскільки вони висловлюють думку користувачів і не є редакційним матеріалом

Сторінки коментарів:Вхід
Login:
Пароль
Пам'ятати?
Реєстрація
Забули пароль?

Нові теми:

Щосуботній показ українського кіно

Завтра Черкащину накриють грози та дощі

Голуб оголосив, що візьме участь у виборах до Верховної Ради

Житлові мікрорайони Канева поблизу Магніту потерпають від заводського смороду

Навчання після оптимізації: у селі на Черкащині закрили школу

"Врятувати Дніпро" - черкаська ОДА ініціювала загальнодержавну програму порятунку головної річки України

Яскравий концерт, запальні змагання, колоритні майстеркласи та виставки – у Каневі відзначили 943-тю річницю із дня заснування міста

Шевченківський національний заповідник у Каневі готується до реставрації

Один клас у Каневі пішов на самоізоляцію

В новий опалювальний сезон з новими тарифами

Популярні за тиждень:

Елена Фаист — лидер в Черкассах "Стоп Фейк П@ндемия" [6]

"Врятувати Дніпро" - черкаська ОДА ініціювала загальнодержавну програму порятунку головної річки України [4]

Уперше за багато років: перша "Ракета" здійснила рейс від Києва до Канева [3]

В новий опалювальний сезон з новими тарифами [3]

Житлові мікрорайони Канева поблизу Магніту потерпають від заводського смороду [3]

Обрати свой взор. [2]

Шевченківський національний заповідник у Каневі готується до реставрації [2]

Голуб оголосив, що візьме участь у виборах до Верховної Ради [1]

Держагентство туризму у вересні має намір здійснити пілотний запуск маршруту Київ-Канів Дніпром [1]

Телеграм канал — выход из тупика. [1]

Про що зараз спілкуються:

святослав
"Заради Бога, сядьте!" - як знаменита "Ракета" плавала з туристами до Канева10 Корабель ходив в Нідерландах. - Компанія викупила теплохід та повернула на Батьківщину. Тепер "Нібулон" буде ходити в Україні.
Уперше за багато років: перша "Ракета" здійснила рейс від Києва до Канева [3]

Анті-гоблін
Зеленський vs Генсек ЦК КПРС, міністри на вихід | Суботній Політклуб Espreso.TV 11 сент. 2021 г. Перші висновки роботи парламентської ТСК щодо вагнерівців: хто злив спецоперацію та чи будуть по.. [весь]
«Слуги» vs США | Віталій Портников [2]

святослав
Пізно, виборчу кухню, де можна було виборцям розбавити меню двома клонами Даценків, щоб напевно пройшов Голуб ПЕРЕНЕСЛИ
Голуб оголосив, що візьме участь у виборах до Верховної Ради [1]

Анті-гоблін
Наш шановний губернатор вимагає "Посилити контроль за дотриманням екозаконодавства". Невже тут хтось може ослухатися та піти проти? Але ж справа в тому, що місцеві, як і будь де, можновладц.. [весь]
Житлові мікрорайони Канева поблизу Магніту потерпають від заводського смороду [3]

rod
простой уклад бабла. Взрослым дядям не понятно?
"Врятувати Дніпро" - черкаська ОДА ініціювала загальнодержавну програму порятунку головної річки України [4]

rod
Неужели там будет Ильенко с журналистами скоро???
Житлові мікрорайони Канева поблизу Магніту потерпають від заводського смороду [3]

Олександр Скорина
Цитую "Віку":"А проблему вирішити можна, принаймні так, щоб вона добряче вдарила “по кишені” забруднювачів повітря. Наприклад, міська влада створює комісію, яку очолює відповідальний .. [весь]
Житлові мікрорайони Канева поблизу Магніту потерпають від заводського смороду [3]

Анті-гоблін
Знову локшину по вухах розвішують( свою частку я бажаю отримувати твердою валютою $, а не цим слизьким продуктом). "Колективна відповідальність породжує тотальну безвідповідальність Маємо низку.. [весь]
"Врятувати Дніпро" - черкаська ОДА ініціювала загальнодержавну програму порятунку головної річки України [4]

rod
Олександр Скорина, Ви живете у вільній, демократичній країні, так що будете платити стільки, скільки Вам скажуть.
В новий опалювальний сезон з новими тарифами [3]

rod
компенсация с госбюджета, это с наших денег - я так понимаю бюджет мероприятия плачевный и про окупаемость даже говорить нет смысла. Никого, не смутила надпись "Нибулон"? Может надо напомнить что хотел строить Нибулон?
Уперше за багато років: перша "Ракета" здійснила рейс від Києва до Канева [3]

Активні оголошення:

Продам
Куплю
Робота
Послуги
Продается дом
Здам квартиру
Послуги
Міняю
Оголошення

Розділи новин:

З блогів
Міські новини
Регіональні новини
Цікавинка
Влада
Податкова
Спорт
Шевченко
Історія
Кримінал
Спортивні новини
Новини
Анонси
Районні новини
Новини району
Вибори
Політика
Флейм
Віка
Космос
www.kaniv.net
Video
Розповіді
Видання
Міські новини, екологія
Нещасний випадок
Статистика
Мистецтво
Долі людські
Транспорт
Війна
Політика, канів
Цікавинка регіональна
Історія, Свято
Обговорення
Дніпрова зірка
Бизнес
Історія, політика
Сміх тай годі!
Наука
Пожежа
Криминал
демократія і авторитаризм
права людини
Обхохочешься блин
Карти
Розваги
Милосердя
Обласні новини
Недільна школа
Міські новини, КУКіМ
Міські новини, зустріч з міським головою
Пенсійний фонд
Новини ринку
Екологія
Торренты
Канівщина,затримано, крадій, ліс
Центр Молодіжних Ініціатив
Телекомунікації
Бізнес
чат, чам
фото

Вересень
НдПнВтСрЧтПтСб
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Календар новин     


Правила сайту
Новини
Оголошення
Афіша

© 2006-2020 Рекламна агенція "РЕКЛАМЕРА".
Контакт для розміщення реклами та матеріалів на сайті: (096) 9991699, email: waybester@gmail.com


Інформаційний партнер проекту - "Дніпрова зірка"